IBN
Close

Reviste științifice din R.Moldova

..........................................................................................................................................
fondate de Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
..........................................................................................................................................
ABCDEFGHIJLMNPQRSTUV
ЗСЭ
..........................................................................................................................................
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Categoria:C
ISSN:1857-2251
..........................................................................................................................................
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:C
ISSN:2345-1408

 
 

1-2 of 2