FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista de Etnologie şi Culturologie

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-2049

3. Site-ul revistei

http://ethnology.asm.md/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Adresabd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1 MD-2001 Chișinău, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22271007, , etnologie@mail.ru
Webwww.patrimoniu.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 30, 2021 - 150
Nr. 29, 2021 - 150
Nr. 28, 2020 - 150
Nr. 27, 2020 - 150

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Procop Svetlana, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Zaicovschi Tatiana, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Abuseitova Meruert, Academia Națională de Științe din Kazahstan (Kazahstan)
4.Anastasopoulos Antonis, Universitatea George Mason din Grecia (Grecia)
5.Arapu Valentin, Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57216752829
6.Boda Gherghina, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (România) - Scopus Author ID - 57189047727
7.Cuşnir Veaceslav, Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова (Ucraina)
8.Cvilincova Elizaveta, dr.hab., conf.cerc., Национальная академия наук Беларуси (Belarus)
9.Dolghi Adrian, dr., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57216861883
10.Duminica Ion, dr., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova)
11.Duminica Ivan, dr., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova)
12.Gheorghiev Galin, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at BAS (Bulgaria)
13.Ghinoiu Ion, Institutul de Etnografie şi Folclor „C.Brăiloiu“ al Academiei Române (România)
14.Gorofyanuk Inna, Винницкий Государственный Педагогический Университет имени Михаила Коцюбинского (Ucraina)
15.Goseva Vera, Institutul de Istorie Națională (Macedonia)
16.Grădinaru Natalia, dr., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova)
17.Ispas Cornelia-Sabina, Institutul de Etnografie şi Folclor „C.Brăiloiu“ al Academiei Române (România)
18.Jdanov Vladimir, Universitatea din Sapporo (Japonia)
19.Kalaşnikova Natalia, Muzeul de Antropologie și Etnografie în numele lui Petru cel Mare (Kunstkamera) al Academiei Ruse de Științe (Rusia)
20.Kocoj Ewa, Universitatea Cracovia (Polonia)
21.Korotaev Andrei, National Research University Higher School of Economics, Moscow (Rusia)
22.Maruşiacova Elena, University of St Andrews (Marea Britanie)
23.Minasyan Svetlana, Армянский государственный педагогический университет им. Хачатура Абовяна, Ереван (Armenia)
24.Neagota Bogdan, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)
25.Nicoglo Diana, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova)
26.Osadci Raisa, Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova)
27.Palihovici Iuliu, Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova)
28.Popov Veselin, conf.univ., University of St Andrews (Marea Britanie)
29.Rogojanu Dumitru-Cătălin, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (România) - Scopus Author ID - 56233480500
30.Romanciuc Alexei, Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57200424911
31.Skripnik Ana, Институт искусствоведения, фольклора и этнологии им. М. Ф. Рыльского, НАН Украины (Ucraina)
32.Sîrbu Tatiana, Universitatea catolică din Louvain (Belgia)
33.Stancev Mihail, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (Ucraina)
34.Stepanov Veaceslav, dr.hab., prof.cerc., Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (Rusia)
35.Ursu Valentina, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
36.Valențova Marina, Институт Славяноведения РАН (Rusia)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2006

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2
2021Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 33%
Romana - 52%
Engleza - 15%
RezumateRusa - 100%
Romana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=4379, 2016 - 2034
2.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/21100981224, 2019 - 2033
3.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6152, 2017 - 2033
4.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2537-6152, 2016 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Arapu Valentin - Scopus Author ID - 57216752829
2.Boda Gherghina - Scopus Author ID - 57189047727
3.Cojocaru Ludmila D. - Scopus Author ID - 57198286619
4.Dolghi Adrian - Scopus Author ID - 57216861883
5.Fedorciuk Olena - Scopus Author ID - 57216853528
6.Felea Alina - Scopus Author ID - 37115614900
7.Garusova Olga - Scopus Author ID - 57191617900
8.Gumenâi Ion - Scopus Author ID - 57200409806
9.Onica Dorina - Scopus Author ID - 57221906625
10.Prisac Lidia - Scopus Author ID - 33667890700
11.Rogojanu Dumitru-Cătălin - Scopus Author ID - 56233480500
12.Romanciuc Alexei - Scopus Author ID - 57200424911

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ADU-GYAMFI, S., Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), Ghana, ANTWI FORDJOUR, E., Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), Ghana, MARFO, C., Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), Ghana, ADJEI FORSON, I., Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), Ghana Funeraliile la etnicii Akan: unele perspective referitor la Ashanti. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 27, 53-44. ISSN 1857-2049.
2 ASKAROV, M., Institutul de Istorie al Academiei de Științe din Republica Uzbekistan, Uzbekistan Simbolurile naționale ale identității uzbece: o imagine de ansamblu. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 27, 144-137. ISSN 1857-2049.
3 БАК, Х., Ataturk University, Turcia, ШАПОВАЛ, В., Московский городской педагогический университет, Rusia Ghidul de conversație ruso-turc de O. I. Senkovsky. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 27, 35-26. ISSN 1857-2049.
4 BOANGIU, G., Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova, România Aspecte etnofolclorice ale zonei Mehedinți – arhitectură vernaculară și nedei. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2021, nr. 29, 93-87. ISSN 1857-2049.
5 BODA, G., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România Gabriela-Mariana Luca (editor coordonator) Diana Boc-Sînmărghițan (co-editor) Al 5-lea locatar: SARS-CoV-2 și eu–celălalt.. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2021, nr. 29, 144-143. ISSN 1857-2049.
6 BOZHILOVA, R., Universitatea din Sofia „Sfîntul Kliment Ohridski”, Bulgaria Publicarea documentelor de către Arhiva Istorică a Bulgariei până la 9 septembrie 1944. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 28, 120-117. ISSN 1857-2049.
7 LAZĂR, S., Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova, România, CEAUŞESCU, A., Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova, România Semnificaţii simbolice ale fierului în societăţile arhaice. Studiu de caz: practici funerare. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 27, 25-21. ISSN 1857-2049.
8 ФЕДОРЧУК, O., Институт народоведения НАН Украины, Львов, Ucraina Очаг народного искусства как феномен этнической художественной традиции. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2021, nr. 29, 100-94. ISSN 1857-2049.
9 ГОЛАНТ, Н., Muzeul de Antropologie și Etnografie în numele lui Petru cel Mare (Kunstkamera) al Academiei Ruse de Științe, Rusia, РЫЖОВА, М., Muzeul de Antropologie și Etnografie în numele lui Petru cel Mare (Kunstkamera) al Academiei Ruse de Științe, Rusia Анализ лексики заговоров влахов (румын) Восточной Сербии на предмет лексических заимствований. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2021, nr. 30, 59-50. ISSN 1857-2049.
10 ГОЛОВКО, А., Институт искусствоведения, фольклора и этнологии им. М. Ф. Рыльского, НАН Украины, Ucraina Особенности развития овцеводства на приднестровских территориях Восточного Подолья в конце XIX – первой половине ХХ в.. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2021, nr. 29, 130-122. ISSN 1857-2049.
11 ГОРОФЯНЮК, И., Винницкий Государственный Педагогический Университет имени Михаила Коцюбинского, Ucraina Традиционные семейные обряды украинцев Подолья: архаичные элементы культурного текста. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2021, nr. 29, 86-78. ISSN 1857-2049.
12 ГРЕБЕНЕВА, В., Винницкий Государственный Педагогический Университет имени Михаила Коцюбинского, Ucraina, ЖМУД, Н., Винницкий Государственный Педагогический Университет имени Михаила Коцюбинского, Ucraina, КОЛЯСТРУК, О., Винницкий Государственный Педагогический Университет имени Михаила Коцюбинского, Ucraina, ВОЙНАРОВСКИЙ, А., Винницкий Государственный Педагогический Университет имени Михаила Коцюбинского, Ucraina Социокультурная идентичность Винницкой области как составляющая культурного ландшафта края (по результатам полевых исследований). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2021, nr. 30, 87-78. ISSN 1857-2049.
13 HAJNÁCZKY, T., Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Ungaria „The Gypsy issue” in Hungary during the interwar years (I). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2021, nr. 30, 68-60. ISSN 1857-2049.
14 КАЛИНИН, В., Necunoscută, Rusia, Rusia Цыгане в зеркале восточнославянских литератур (I–II). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2019, nr. 25, 103-89. ISSN 1857-2049.
15 KOKOSH, A., Украинский свободный университет, Ucraina Problem of Ukrainian ethnology in Рanteleimon Kulish’s scientific. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2019, nr. 25, 131-125. ISSN 1857-2049.
16 МАРКОВ, А., Российский государственный гуманитарный университет, Rusia Рецензия на монографию Жозефины Кушнир «Феномен гуманизации мифа в интеллектуальной прозе ХХ века» (Chişinău: Pontos, 2017. 352 p.). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2019, nr. 25, 139-138. ISSN 1857-2049.
17 СУББОТИНА, И., Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Rusia, ОСТАПЕНКО, Л., Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Rusia Современная гагаузская женщина: социально-культурный портрет. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2021, nr. 29, 21-13. ISSN 1857-2049.
18 ROGOJANU, D., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (coord.). Confesiune, Cultură, Națiune. Perspectivă istorică. Cluj-Napoca: Argonaut Publisihing, 2018. 216 p.. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 28, 151-150. ISSN 1857-2049.
19 САКОВИЧ, В., dr.hab., Белорусский национальный технический университет, Belarus, КВИЛИНКОВА, Е., dr.hab. Об образе волка и общих сюжетах в мифологии народов Евразии. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2019, nr. 25, 56-48. ISSN 1857-2049.
20 СКРИПНИК, А., Институт искусствоведения, фольклора и этнологии им. М. Ф. Рыльского, НАН Украины, Ucraina Реактуализация научных изысканий этнологических учреждений Украинской академии наук 20-х гг. ХХ в. (К столетию со дня учреждения Кабинета антропологии и этнологии им. Ф. Волкова). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2021, nr. 30, 36-29. ISSN 1857-2049.
21 TRUFAŞ, D., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Lăutarii rromi/ţigani din spaţiul românesc. Elemente de istorie şi imaginar. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2019, nr. 25, 119-110. ISSN 1857-2049.
22 ВАЛЕНЦОВА, М., Институт Славяноведения РАН, Rusia, ВИНОГРАДОВА, Л., Институт Славяноведения РАН, Rusia Карпатоукраинская народная демонология: мотивно-функциональный метод исследования. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2021, nr. 29, 52-44. ISSN 1857-2049.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 29, 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Etnologie_1_2021.pdf
Numărul 30, 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/REC.30.18.12.21.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: