FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista Arheologică

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-016X
eISSN: 2537-6144

3. Site-ul revistei

https://archaeology.ich.md/

4. Fondatorul

DenumireaCentrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural
Adresabd. Ştefan cel Mare 1, MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22260959, , levitkioleg_ipc@yahoo.com
Webhttp://patrimoniu.asm.md/?page_id=1904
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(17), 2021 - 100
Nr. 2(16), 2020 - 100
Nr. 1(16), 2020 - 100
Nr. 2(15), 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Leviţki Oleg, dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 57202059656
2.Bruyako Igor, dr.hab., Одесский археологический музей НАН Украины (Ucraina)
3.Bacumenco-Pîrnău Ludmila, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57200092797
4.Croitor Roman, dr., Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (Franţa) - Scopus Author ID - 16554507500
5.Dergaciov Valentin, dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005599311
6.Hansen Svend, prof., Institutul German de Arheologie, Berlin (Germania)
7.Kaşuba Maia, dr., conf.cerc., Institutul Culturii Materiale, Sankt Petersburg (Rusia)
8.Meyer Michael, Universitatea liberă din Berlin (Germania)
9.Nicolae Eugen, dr., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (România)
10.Postică Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Ministerul Culturii (Republica Moldova)
11.Reabţeva Svetlana, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57205359072
12.Roman Petre, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (România)
13.Sava Eugen, dr.hab., conf.univ., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova)
14.Skoryj Serghej, Институт Археологии НАН Украины (Ucraina)
15.Spinei Victor, m.o., dr., Academia Româna (România) - Scopus Author ID - 55661519900
16.Telnov Nicolai, dr., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56401913800
17.Tolochko Petr, Институт Археологии НАН Украины (Ucraina)
18.Vornic Vlad, dr., conf.cerc., Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202054811
19.Sîrbu Ghenadie, Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57194191274
20.Sîrbu Livia, Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova), Secretar responsabil - Scopus Author ID - 57202054384

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2006

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 2apărute: 1
2017Numere planificate: 2apărute: 1
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 41%
Romana - 48%
Engleza - 10%
RezumateRusa - 100%
Romana - 95%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/21100860437, 2018 - 2033
2.ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=490017, 2017 - 2033
3.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6144, 2017 - 2033
4.CEEOL, https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1559, 2016 - 2033
5.ISIFI - International Services for Impact Factor and Indexing, http://journalimpactfactor.in/search/search1.php, 2020 - 2033
6.Research Bible, http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1857-016X, 2020 - 2033
7.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/issn/2537-6144, 2016 - 2033
8.CiteFactor Academic Scientific Journals, https://www.citefactor.org/journal/index/16671/archaeological-magazine-revista-arheologic#.Xzd7ROgzY2x, 2018 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Anisiutkin Nicolai - Scopus Author ID - 57209683641
2.Bacumenco-Pîrnău Ludmila - Scopus Author ID - 57200092797
3.Ciobanu Larisa - Scopus Author ID - 57205143362
4.Covalenco Serghei - Scopus Author ID - 57209687434
5.Croitor Roman - Scopus Author ID - 16554507500
6.Demăi Letisia - Scopus Author ID - 54683579800
7.Dergaciov Valentin - Scopus Author ID - 7005599311
8.Diaconu Vasile - Scopus Author ID - 55775085300
9.Haheu Vasile - Scopus Author ID - 57202060956
10.Iarmulschi Vasile - Scopus Author ID - 57192294998
11.Ivaşcenko Mihail - Scopus Author ID - 56525101300
12.Kiosak Dmitrii - Scopus Author ID - 56523383000
13.Leviţki Oleg - Scopus Author ID - 57202059656
14.Lîsenko Serghei - Scopus Author ID - 56401653500
15.Matveev Sergiu - Scopus Author ID - 56806503300
16.Mistreanu Eugeniu - Scopus Author ID - 57221727843
17.Munteanu Octavian - Scopus Author ID - 57219010221
18.Musteaţă Sergiu - Scopus Author ID - 26036215200
19.Obadă Teodor - Scopus Author ID - 16043185500
20.Przybyła Marcin M. - Scopus Author ID - 57188711889
21.Razumov Serghei - Scopus Author ID - 56401729700
22.Reabţeva Svetlana - Scopus Author ID - 57205359072
23.Romanciuc Alexei - Scopus Author ID - 57200424911
24.Sinica Vitalii - Scopus Author ID - 56401885400
25.Sîrbu Ghenadie - Scopus Author ID - 57194191274
26.Sîrbu Livia - Scopus Author ID - 57202054384
27.Telnov Nicolai - Scopus Author ID - 56401913800
28.Vlasenco Ivan - Scopus Author ID - 57205366676
29.Vornic Vlad - Scopus Author ID - 57202054811
30.Vornicu Nicoleta - Scopus Author ID - 35195127300
31.Zanoci Aurel - Scopus Author ID - 57217493964

