FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Stratum plus
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
SCOPUS, 2015-03-1050 puncte
Web of Science Master Journal List50 puncte
eLIBRARY.RU, 2010-04-0130 puncte
INDEX COPERNICUS (IC), 2013-04-1530 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
117 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională0 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1117 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Atanasov Gheorghi, dr., Ministry of Education, Youth and Science (Bulgaria)5 puncte
2. Berezkin Yuri, dr.hab., prof., Muzeul de Antropologie și Etnografie în numele lui Petru cel Mare (Kunstkamera) al Academiei Ruse de Științe (Rusia)5 puncte
3. Bruyako Igor, dr.hab., Muzeul de Arheologie din Odesa (Ucraina)5 puncte
4. Dobroliubskii Andrei, dr.hab., Universitatea Pedagogică din Ucraina de Sud, Odesa (Ucraina)5 puncte
5. Girya Evghenii, dr., Institutul de Istorie a Culturii Materiale, Academia Rusă de Științe (Rusia)5 puncte
6. Govedarica Blagoje, prof., Institutul de Arheologie din Germania (Germania)5 puncte
7. Hansen Svend, prof., Institutul de Arheologie din Germania (Germania)5 puncte
8. Kazanskii Michel, dr.hab., Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa (Franţa)5 puncte
9. Marchenko Konstantin, dr.hab., Institutul de Istorie a Culturii Materiale, Academia Rusă de Științe (Rusia)5 puncte
10. Monahov Serghei, dr.hab., Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Rusia)5 puncte
11. Nicolae Eugen, dr., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
7 din 33 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
170 puncte
1. Covalenco Serghei, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57209687434
2. Dergaciov Valentin, dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005599311
3. Govedarica Blagoje, prof., Institutul de Arheologie din Germania (Germania) - Scopus Author ID - 53563644100
4. Manzura Igor, dr., conf.univ., Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57194179943, Scopus Author ID - 6504200995
5. Russev Nicolai, conf.univ., Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55359024200
6. Telnov Nicolai, dr., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56401913800
7. Vişneaţkii Leonid, Institutul de Istorie a Culturii Materiale, Academia Rusă de Științe (Rusia) - Scopus Author ID - 55930179100
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3225 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
29 autori in ultimii 3 ani, 14 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
97 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
29 autori in ultimii 3 ani, 25 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
690 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3250 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
1999-2022
1 punct pentru fiecare an de apariție
23 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2021 (4 din 6)
2020 (5 din 6)
2019 (4 din 6)
2018 (3 din 6)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.323 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 765 puncte