FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista de Etnologie şi Culturologie

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-2049

3. Site-ul revistei

http://ethnology.asm.md/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Adresabd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1 MD-2001 Chișinău, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22271007, , etnologie@mail.ru
Webwww.patrimoniu.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 29, 2021 - 150
Nr. 28, 2020 - 150
Nr. 27, 2020 - 150
Nr. 25, 2019 - 150

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Procop Svetlana, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Zaicovschi Tatiana, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Abuseitova Meruert, Academia Națională de Științe din Kazahstan (Kazahstan)
4.Anastasopoulos Antonis, Universitatea George Mason din Grecia (Grecia)
5.Arapu Valentin, Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57216752829
6.Boda Gherghina, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (România) - Scopus Author ID - 57189047727
7.Cuşnir Veaceslav, Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова (Ucraina)
8.Cvilincova Elizaveta, dr.hab., conf.cerc., Национальная академия наук Беларуси (Belarus)
9.Dolghi Adrian, dr., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57216861883
10.Duminica Ion, dr., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova)
11.Duminica Ivan, dr., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova)
12.Gheorghiev Galin, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at BAS (Bulgaria)
13.Ghinoiu Ion, Institutul de Etnografie şi Folclor „C.Brăiloiu“ al Academiei Române (România)
14.Gorofyanuk Inna, Винницкий Государственный Педагогический Университет имени "Михаила Коцюбинского" (Ucraina)
15.Goseva Vera, Institutul de Istorie Națională (Macedonia)
16.Grădinaru Natalia, dr., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova)
17.Ispas Cornelia-Sabina, Institutul de Etnografie şi Folclor „C.Brăiloiu“ al Academiei Române (România)
18.Jdanov Vladimir, Universitatea din Sapporo (Japonia)
19.Kalaşnikova Natalia, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук (Rusia)
20.Kocoj Ewa, Universitatea Cracovia (Polonia)
21.Korotaev Andrei, National Research University Higher School of Economics, Moscow (Rusia)
22.Maruşiacova Elena, University of St Andrews (Marea Britanie)
23.Minasyan Svetlana, Армянский государственный педагогический университет им. Хачатура Абовяна, Ереван (Armenia)
24.Neagota Bogdan, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)
25.Nicoglo Diana, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova)
26.Osadci Raisa, Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova)
27.Palihovici Iulii, Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova)
28.Popov Veselin, conf.univ., University of St Andrews (Marea Britanie)
29.Rogojanu Dumitru-Cătălin, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (România) - Scopus Author ID - 56233480500
30.Romanciuc Alexei, Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57200424911
31.Scripnic Ana, Институт искусствоведения, фольклора и этнологии им. М. Ф. Рыльского, НАН Украины (Ucraina)
32.Sîrbu Tatiana, Universitatea catolică din Louvain (Belgia)
33.Stancev Mihail, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (Ucraina)
34.Stepanov Veaceslav, dr.hab., prof.cerc., Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (Rusia)
35.Ursu Valentina, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
36.Valențova Marina, Институт Славяноведения РАН (Rusia)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2006

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 30%
Romana - 57%
Engleza - 13%
RezumateRusa - 100%
Romana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=4379, 2016 - 2034
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6152, 2017 - 2033
3.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2537-6152, 2016 - 2033
4.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/21100981224, 2019 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Arapu Valentin - Scopus Author ID - 57216752829
2.Boda Gherghina - Scopus Author ID - 57189047727
3.Cojocaru Ludmila D. - Scopus Author ID - 57198286619
4.Dolghi Adrian - Scopus Author ID - 57216861883
5.Fedorciuk Olena - Scopus Author ID - 57216853528
6.Felea Alina - Scopus Author ID - 37115614900
7.Onica Dorina - Scopus Author ID - 57221906625
8.Prisac Lidia - Scopus Author ID - 33667890700
9.Rogojanu Dumitru-Cătălin - Scopus Author ID - 56233480500
10.Romanciuc Alexei - Scopus Author ID - 57200424911

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ADU-GYAMFI, S., Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), Ghana, ANTWI FORDJOUR, E., Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), Ghana, MARFO, C., Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), Ghana, ADJEI FORSON, I., Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), Ghana Funeraliile la etnicii Akan: unele perspective referitor la Ashanti. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 27, 53-44. ISSN 1857-2049.
2 ASKAROV, M., Institutul de Istorie al Academiei de Științe din Republica Uzbekistan, Uzbekistan Simbolurile naționale ale identității uzbece: o imagine de ansamblu. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 27, 144-137. ISSN 1857-2049.
3 БАК, Х., Ataturk University, Turcia, ШАПОВАЛ, В., Московский городской педагогический университет, Rusia Ghidul de conversație ruso-turc de O. I. Senkovsky. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 27, 35-26. ISSN 1857-2049.
4 BOANGIU, G., Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Şincai” din Târgu-Mureş al Academiei Române, România Reprezentări simbolice ale „omului bun” în folclorul românesc. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 24, 34-25. ISSN 1857-2049.
5 BODA, G., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România Activitatea comitetelor şi consiliilor femeilor din regiunea Hunedoara privind întemeierea şi consolidarea familiei, creşterea natalităţii şi ocrotirea mamei şi copilului (1963–1968). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 27, 43-36. ISSN 1857-2049.
6 BOZHILOVA, R., Universitatea din Sofia „Sfîntul Kliment Ohridski”, Bulgaria Publicarea documentelor de către Arhiva Istorică a Bulgariei până la 9 septembrie 1944. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 28, 120-117. ISSN 1857-2049.
7 LAZĂR, S., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, România, CEAUŞESCU, A., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, România Semnificaţii simbolice ale fierului în societăţile arhaice. Studiu de caz: practici funerare. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 27, 25-21. ISSN 1857-2049.
8 CIOBANU, O., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România The emergence of vlach necropolises with petroglyphs in Western Balkans. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 24, 10-5. ISSN 1857-2049.
9 COSTEA, M., Necunoscută, România, România Aspecte demografice privind natalitatea în satul Măgoaja (1814–1914). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 24, 47-41. ISSN 1857-2049.
10 ЕРМАК, Ю., Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Belarus Этнопедагогические традиции женского еврейского воспитания в конце XIX – начале ХХ века. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 91-83. ISSN 1857-2049.
11 FEDORCHUK, O., Институт народоведения НАН Украины, Львов, Ucraina Время как феномен этнической художественной традиции. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2019, nr. 25, 18-10. ISSN 1857-2049.
12 ГОЛАНТ, Н., Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук, Rusia, НИКОГЛО, Д., dr. Reprezentanțe ale găgăuzilor despre apartenența lor religioasă (pe baza materialelor din presă, în publicații științifice și eseuri ale pasionaților de istorie). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 28, 99-87. ISSN 1857-2049.
13 ГОРОФЯНЮК, И., Винницкий Государственный Педагогический Университет имени "Михаила Коцюбинского", Ucraina Ritualuri populare arhaice și credințele arhaice ale ucrainenilor din Podolia ca sursă de reconstrucție a culturii antice a slavilor. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 28, 56-48. ISSN 1857-2049.
14 YASYNETSKA, O., Центр памятниковедения НАН и Украинского общества охраны памятников истории и культуры, Ucraina The peculiarities of genealogy and marriage conditions of the king of Poland Bolesław II the Generous and Kyivan Rus’ princess Vysheslava (c. 1067). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 23, 66-56. ISSN 1857-2049.
15 КАЛИНИН, В., Necunoscută, Rusia, Rusia Цыгане в зеркале восточнославянских литератур (I–II). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2019, nr. 25, 103-89. ISSN 1857-2049.
16 KAMUSELLA, T., University of St Andrews, Marea Britanie Ends of Various Worlds. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 24, 62-54. ISSN 1857-2049.
17 KOKOSH, A., Украинский свободный университет, Ucraina Problem of Ukrainian ethnology in Рanteleimon Kulish’s scientific. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2019, nr. 25, 131-125. ISSN 1857-2049.
18 СТАНЧЕВ, М., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina, ВОВК, О., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina, КРАСЬКО, Н., Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого, Ucraina Назар Александрович Каразин в свете новых документов. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2018, nr. 24, 110-103. ISSN 1857-2049.
19 МАХОТИНА , И., Институт исследований цыган Европы , Serbia, ПАНЧЕНКО, Я., Запорожский национальный университет, Ucraina Ritualuri calendaristice a țiganilor-vlahi și servilor în a doua jum. a sec. XX – înc. sec. XXI. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 27, 64-54. ISSN 1857-2049.
20 МАРКОВ, А., Российский государственный гуманитарный университет, Rusia Рецензия на монографию Жозефины Кушнир «Феномен гуманизации мифа в интеллектуальной прозе ХХ века» (Chişinău: Pontos, 2017. 352 p.). Revista de Etnologie şi Culturologie. 2019, nr. 25, 139-138. ISSN 1857-2049.
21 ОСТАПЕНКО, Л., Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Rusia, СУББОТИНА, И., Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Rusia Традиционные ценности гагаузов вчера и сегодня. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2019, nr. 25, 38-29. ISSN 1857-2049.
22 ROGOJANU, D., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (coord.). Confesiune, Cultură, Națiune. Perspectivă istorică. Cluj-Napoca: Argonaut Publisihing, 2018. 216 p.. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 28, 151-150. ISSN 1857-2049.
23 САКОВИЧ, В., dr.hab., Белорусский национальный технический университет, Belarus, КВИЛИНКОВА, Е., dr.hab. Об образе волка и общих сюжетах в мифологии народов Евразии. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2019, nr. 25, 56-48. ISSN 1857-2049.
24 СТЕПАНОВ, В., dr.hab., Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Rusia Caracterul multi-vectorial al creativității savantului. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2020, nr. 27, 106-99. ISSN 1857-2049.
25 TRUFAŞ, D., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Lăutarii rromi/ţigani din spaţiul românesc. Elemente de istorie şi imaginar. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2019, nr. 25, 119-110. ISSN 1857-2049.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 27, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista_de_etnologie_nr%2B27.Eissn_1_2020.pdf
Numărul 28, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/REC.28_0.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: