FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 10 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
0 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională0 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.10 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Groppa Stanislav, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
2. Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
3. Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
4. Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
5. Ţîbîrnă Gheorghe, acad., dr.hab., IMSP Institutul Oncologic (Republica Moldova)3 puncte
6. Gudumac Eva, acad., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
7. Corcimaru Ion, m.c., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
13 din 57 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
182 puncte
1. Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104
2. Bodrug Nicolae, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603105607
3. Cernîi Anatolie, dr.hab., conf.cerc., IMSP Institutul Oncologic (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 39360931200
4. Cojocaru Victor, conf.univ., Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman” (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55189475800
5. Diug Eugen, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57196262880
6. Friptu Valentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 25936162000
7. Ghicavîi Vitalie, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218936761
8. Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 10639022600
9. Groppa Stanislav, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57194540948
10. Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
11. Savin Victor, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57200412601
12. Sofroni Dumitru, dr.hab., prof.univ., IMSP Institutul Oncologic (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6504534542
13. Taran Natalia, dr., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57194767979
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3203 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
66 autori in ultimii 3 ani, 6 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
18 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
66 autori in ultimii 3 ani, 11 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
133 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3151 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2003-2021
1 punct pentru fiecare an de apariție
18 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2018 (2 din 2)
2017 (2 din 2)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.348 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 402 puncte