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 MOTOTOLEA, A., Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, România, STANC, S., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, ANDREI, A., Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, România The roadside inns (khāns) in Ottoman Dobrudja. Revista Arheologică. 2020, nr. 1(16), 62-48. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
2 АНДРУХ, С., Запорожский национальный университет, Ucraina, ТОЩЕВ, Г., Запорожский национальный университет, Ucraina Курган 5 (96) могильника «Солоха». Revista Arheologică. 2019, nr. 1(15), 84-77. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
3 АНИСЮТКИН, Н., Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук, Rusia Дуруиторский вариант тайякского технокомплекса на территории Восточной Европы. Revista Arheologică. 2019, nr. 2(15), 133-120. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
4 BEJINARIU, I., Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași, România Alexandru Szentmiklosi (27 IX 1971 – 12 I 2019). Revista Arheologică. 2019, nr. 1(15), 167-165. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
5 БИЛИНСКИЙ, О., Национальный университет «Киево-Могилянская Академия», Ucraina, КАБАНОВ, Д., НИИ археологии юго-востока Руси Курского государственного университета, Rusia Планировка поселений и домостроительство населения скифского времени в бассейне Сейма. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 26-13. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
6 ТЕТЕРЯ, Д., Национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав", Ucraina, БИЛОУСЬКО, В., Национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав", Ucraina Два сакральных артефакта трипольской культуры из коллекции Викентия Хвойки. Revista Arheologică. 2019, nr. 1(15), 115-110. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
7 БОНДАРЕНКО, Д., Национальный историко-археологический заповедник «Ольвия» Национальной академии наук Украины, Ucraina, ИВАЩЕНКО, М., Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Rusia, СИНИКА, В. Находки амфорных клейм эллинистического времени из округи Ольвии. Revista Arheologică. 2019, nr. 1(15), 109-103. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
8 ВИДЕЙКО, М., Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, Ucraina, ГОШКО, Т., Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, Ucraina, ВИДЕЙКО, М., Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, Ucraina, БОНДАРЕНКО, Т., Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, Ucraina Расписная керамика на поселениях трипольской культуры этапа ВІ-ІІ на Днепре. Revista Arheologică. 2020, nr. 2(16), 15-5. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
9 BOŢAN, S., Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași, România Aurora Pețan, Sarmizegetusa Regia 1. Redescoperirea cetății, Editura Dacica, Alun, 2018, 600 pagini, 33 planșe color, ISBN 978-606-8538-00-6. Revista Arheologică. 2019, nr. 1(15), 155-154. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
10 BRAȘOVEANU, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Recenzie. Vasile Diaconu, Repertoriul descoperirilor atribuite epocii bronzului din județul Neamț, Editura ,,Constantin Matasă”, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXXVI, Piatra-Neamț. 2016,. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 142-141. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
11 CHIRICA, V., Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași, România, CORDOȘ, E., Necunoscută, România, România, CHIRICA, V., Necunoscută, România, România Ilie Borziac, ctitor al cercetărilor paleolitice din spațiul carpato-nistrean.. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 154-149. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
12 МАНЬКО, В., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina, ЧХАТАРАШВИЛИ, Г., Батумский Археологический Музей, Georgia Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии. Revista Arheologică. 2020, nr. 1(16), 77-63. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
13 КОВАЛЕНКО, С., dr., OBADĂ, T., ДЕМЭЙ, Л., Institut de Paléontologie Humaine, Franţa Некоторые итоги исследования «жилых структур» на верхнепалеолитической стоянке Климэуць II в Среднем Поднестровье. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 12-5. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
14 ДЯЧЕНКО, А., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina, СЫРБУ, Г. К 75-летию настоящего Ученого. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 181-180. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
15 BACUMENCO-PÎRNĂU, L., dr., DIACONU, V., Muzeul de Istorie şi Etnografie, Târgu Neamţ, România, VORNICU, N., Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, România Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamțului (județul Neamț, România). Noi considerații. Revista Arheologică. 2020, nr. 1(16), 156-145. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
16 КОТОВА, Н., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina, МАХОРТЫХ, С., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina, ДЖОС, В., Национальный историко-археологический заповедник "Каменная Могила" , Ucraina, РАДЧЕНКО, С., Universitatea din Torino, Italia, Italia Каменные погребальные сооружения эпохи энеолита – ранней бронзы в Северном Причерноморье. Revista Arheologică. 2020, nr. 2(16), 49-31. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
17 ENEA, S., Muzeul de Istorie şi Etnografie, Târgu Neamţ, România Dumitru Boghian la 65 de ani (Sergiu-Constantin Enea, Târgu-Frumos). Revista Arheologică. 2020, nr. 1(16), 167-165. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
