FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Buletin de Perinatologie

2. Cod ISSN

pISSN: 1810-5289

3. Site-ul revistei

https://www.mama-copilul.md/buletin-de-perinatologie

4. Fondatorul

DenumireaIMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Adresaor. Chisinau, Botanica, str. Burebista 93
Telefon / fax / e-mail(+373)22521935, (+373)22523321, info@perinatologie.md
Webwww.mama-copilul.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 4(89), 2020 - 500
Nr. 3(88), 2020 - 500
Nr. 2(87), 2020 - 250
Nr. 1(86), 2020 - 250

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Friptu Valentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
2.Eţco Ludmila, dr.hab., prof.cerc., IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Ştemberg Marc, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Secretar responsabil
4.Gudumac Eva, acad., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
5.Cerneţchi Olga, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56276484000, Scopus Author ID - 57209054938
6.Godovaneţ Iu., (Ucraina)
7.Vasilos Liubovi, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
8.Boian Gavril, dr.hab., conf.cerc., IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii (Republica Moldova)
9.Moşin Veaceslav, dr.hab., prof.univ., Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55839407700
10.Revenco Ninel, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57219970548
11.Curteanu Ala, dr., conf.cerc., IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56493170500

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1998

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 5
2019Numere planificate: 4apărute: 4
2020Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 1%
Romana - 72%
Engleza - 27%
RezumateRusa - 81%
Romana - 55%
Engleza - 77%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ababii Ion - Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104
2.Ababii Polina - Scopus Author ID - 57205079694, Scopus Author ID - 57016882700
3.Anisei Angela - Scopus Author ID - 57209781467
4.Balan Greta - Scopus Author ID - 57209529272
5.Balanuța Ana-Mihaela - Scopus Author ID - 57221289968
6.Blăniţă Daniela - Scopus Author ID - 57219970183
7.Boiciuc Kiril - Scopus Author ID - 57205297530
8.Botnaru Victor - Scopus Author ID - 8559045300
9.Bujor Dina - Scopus Author ID - 57221287938
10.Călcîi Cornelia - Scopus Author ID - 57202904216
11.Capros Hristiana - Scopus Author ID - 57219469258
12.Cebanu Serghei - Scopus Author ID - 57220030355
13.Cerneţchi Olga - Scopus Author ID - 56276484000, Scopus Author ID - 57209054938
14.Ciubotaru Anatol - Scopus Author ID - 6603915988
15.Cobeţ Valeriu - Scopus Author ID - 6603686790
16.Codreanu Igor - Scopus Author ID - 9738255500
17.Crivceanschi Eugenia - Scopus Author ID - 57221294323
18.Curteanu Ala - Scopus Author ID - 56493170500
19.Danilov Lucian - Scopus Author ID - 57206316488, Scopus Author ID - 57016430000
20.David Valeriu - Scopus Author ID - 57208619439
21.Deleanu Călin - Scopus Author ID - 55927168900
22.Diacova Svetlana - Scopus Author ID - 6504564713
23.Dondiuc Iurie - Scopus Author ID - 36131216800
24.Donos Ala - Scopus Author ID - 57189097498
25.Foca Silvia-Gabriela - Scopus Author ID - 57221291653
26.Fulga Veaceslav - Scopus Author ID - 57200109361, Scopus Author ID - 56145517300
27.Gagauz Olga - Scopus Author ID - 57202750526
28.Gaidarji Olga - Scopus Author ID - 57221281880
29.Gavriluţa Vasile - Scopus Author ID - 57211990241
30.Globa Tatiana - Scopus Author ID - 57210730737
31.Groppa Stanislav - Scopus Author ID - 37080898900
32.Hadjiu Svetlana - Scopus Author ID - 57221292267
33.Hlistun Victoria - Scopus Author ID - 57205300050
34.Iavorschi Constantin - Scopus Author ID - 57203115614
35.Lupuşor Nadejda - Scopus Author ID - 57221293122
36.Maniuc Mihail - Scopus Author ID - 57205083524, Scopus Author ID - 57016775300
37.Mihu Ion - Scopus Author ID - 42161778800
38.Mişin Igor - Scopus Author ID - 14822263300
39.Mişina Ana - Scopus Author ID - 15923316100
40.Mitriuc Diana - Scopus Author ID - 57218878029
41.Moldovanu Maria - Scopus Author ID - 57194547595
42.Moşin Veaceslav - Scopus Author ID - 55839407700
43.Munteanu Oxana - Scopus Author ID - 26435358100
44.Nicolescu Alina Florica - Scopus Author ID - 15837900600
45.Oglinda Ana - Scopus Author ID - 57219970344
46.Revenco Ninel - Scopus Author ID - 57219970548
47.Revenco Valeriu - Scopus Author ID - 56074673200
48.Rotaru Natalia - Scopus Author ID - 6603208096
49.Rotaru Tudor - Scopus Author ID - 57218878501
50.Sacară Victoria - Scopus Author ID - 57205301327
51.Samohvalov Elena - Scopus Author ID - 55217637200
52.Şişcanu Dumitru - Scopus Author ID - 57200413009
53.Smetanca V. - Scopus Author ID - 57211991780
54.Şor Elina - Scopus Author ID - 37066554000
55.Spinei Larisa - Scopus Author ID - 7801524516
56.Sprincean Mariana - Scopus Author ID - 57221290690
57.Stamati Adela - Scopus Author ID - 57219970636
58.Tabuica Uliana - Scopus Author ID - 57219947237
59.Tagadiuc Olga - Scopus Author ID - 57212761286
60.Turcu Oxana - Scopus Author ID - 57218402848
61.Ţurea Valentin - Scopus Author ID - 57219950221
62.Uşurelu Natalia - Scopus Author ID - 56334943600
63.Vudu Lorina - Scopus Author ID - 57194478077

