FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Psihologie, revista ştiinţifico-practică

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-2502
eISSN: 2537-6276

3. Site-ul revistei

http://www.psihologie.key.md/

4. Fondatorul

Denumirea
Adresa
Telefon / fax / e-mail(+373)22491314, ,
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1-2(38), 2021 - 400
Nr. 3-4(37), 2020 - 400
Nr. 1-2(36), 2020 - 400
Nr. 3-4(35), 2019 - 400

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Savca Lucia, dr., conf.univ., Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată (Republica Moldova), Redactor şef
2.Sanduleac Sergiu, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Vîrlan Maria, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
4.Bîrle Delia Iuliana, Universitatea din Oradea (România) - Scopus Author ID - 57224202142
5.Bonchiş Elena, dr., Universitatea din Oradea (România)
6.Caunenco Irina, dr., conf.univ., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
7.Gonţa Victoria, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
8.Jelescu Petru, dr.hab., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
9.Losîi Elena, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
10.Nacu Anatolie, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 36712080600
11.Priţcan Valentina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova)
12.Râşcanu Ruxandra, dr., Universitatea „Hyperion”, Bucureşti (România)
13.Rizeanu Steliana, Universitatea „Hyperion”, Bucureşti (România)
14.Robu Viorel, dr., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău (România) - Scopus Author ID - 55146824700
15.Rusnac Svetlana, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
16.Stoica Cristina-Maria, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi (România)
17.Şevcenko Rosina, dr., Universitatea Natională Maritimă din Odesa (Ucraina) - Web of Science ResearcherID - F-3030-2019
18.Şleahtiţchi Mihail, dr., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2007

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 4apărute: 2
2017Numere planificate: 4apărute: 2
2018Numere planificate: 4apărute: 2
2019Numere planificate: 4apărute: 2
2020Numere planificate: 4apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 16%
Romana - 68%
Engleza - 16%
RezumateRusa - 22%
Romana - 94%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6276, 2017 - 2033
2.CEEOL, https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1671, 2013 - 2033
3.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), http://road.issn.org/issn/2537-6276-psihologia#.WV9C7RWGP4Y, 2016 - 2033
4.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2537-6276, 2007 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bîrle Delia Iuliana - Scopus Author ID - 57224202142
2.Bondarevici Svetlana - Web of Science ResearcherID - AAT-4933-2020
3.Buruiana Sanda - Scopus Author ID - 57219472541
4.Cazacu Daniela - Scopus Author ID - 53876821900
5.Railean Elena - Scopus Author ID - 14034775600
6.Robu Viorel - Scopus Author ID - 55146824700
7.Şevcenko Rosina - Web of Science ResearcherID - F-3030-2019

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ADĂSCĂLIŢEI, A., Școala Profesională Specială “Ion Pillat”, Dorohoi , România Perspective de cercetare privind comunicarea persuasiva a cadrelor didactice şi a modalitaţilor de abordare a confl ictelor.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 3-4(37), 51-42. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
2 BÎRLE, D., Universitatea din Oradea, România Singurătatea în rândul adolescenților. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 3-4(37), 11-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
3 БОНДАРЕВИЧ, С., Одесский национальный морской университет, Ucraina Роль индивидуально-типологиче­ских особенностей и фактора вре­мени в диагностике психосоматиче­ских расстройств.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 35-26. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
4 BRATU, R., Şcoala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Bacau, România Relația dintre comunicarea părinte – copil și stima de sine la preadolescenți.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 13-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
5 DADASHOVA, S., Engineering University, Baku, Azerbaijan Motive în autobiografia femeilor.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 1-2(32), 71-62. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
6 RAILEAN, E., dr., КАЛЬКИНА, В., Институт перспективных исследований МПГУ, Rusia Проблема интеллекта в современном обществе.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 3-4(35), 95-85. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
7 KOVAL, Н., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Greed as a property of personality: the age aspect. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 89-77. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
8 MARINESCU, G., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, STOICA, M., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , România Structural unemployment and work motivation – essential problems for graduates in Romania.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 57-49. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
9 LOSÎI, E., dr., MERLUȘCĂ-CRĂȘMARU, A., GTL Medical Clinic, Bacău, România Trăsăturile de personalitate ale femeilor supuse violenței domestice.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 65-58. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
10 ПАЛЬЧИНСКАЯ, М., Одесский национальный морской университет, Ucraina Взаимосвязь уровня развития  наглядно-действенного мышления  и коммуникации у дошкольников с  синдромом дауна.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 1-2(32), 79-72. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
11 ПРОСТОМОЛОТОВ, В., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, ПРОСТОМОЛОТОВА, А., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Психологический анализ ревности в романе «Eвгений Oнегин» A. С. Пушкина в сравнении с реальной жизнью. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 99-90. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
12 RIZEANU, S., Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, România, CUCUI, C., Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, România Diferențele de gen la elevii cu comportament agresiv din România.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 3-4(33), 13-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
13 ШЕВЧЕНКО, Р., dr., Одесский национальный морской университет, Ucraina Феноменология нарушений адап­тации у студентов в условиях дли­тельного плавания. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 25-18. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
14 SOCIU, C., Liceul Teologic Romano-Catolic ,,Sfântul Francisc de Assisi", România Moralitatea ca domeniu distinct al cunoașterii sociale și dezvoltării umane. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 3-4(35), 20-12. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
15 TUFEANU, M., dr., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România, ROBU, V., dr., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România Dimensiuni ale anxietății față de testări în rândul elevilor de ciclu primar.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 3-4(37), 41-24. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-2(36) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Psihologie_1-2_2020-final.pdf
Numărul 3-4(37) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%203-4_2020_0.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: