IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(30) pentru cuvîntul-cheie "qualification"
Problems of qualified athletes’ technical and tactical qualification (based on sport games)
Suşko Ruslana, Doroșenko Eduard
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versatility of the sports manager’s activity reflected in the professional standards
Budevici-Puiu Liliana, Budevici-Puiu Anatolie
State University of Physical Education and Sport
ACROSS
Nr. 5(4) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa de formare continua a cadrului didactic
Verdeş Tatiana12
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnele secundare ale laturii subiective: aspecte teoretico-practice şi legislative
Copeţchi Stanislav
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значение мотивации в непрерывном образовании дидактических кадров
Ianioglo Maria, Ciorna Tatiana
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională a designerilor –obiect al cercetării pedagogice
Danilă Natalia
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea de competență: clarificări conceptuale
Cabac Valeriu
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediţia 3. 2014. Bălţi. ISBN 978-9975-50-135-4.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности процесса подготовки теннисисток в 4-х летнем макроцикле к высшим спортивным достижениям
Mocrousov-Cuciuc Elena
Государственный университет физического воспитания и спорта
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-98-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Discrediting of Competing Trademarks - Between Multiple Qualification Option and Qualification Impediment
Moraru Iulian
Moldova State University
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(7) / 2021 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională a designerilor – obiect al cercetării pedagogice
Danilă Natalia
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul național al calificărilor: autonomia și responsabilitatea titularilor calificărilor de nivel universitar
Posţan Liliana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теория человеческого капитала в концепциях экономического роста
Trusevici Nicolae
Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării
Vol.1. 2005. Balti, Republic of Moldova. ISBN 9975-931-90-1.
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea profesională a studenților facultăților de educație fizică și sport prin activități de cercetare
Volcu Gheorghe, Volcu Irina
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-417-0.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problems of qualification of competing trademarks disparagement
Moraru Iulian
Moldova State University
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 44. 2021. Ottawa, Canada. ISBN 978-0-458-20903-3.
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalization of unnamed treaties within national and European legislation
Tatar Olga1, Stefu Lilia2
1 Comrat State University,
2 Institute of Legal, Political and Sociological Research
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 25 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încadrarea infracţiunilor săvârşite în participaţie: aspecte discutabile
Copeţchi Stanislav
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(55) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În concepţia legiuitorului Republicii Moldova excluderea stării civile din obiectul reglementării statutului personal constituie o modernizare sau o creare artificială de lacune?
Babără Valeriu
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(228-230) / 2019 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 20 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurența dintre o normă-parte și o normă-întreg (art.118 Cod penal) în cazul folosirii situației de serviciu
Comerzan Victor
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 9 / 2022 / ISSN 2587-3601 /ISSNe 2587-361X
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Concurența dintre o normă generală și una specială și dintre două norme special care stabilesc răspunderea penală pentru infracțiunile care aduc atingere activității de serviciu”.
Comerzan Victor1, Caldari Cătălina2
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 7 / 2020 / ISSN 2587-3601 /ISSNe 2587-361X
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Modalitățile concursului de infracțiuni și problematica aplicării pedepselor penale”.
Cotorobai Inna
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 7 / 2020 / ISSN 2587-3601 /ISSNe 2587-361X
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 30