18 FEDORCHENKO, O., Национальный университет «Киево-Могилянская Академия», Ucraina Taphonomic ‘chronicles’: the case-study of Zaskalnaya VI site (layer III). Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 169-159. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
19 GALL, E., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, România, LEZSAK, G., Hungarian Academy of Sciences, Ungaria, NOVICIHIN, A., Анапский археологический музей, Rusia Fragmentul de plăcuță de geantă de la Andreevskaia Shchel (Anapa, Federația Rusă).Observații privind răspândirea genților decorate cu plăcuțe în secolul al X-lea. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 78-59. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
20 КОТЕНКО, В., Национальный музей-заповедник украинского гончарства, Ucraina, ГРЕЧКО, Д., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Керамический импорт Херсонеса Таврического в восточноевропейской Лесостепи. Revista Arheologică. 2019, nr. 2(15), 67-53. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
21 GUGEANU, M., Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, România Investigații și tratamente de conservare aplicate textilelor liturgice arheologice de la Mănăstirea Căpriana. Revista Arheologică. 2020, nr. 2(16), 129-124. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
22 HÂNCEANU, G., Muzeul de Istorie Roman, România O aplică scitică de tolbă din corn descoperită în așezarea de la Roșiori – Dulcești (jud. Neamț). Revista Arheologică. 2019, nr. 1(15), 93-85. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
23 HARUTYUNYAN, A., Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA, Armenia The Inscriptions of the Church Utensils of Tatev Monastery (Republic of Armenia, Region of Syunik). Revista Arheologică. 2020, nr. 2(16), 77-67. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
24 IGNAT, A., Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca, România, SAVA, V., Complexul Muzeal Arad, România Late Bronze Age funerary practices in the Lower Mureș Basin. Revista Arheologică. 2019, nr. 1(15), 20-5. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
25 IVANOVA, S., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Recenzie. А.Е. Малюкевич, С.М. Агульников, С.С. Попович, Курганы правобережья Днестровского лимана у с. Молога, ОАМ НАН Украины. Одесса-Кишинев 2017.. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 140-139. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
26 ЖУРУХИНА, Е., Музей истории Десятинной церкви, Ucraina Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола ХII – первой половины XIII века). Revista Arheologică. 2020, nr. 1(16), 135-130. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
27 РОДИОНОВА, Д., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», Rusia, КАГАКИНА, Е., Кемеровский государственный университет, Кемерово, Rusia Антропологический подход к изучению древних культур региона как методологическая основа подготовки музеологов. Revista Arheologică. 2019, nr. 1(15), 146-140. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
28 КАРАВАЙКО, Д., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina, ПЕЛЯШЕНКО, К., Областное коммунальное учреждение «Харьковский исторический музей», Ucraina Лепная посуда памятников скифского времени Путивльского Посеймья. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 147-132. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
29 КАШУБА, М., dr., Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук, Rusia, САПОЖНИКОВ, И., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina История находки Бородинского (Бессарабского) клада. Revista Arheologică. 2020, nr. 1(16), 47-21. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
30 ЛОБАНОВА, М., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, КИОСАК, Д., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Поселение Шамраи и некоторые вопросы межкультурных контактов в Среднем Побужье на этапе Кукутень А-Триполье В1. Revista Arheologică. 2020, nr. 2(16), 89-78. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
31 КИСЛЕНКО, А., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Предметы импорта в позднесарматских памятниках Буджака. Revista Arheologică. 2020, nr. 2(16), 99-90. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
32 КОРОХИНА, А., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Керамика бондарихинской культуры: подход к морфологическому анализу. Revista Arheologică. 2019, nr. 2(15), 52-41. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
33 ЛАВЫШ, К., Национальная академия наук Беларуси, Belarus Шелковые ткани и золототканая тесьма византийского и восточного происхождения в костюме жителей Западной Руси: по материалам курганных погребений на территории Беларуси. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 158-148. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
34 LAZANU, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Recenzie. Neculai Bolohan, Bronzul târziu la Dunărea de Jos. Componente și relații interculturale, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016, 362 p.,13 grafice incluse în text, 82 planșe. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 176-174. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
35 МАСЮТА, Д., Одесский археологический музей НАН Украины, Ucraina Псевдородосские амфоры из Тиры (ІІ – первая половина ІІІ вв. н.э.). Revista Arheologică. 2019, nr. 2(15), 110-100. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
