IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 141 Unique visitors: 85
..........................................................................................................................................
Reviste ştiinţifice de profil de categoria Neacreditate
..........................................................................................................................................
ABCDEFGHIJLMNPQRSTUV
ЗСЭ
..........................................................................................................................................
Agricultura Moldovei
Categoria:Fără categorie
ISSN:0582-5229
..........................................................................................................................................
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Categoria:Fără categorie
ISSN:1857-3630
..........................................................................................................................................
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Categoria:Fără categorie
ISSN:1857-0631
..........................................................................................................................................
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Categoria:Fără categorie
ISSN:1857-0976
..........................................................................................................................................
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Categoria:Fără categorie
ISSN:1857-1239
..........................................................................................................................................
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Categoria:Fără categorie
ISSN:1875-2170
..........................................................................................................................................
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Categoria:Fără categorie
ISSN:2435-1114
..........................................................................................................................................
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Categoria:Fără categorie
ISSN:1857-1719
..........................................................................................................................................
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Categoria:Fără categorie
ISSN:1857-1468
..........................................................................................................................................
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Categoria:Fără categorie
ISSN:1857-1840
..........................................................................................................................................
Artă şi Educaţie Artistică
Categoria:Fără categorie
ISSN:1857-0445
..........................................................................................................................................
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Categoria:Fără categorie
ISSN:1810-7141
..........................................................................................................................................
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul Seria "Stiinte Sociale"
Categoria:Fără categorie
ISSN:2345-1858
..........................................................................................................................................
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul Seria "Stiinte Umanistice"
Categoria:Fără categorie
ISSN:2345-1866
..........................................................................................................................................
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Categoria:Fără categorie
ISSN:1875-2723
..........................................................................................................................................
Drept, Economie şi Informatică
Categoria:Fără categorie
ISSN:1810-8725
..........................................................................................................................................
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Categoria:Fără categorie
ISSN:2537-6179
..........................................................................................................................................
Fin-Consultant
Categoria:Fără categorie
ISSN:1857-0216
..........................................................................................................................................
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Categoria:Fără categorie
ISSN:1857-0437
..........................................................................................................................................
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Categoria:Fără categorie
ISSN:1810-6498

 
 

1-20 of 40