IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-18(18) pentru cuvîntul-cheie "инновационное развитие"
Анализ опыта ведущих мировых компаний в формировании и реализации инновационной политики
Didcenco Oxana
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль экономической дипломатии ЕС в инновационном развитии
Țentiu Nicoleta
Молдавский Государственный Университет
Diplomația economică a Uniunii Europene în condițiile actuale ale globalizării
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-585-2.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The marketing strategies in innovative development of higher education institutions
Blagorazumnaia Olga, Robu Elena
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-1020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entering in the global manufacturing outsourcing market and innovative development of the Ukrainian industrial enterprises
Gorova Kseniia1, Dluhopolskyi Oleksandr2, Dluhopolska Tetiana2
2 Ternopil National Economic University
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Региональная экономика: проблемы и перспективы
Tauşanji Constantin, Ianioglo Alina
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
2012. Comrat. ISBN N/A.
Disponibil online 31 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recommendations for the innovation-driven development of the Republic of Moldova in the context of sustainability
Suslenco Alina1, Doncean Marilena2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 “Gh. Zane”, Institute of Economic and Social Research
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(15) / 2021 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовые аспекты реформирования аграрной науки Украины
Pahomova Anna
Legea şi Viaţa
Nr. 3/2(315) / 2018 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 31 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационная безопасность как субъект стратегического управления инновационным развитием
Sakovici Vasilii
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Государственная политика как основной инструмент инновационного развития: структура, система, приоритеты
Sakovici Vasilii
Институт международных отношений Молдовы
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 6 September, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-1181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Система инновационной безопасности: алгоритм формирования и функционирования
Sakovici Vasilii
Институт международных отношений Молдовы
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Научно-исследовательская деятельность преподавателей в инновационном развитии педагогического университета
Koiceva Tatiana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 29 / 2012 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование инновационной экономики как основа прогрессивного развития государства в условиях экономической интеграции
Andreeva Tatiana
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-1440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вызовы и угрозы национальным интересам в контексте инновационного развития
Brovca Ghenadii
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновации и конкурентоспособность предприятий Украины
Komarova Larisa1, Gudzi Elena1, Prisăcaru Ion2
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 4(8) / 2015 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационное развитие Европейского Союза и Республики Молдова в контексте устойчивого развития
Neshko Taisia
Технический Университет Молдовы
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Парадигма финансовой архитектуры в условиях циклического развития экономики
Talimova Leazat
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Украина в контексте пилотного проекта «Инновационное табло ЕС для государственного сектора»
Kozlovskii I.
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Республика Молдова: инновационный вектор развития
Percinschi Natalia
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-1151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18