IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "dental caries"
Diagnostic and treatment errors in dental caries
Yosopov Yechiel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of medium caries treatment. Materials and techniques of treatment
Bularu Rebeca, Balan Crinela, Petco Radu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Immunoglobulin level in oral fluid and blood serum in carioreceptive children
Plămădeală Svetlana, Bălteanu Olga, Bocancea Ecaterina, Grec Svetlana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Survey of caries prevalance and intensity in children
Petrașco Cătălina, Avornic-Ciumeico Lucia, Hmelnițcaia Cristina, Mihailovici Gheorghe
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of “bulk fill” technique for posterior teeth restoration
Bordian Victoria, Profor Victor, Gorea Corneliu, Cucu Dragoş
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical trials with herbal products for the prevention of dental caries and their quality: A scoping study
Ancuceanu Robert1, Anghel Adriana-Iuliana1, Ionescu Camelia Antoniu1, Hovaneţ Marilena Viorica1, Cojocaru-Toma Maria2, Dinu Mihaela1
1 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Biomolecules
Nr. 9(12) / 2019 / ISSN 2218-273X /ISSNe 2218-273X
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul factorului de necroză tumorală-α asupra afectării prin carie dentară a copiilor cu tumori maligne
Spinei Aurelia1, Chiriac Anca Eduard2, Spinei Iurie1, Toma Vasile3, Foia Liliana3
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(73-S) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sigilarea fisurilor dentare. Prevenția cariei dentare.
Grosu Diana, Railean Silvia, Avornic-Ciumeico Lucia, Mihailovici Gheorghe, Ciumeico Igor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(73-S) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea diagnosticului radiologic optimal al cariei dentare oculta.
Uzunov Oleg, Zagnat Vasile
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea Terapiei Atraumatice Restaurative în scopul sporirii eficacităţii tratamentului cariei dentare la copii
Ciumeico Igor
Curierul Medical
Nr. 1(319) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea calciului salivar – rolul său în etiopatogenia bolii carioase
Picu Oana-Elena1, Bodrug Valentina2
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode personalizate de evaluare şi control a unor factori de risc, implicaţi în producerea cariei dentare
Boitor C., Frăţilă Alina, Sabău M., Vasile N., Stanciu L., Bodrug Valentina
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-1228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre afectarea prin carie dentară şi particularităţile metabolismului fosfocalcic la copiii cu maladii severe ale sistemului nervos central provocate de hipoxia perinatală
Spinei Aurelia, Bălteanu Olga, Plamadeala Svetlana, Hristea Elena, Spinei Iurie, Tagadiuc Olga
Medicina stomatologică
Nr. 1(61) / 2022 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 18 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre factorii socio-comportamentali din mediul familial şi afectarea copiilor prin carie dentară
Sîrghi Maria, Spinei Aurelia
Medicina stomatologică
Nr. 1(61) / 2022 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 18 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down
Movileanu Alexandrin, Spinei Aurelia
Medicina stomatologică
Nr. 1(61) / 2022 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 18 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa restabilirii punctului de contact în cavităţi carioase de clasa II după Black
Brașoveanu Alexandrina, Eni Lidia
Medicina stomatologică
Nr. 1-2(50-51) / 2019 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 26 August, 2019. Descarcări-44. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morbiditatea prin carie dentară și starea igienei orale la copii in Republica Moldova
Lupan Ion, Spinei Aurelia, Spinei Iurie
Medicina stomatologică
Nr. 3(20) / 2011 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 19 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Treatment effectiveness evaluation of dental caries as a factor affecting patients’ quality of life
Postnikov Mihail1, Chigarina Svetlana1, Gailis Ksenia1, Plamadeala Svetlana2, Postnikova Elizaveta3, Poştaru Cristina2
1 State University of Medicine, Samara,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 /ISSNe 2537-6381
Disponibil online 26 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caries risk assessment at children during the dentomaxillary anomalies correction period
Bușmachiu-Bulmaga Irina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlation between dental caries and quality of life in children
Lisnic L., Spinei Aurelia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cells and tissues transplantation. Actualities and perspectives
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-82-313-5 (PDF).
Disponibil online 18 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20