IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "criminal"
Elemente de drept comparat in domeniul temeiurilor şi condiţiilor de efectuare a măsurilor special de investigaţii in cadrul procesului penal
Botnari Ilie
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виды эксцесса исполнителя преступления в уголовном праве
Sarî Tatiana
Комратский государственный университет
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Личность преступника
Burîchina Daria
Молдавская экономическая академия
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.4. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-281-8..
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un model de prezicere criminologică individuală a recidivei criminale
Bejan Octavian
Legea şi Viaţa
Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of institution of military crime subject in period of Ukrainian state’s formation
Polehenka olena
National Academy of Prosecutors of Ukraine
Legea şi Viaţa
Nr. 11/3(287) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 23 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul victimei în cadrul criminalităţii violente
Rotaru Ion
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective psihologice privind profilul psihologic al deţinutului
Curea Ion
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conotații juridico-penale privind piramidele financiare
Bercu Vlad, Digori Pavel
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(197) / 2017 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 12 April, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective psihologice privind profilul psihologic al deținutului
Curea Ion
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-119. Vizualizări-1430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The system of organizing crime investigation
Gheorghiţă Mihai
Free International University of Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale privind criminalul de drog din perspectiva psihologică
Cheianu Silvia
Vector European
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-43. Vizualizări-917
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11