FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 10 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
45 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.195 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Simalcsik Angela, “Olga Necrasov” Center of Anthropological Research of Romanian Academy (România) - Scopus Author ID - 56543669200
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
4 din 21 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
152 puncte
1. Diaconu Vasile, Muzeul de Istorie şi Etnografie, Târgu Neamţ (România) - Scopus Author ID - 55775085300
2. Onica Dorina, dr., Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57221906625
3. Topal Denis, Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56528396600
4. Vornic Vlad, dr., conf.cerc., Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202054811
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3202 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
41 autori in ultimii 3 ani, 31 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
151 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
41 autori in ultimii 3 ani, 13 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
254 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3250 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2020 (1 din 1)
2019 (1 din 1)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.330 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 577 puncte