IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "country of origin"
Aspecte generale privind profilul migrațional al migranților din Republica Moldova în Statele Unite ale Americii
Rusu Rodica
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia imigrantă și rolul acesteia în procesul de integrare și consolidare a etnicității adolescenților
Roșca Tatiana
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-119. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza refugiaților din Ucraina: provocări și soluții
Cernencu Mihai, Paknehad Șabnam-Cristina
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mişcarea migratorie contemporană în contextul intensificării procesului de restructurare a economiei globale
Mogîldea Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 10(334) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diaspora științifică – partener pentru dezvoltarea Republicii Moldova
Sîrbu Inga
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul generaţiilor secunde în contextul schimbărilor sociale generate de procesele migraţionale
Deleu Ecaterina
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fațetele asimilării selective în cazul adolescenților imigranți din Italia
Roșca Tatiana1, Caunenco Irina2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 24 July, 2020. Descarcări-168. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia - determinantă esențială în conturarea identității etnice. Cazul adolescenților moldoveni imigranți din Italia.
Roșca Tatiana
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-95. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itinerarul adolescenței între aspectele psihosociale legate de reîntregirea familiei imigrante din Italia
Roșca Tatiana, Tanasiev Doina
Vector European
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-43. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memoria migrației: interviu în profunzime cu adolescenții imigranți din diaspora moldovenească din Italia
Roșca Tatiana
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-333. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10