IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(36) pentru cuvîntul-cheie "industry"
Development of Electrotechnical Industry, Research and Education in the Republic of Moldova
Todos Petru, Nuca Ilie, Nuca Iurie
Technical University of Moldova
Sielmen
Ediția 13. 2019. New Jersey, SUA. ISBN 978-172814011-7.
Disponibil online 20 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые вопросы истории мясной отрасли России
Boltaevskii Andrei1, Agureev Stanislav2
2 Дипломатическая академия МИД РФ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of the theoretical cogeneration potential in Republic of Moldova
Guţu-Chetruşca Corina1, Tumuruc Denis2
1 Technical University of Moldova,
Sielmen
Ediția 10. 2015. Craiova, România. ISBN 978-606-567-284-0.
Disponibil online 7 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii şi oportunităţi de colaborare în cadrul Euroregiunii Prutul de Sus
Lobanov Natalia
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul logisticii verzi asupra dezvoltării economiei circulare
Munteanu Otilia
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operă unicat și produs în serie. Probleme și realizări în arta decorativă a R. S. S. Moldovenești din anii 1960 -1970
Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2013 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura economiei regiunii de dezvoltare municipiul Chişinău între anii 2013-2017
Revenco Marcel
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura economiei regiunii economice de sud a Republicii Moldova între anii 2013-2017
Revenco Adelina
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цифровая трансформация промышленности: особенности формирования механизма
Golubițkaia Alla
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Республика Молдова в составе СССР и после его развала
Poisic Mihail
Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15. 2021. Chisinau. ISBN (pdf) 978-9975-3486-9-0 (PDF).
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационный поход к обеспечению экономической информацией отраслей пищеперерабатывающей промышленности
Sicevskii M., Kovalenko Oliga
Институт продовольственных ресурсов НААН Украины
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное состояния территориальной организации сельского хозяйства в Республике Казахстан
Kazambaeva Aiguli, Tarshilova Ludmila
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(15) / 2016 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of the state and universities in generating innovation
Sîrbu Victoria
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 10 / 2018 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria petrolului în Federaţia Rusă şi România: tradiţie şi oportunitate strategică
Mohanu Florina, Cebotari Livia
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 22 January, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ экономической ситуации в Одесской области в условиях пандемии COVID – 19
Luchianciuc Ecaterina, Dobrianskaia Natalia
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodologice pentru identificarea ramurilor industriale cu potențial de clusterizare ale economiei Republicii Moldova
Rusu Ecaterina
Economica
Nr. 2(112) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entering in the global manufacturing outsourcing market and innovative development of the Ukrainian industrial enterprises
Gorova Kseniia1, Dluhopolskyi Oleksandr2, Dluhopolska Tetiana2
2 Ternopil National Economic University
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Академическая наука в Татарстане в 1920-1950 гг.: история, научные организации, достижения
Habibullin Mars
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industriile culturale şi de divertisment în societatea modernă
Popa Eugen
Intellectus
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-48. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendencies for the development of leasing operations on the markets of the countries presented in leaseurope
Ţurcan Iuliu
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 7 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 36