FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2017-03-0330 puncte
CEEOL, 2013-01-0130 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2016-12-0730 puncte
DRJI (Directory of Research Journals Indexing), 2007-07-0130 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1120 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
32 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1132 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Bonchiş Elena, dr., Universitatea din Oradea (România)5 puncte
2. Râşcanu Ruxandra, dr., Universitatea „Hyperion”, Bucureşti (România)5 puncte
3. Robu Viorel, dr., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău (România)5 puncte
4. Şevcenko Rosina, dr., Universitatea Natională Maritimă din Odesa (Ucraina)5 puncte
5. Stog Larisa, dr., conf.univ., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi (România)5 puncte
6. Sandovici Anişoara, dr., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
4 din 17 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
188 puncte
1. Bîrle Delia Iuliana, Universitatea din Oradea (România) - Scopus Author ID - 57224202142
2. Nacu Anatolie, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 36712080600
3. Robu Viorel, dr., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău (România) - Scopus Author ID - 55146824700
4. Şevcenko Rosina, dr., Universitatea Natională Maritimă din Odesa (Ucraina) - Web of Science ResearcherID - F-3030-2019
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3218 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
65 autori in ultimii 3 ani, 20 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
62 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
65 autori in ultimii 3 ani, 7 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
86 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3148 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2007-2021
1 punct pentru fiecare an de apariție
14 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2020 (2 din 2)
2019 (2 din 2)
2018 (2 din 2)
2017 (2 din 2)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.344 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 662 puncte