IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 20 Unique visitors: 16
..........................................................................................................................................
fondate de "Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice"
..........................................................................................................................................
ABCDEFGHIJLMNPQRSTUV
ЗСЭ
..........................................................................................................................................
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Categoria:C
ISSN:1857-2251
..........................................................................................................................................
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:C
ISSN:2345-1408

 
 

1-2 of 2