IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "related rights"
Unele aspecte privind evoluţia procesului de armonizare a cadrului legislativ al Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene
Pilat Sofia, Pilat Artiom
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intellectual Property in the Context of Global Ethics
Lazariuc Cristina, Lozovanu Ecaterina
Technical University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(7) / 2021 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-54. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza juridico-penală a infracţiunii de încălcare a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Savin Silvia
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminal and legal protection of copyright and related rights
Topcii Vitalii
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(34) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The development of the criminal and legal protection of the intellectual property rights in Ukraine
Topcii Vitalii
Legea şi Viaţa
Nr. 1/2(325) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre combaterea plagiatului în lucrările științifice
Veveriță Tatiana
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-146. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe
Galben Valeria
State, security and human rights
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-32-6.
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8