FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Arta
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
SCOPUS, 2019-04-1750 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2017-11-0730 puncte
Google Scolar, 2011-03-3130 puncte
ERIH (European Reference Index for the Humanities), 2017-07-0430 puncte
CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), 2016-07-0130 puncte
ISIFI - International Services for Impact Factor and Indexing30 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2016-07-0130 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
30 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1130 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Şlapac Mariana, m.c., dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
2. Mustea Gheorghe, acad., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3. Cimpoi Mihai, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Prut Constantin, dr., prof.univ., Universitatea de Vest, Timişoara (România)5 puncte
2. Opriş Ioan, dr., prof.univ.5 puncte
3. Ciobanu Constantin, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Romania (România)5 puncte
4. Kruk Miroslav Petr, prof.univ., Muzeul Naţional din Krakow (Polonia)5 puncte
5. Morel Maia, dr., conf.univ., Université de Montréal (Canada)5 puncte
6. Banu Georges, prof.univ., Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Franţa)5 puncte
7. Carabăț Dumitru, prof.univ., Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”, Bucureşti (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Ghilaş Victor, dr., conf.univ., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57337258600
Şlapac Mariana, m.c., dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57200195483
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
1 din 25 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
32 puncte
1. Condraticova Liliana, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57190371582
2. Nesterova Tamara, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57363549400
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3176 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
87 autori in ultimii 3 ani, 36 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
83 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
87 autori in ultimii 3 ani, 12 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
110 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3193 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
1992-2022
1 punct pentru fiecare an de apariție
30 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2021 (2 din 2)
2020 (2 din 2)
2019 (2 din 2)
2018 (2 din 2)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.360 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 709 puncte