IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(70) pentru cuvîntul-cheie "guilt"
Analiza aspectelor definitorii ale conceptului de vinovăție, condiție a răspunderii juridice
Ursu Viorica
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A comparative analysis of “mens rea” of the assault on civil servants
Drăniceru Mihai12
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezumţia de nevinovăţie – drept - garanţie al fiecărui individ în faţa justiţiei
Roşca Ion
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-892
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul „non bis in idem” garanție procesuală în materie penală
Creţu Olesea
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementele subiective ale vandalismului: concept şi caracterizare
Pilat Sofia
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vinovăţia în cazul infracţiunilor de fals în acte publice
Pîrțac Cristina
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea și temeiul răspunderii penale
Gladchi Gheorghe
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea prevederilor prezumției de nevinovăție la aplicarea măsurilor de constrângere procesual-penală
Bria Iulia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 3 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vinovăţia — un element esenţial al răspunderii civile delictuale în concepţia doctrinei naţionale şi a doctrinelor străine
Ursu Viorica12
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eroare medicală ca urmare a acțiunilor neglijente sau neprofesioniste
Pisarenco Constantin1, Pisarenco Serghei2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariția și evoluția prezumției de nevinovăție în procesul penal
Bria Iulia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(14) / 2021 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eroare medicală pe calea îmbunătățirii siguranței pacienților: abordări juridice și educaționale europene pentru rezolvarea problemei
Pisarenco Constantin1, Pisarenco Serghei2
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de vinovăție în istoria gândirii filosofice
Ursu Viorica
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica generală și definirea conceptului de ,,omor simplu”
Soroceanu Igor
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu istoriografic privind recidiva comportamentului infracțional la tineri
Gavrilaș Gabriela Loredana
Integrare prin cercetare și inovare.
SS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 8 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu intercultural al conceptelor „rușine” și „vinovăție” în limbile engleză și română
Lifari Viorica
Intertext
Nr. 1(63) / 2024 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 7 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The History of the Formation of the Concept of Guilt in Criminal Law
Airapetean Artur, Țoncu Sanda
University of European Studies of Moldova
Journal of Danubian Studies and Research
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2284-5224 /ISSNe 2392-8050
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The causes of exoneration from disciplinary liability
Travinskaia Irina, Chiriac Natalia
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of theoretic construction of guilt in law: essence, content and form
Ursu Viorica
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretări istorice și sistematice ale regulamentelor privind vinovăția - condiție inerentă a răspunderii juridice
Ursu Viorica
Journal of Social Sciences
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-1383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 70