36 MATEI, D., Necunoscută, România, România Recenzie. Alexandru Popa/Zsigmond Lóránd Bordi. Studii asupra graniţelor romane din Dacia. Fortificaţia de la Comolău (Comisia Naţională Limes). Studii şi cercetări asupra frontierelor Imperiului Roman de pe teritoriul României. Vol. 1 (Cluj-Napoca [2016]), Editura Mega. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 173-170. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
37 МОГИЛОВ, А., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina К юбилею Сергея Анатольевича Скорого. Revista Arheologică. 2019, nr. 2(15), 191-190. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
38 МУРЗИН, В., Мелитопольский институт государственного и муниципального управления "КПУ", Ucraina, ШЕЛЕХАНЬ, А., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Скифский курган у пгт. Великая Багачка. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 79-66. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
39 НАЗАРОВ, А., Государственный историко-культурный заповедник "Трипольская культура", Ucraina, СКОРЫЙ, С., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Скифские катакомбы в междуречье Роси и Тясмина. Revista Arheologică. 2019, nr. 1(15), 64-47. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
40 ОЧИР-ГОРЯЕВА, М., Институт археологии им. А.Х. Халикова АН Республики Татарстан, Казань, Rusia Конские уздечные наборы Северного Причерноморья. Revista Arheologică. 2019, nr. 1(15), 46-34. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
41 OL’GOVSKII, S., Киевский национальный университет культуры и искусств, Ucraina To the interpreting of accidental findings of Scythian molds for arrowheads. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 83-79. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
42 ПАЛАГУТА, И., Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, Rusia О методах исследования керамических комплексови принципах локально-хронологического деления Триполья BI - Кукутень А. Revista Arheologică. 2019, nr. 2(15), 40-29. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
43 ПАНЧЕНКО, К., Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко, Ucraina Грунтовой могильник скифского времени возле с. Заломы на Кировоградщине. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 49-44. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
44 ПЕФТИЦ, Д., Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Ucraina Особенности орнаментации белогрудовской и чернолесской керамики Среднего Поднепровья. Revista Arheologică. 2020, nr. 2(16), 66-50. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
45 POP, X., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca, România Descoperiri arheozoologice aparținând epocii dacice provenite din situl de la Carei-Bobald I (jud. Satu Mare). Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 112-108. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
46 ПРЯДКО, А., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Новые данные о памятниках древнерусского времени нижнего течения р. Супой. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 58-50. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
47 MISTREANU, E., PRZYBYŁA, M., Archaeological company “Dolmen Marcin Przybyła, Michał Podsiadło s.c.”, Polonia Despre planimetria așezării gumelnițene Taraclia I în cercetări vechi și noi. Revista Arheologică. 2020, nr. 1(16), 20-5. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
48 СИМОНЕНКО, А., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень. Revista Arheologică. 2020, nr. 1(16), 120-108. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
49 STĂNICA, A., Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea , România Prezența Hoardei de Aur la gurile Dunării (sec. XIII-XIV). Argumentul arheologic. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 65-51. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
50 ВЫБОРНОВ, А., Самарский государственный социально-педагогический университет , Rusia, СТАВИЦКИЙ, В., Самарский государственный социально-педагогический университет , Rusia Котова Н.С., Древнейшая керамика Украины. Киев, Харьков: Майдан, 2015, 154 с., 69 илл., ISBN 978-966-372-564-2.. Revista Arheologică. 2020, nr. 2(16), 133-130. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
51 СТЁГАНЦЕВ , M., Necunoscută, Rusia, Rusia Исследование некоторых методов синхронизации распределений на примере Неревских раскопов XVII и XXVIII. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 136-113. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
52 UHL, R., Deutsches Archäologisches Institut, Germania Von Tonstiften und Tokens. Betrachtung einer enigmatischen Objektgruppe im Nordpontus. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 12-5. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
53 ВОЛОДАРЕЦ-УРБАНОВИЧ, Я., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Свастика у славян (по материалам археологических культур второй половины I тыс. н.э.). Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 50-27. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
54 ЗИМОВЕЦ, Р., Институт философии им. Г.С. Сковороды НАН Украины, Ucraina Многофигурная композиция в виде головы хищной птицы: новый образец скифского звериного стиля с территории Крыма. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 92-84. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(16) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Arheologie_1_16_2020_compressed.pdf
Numărul 2(16) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Arheologica_2_16_2020_compressed.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: