IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "dynamism"
Teoria muzicii este „teorie” sau este „muzică”? Abordări muzicologice și didactice
Gagim Ion
Educația artistică în contemporaneitate: realizări, provocări, perspective
Ediția 2. 2023. Bălți. .
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artistului plastic Arii Sveatcenko
Rocaciuc Victoria
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamismul semantic al lexicului limbii române
Vrabii Elmira, Ionaş Anatol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactica acțiunilor de urmărire penală: noțiune, conținut, sistem
Jitariuc Vitalie
Revista Română de Criminalistică
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de fizică într-o logică a socialului (variații din postulatica lui Ștefan Lupașcu)
Calaraș Arcadii
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artistului plastic Oleg Cojocari
Rocaciuc Victoria
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactics of criminal prosecution actions: notion, content, system
Jitariuc Vitalie
National Investigation Inspectorate
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea psihologică în procesul de negocieri – rolul și impactul emoțiilor
Troian Vlada1, Cozărescu Mihaela2
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-90. Vizualizări-1080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea structurii şi conţinutului modelului experimental de pregătire artistică a gimnastelor
Liuşnea Diana Nicoleta
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 5(2) / 2010 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 11 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9