IBN
Close

Reviste științifice indexate în IBN în care se publică autorii din R.Moldova


din domeniul "Medicină"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСУФЭToate

15.

15 în Acces deschis, 1 indexate în SCOPUS, 0 indexate în Web of Science


Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
ISSN:1857-0631

Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
ISSN:1857-1719

Arta Medica
Categoria:B
ISSN:1810-1852

Buletin de Perinatologie
ISSN:1810-5289

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Categoria:B
ISSN:1857-0011

Curierul Medical
ISSN:1875-0666

Medicina alternativă: fiziologie clinică şi metode de tratament
ISSN:1857-0844

Medicina stomatologică
ISSN:1857-1328

Moldovan Medical Journal
Categoria:B+
ISSN:2537-6373

One Health and Risk Management
Categoria:A
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/
ISSN:2587-3458

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:B
ISSN:1857-0461

Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Categoria:B
ISSN:2345-1467

Revista Farmaceutică a Moldovei
ISSN:1812-5077

Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
ISSN:1810-3936

Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Categoria:B
ISSN:1729-8687

 
 

1-15 of 15