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 AGOŞTON-VAS, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, BORZA, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, STOICESCU, S., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România Stresul oxidativ în detresa respiratorie la nou-născuţii prematuri. Buletin de Perinatologie. 2018, nr. 2(78), 132-131. ISSN 1810-5289.
2 CUCEREA, M., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România, SIMON, M., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România, SUCIU, L., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România, RUSNEAC, M., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România, GLIGA, C., Centrul Regional de Terapie Intensivă Neonatală Tg. Mureş, România, ANCIUC, M., Centrul Regional de Terapie Intensivă Neonatală Tg. Mureş, România, MARIAN, R., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România Hemoragia intraventriculară la prematurul cu vârstă gestaţională sub 28 săptămâni cu administrare de surfactant. Buletin de Perinatologie. 2018, nr. 2(78), 136-135. ISSN 1810-5289.
3 ANTON-PĂDURARU, D., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, OLTEAN, C., Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi, România, BOCEC, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, TESLARIU, O., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, COSMESCU, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Implicaţii ale nutriţiei în timpul sarcinii asupra viitorului copil. Buletin de Perinatologie. 2019, nr. 3(84), 85-85. ISSN 1810-5289.
4 АРЯЕВ, Н., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, СЕНЬКОВСКАЯ, Л., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina Клинико-эпидемиологическая характеристика детей с низким ростом и дефицитом гормона роста в Одесском регионе. Buletin de Perinatologie. 2020, nr. 4(89), 7-3. ISSN 1810-5289.
5 AVASILOAIEI, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, STAMATIN, M., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Managementul nou-născutului prematur in sala de naşteri. Buletin de Perinatologie. 2018, nr. 2(78), 133-132. ISSN 1810-5289.
6 BERGHEA-NEAMŢU, C., Spitalul Clinic de Pediatrie, Sibiu, România, CÎRSTEA, O., dr., DOBROTĂ, L., Spitalul Clinic de Pediatrie, Sibiu, România Refluxul vezicoureteral pediatric. Buletin de Perinatologie. 2020, nr. 2(87), 42-38. ISSN 1810-5289.
7 BERLEA, N., Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă“, Iaşi, România Screeningul în retinopatia prematurităţii. Buletin de Perinatologie. 2018, nr. 2(78), 134-133. ISSN 1810-5289.
8 OGNEAN, M., Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, România, BOANTĂ, O., Spital Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu, România, ZGÂRCEA, C., Spital Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu, România, DUMITRA, R., Spital Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu, România Nou-născutul din mamă cu diabet – prognostic pe termen scurt . Buletin de Perinatologie. 2018, nr. 2(78), 17-8. ISSN 1810-5289.
9 SURDU, M., Spitalul Județean Clinic de Urgență, Constanța, România, CAERIDIN, G., Spitalul Județean Clinic de Urgență, Constanța, România, FRATIMANH , L., Spitalul Județean Clinic de Urgență, Constanța, România Diagnosticarea precoce a sindromului dandy-walker – un caz rar. Buletin de Perinatologie. 2018, nr. 2(78), 140-140. ISSN 1810-5289.
10 FRASINARIU, O., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, CAMPANU, I., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, TRANDAFIR, L., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Eating habits in school-age children. Buletin de Perinatologie. 2019, nr. 3(84), 89-89. ISSN 1810-5289.
11 CAZAN, C., Spitalul Clinic de Pediatrie, Sibiu, România, REVENCO, N., dr.hab., HADJIU, S., dr.hab. Perspectiva pentru noi biomarkeri in afectarea renală acută și cronică. Buletin de Perinatologie. 2020, nr. 2(87), 46-43. ISSN 1810-5289.
12 DIACONESCU, S., Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi, România Gastroenterologia pediatrică, la granița cu specialitațile chirurgicale minim invazive. Buletin de Perinatologie. 2019, nr. 3(84), 87-87. ISSN 1810-5289.
13 DUBCHAK, A., Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, Ucraina, MILEVSKIY, A., Институт педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной Академии медицинских наук Украины, Ucraina, OBEID, N., Житомирская центральная городская больница №1, Ucraina Organ-preserving surgery on uterine appendages in women with infertility and functional activity of the ovaries. Buletin de Perinatologie. 2018, nr. 1(77), 28-23. ISSN 1810-5289.
14 FILIP, V., Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, România Consecintele neonatale ale diabetului gestational. Buletin de Perinatologie. 2018, nr. 2(78), 137-136. ISSN 1810-5289.
15 MURGU, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Manifestări rare în AJI. Buletin de Perinatologie. 2019, nr. 3(84), 92-92. ISSN 1810-5289.
16 TUNESCU, M., Spitalul Clinic de Urgenţă Municipal Timişoara, România, OLARIU, G., Spitalul Clinic de Urgenţă Municipal Timişoara, România, NUŢĂ, I., Spitalul Clinic de Urgenţă Municipal Timişoara, România Impactul sepsisului neonatal asupra prematurului cu restricţie de creştere intrauterină cu VG sub 32 săptămâni. Buletin de Perinatologie. 2018, nr. 2(78), 144-143. ISSN 1810-5289.
17 GUDUMAC, E., PETROVICI, V., dr., BERNIC, J., dr.hab., ROLLER, V., SIMONEAN, G., ФГБУ Российский Научный Центр Рентгенорадиологии Министерства здравоохpaнения РФ, Rusia, PAVLOV, A., ФГБУ Российский Научный Центр Рентгенорадиологии Министерства здравоохpaнения РФ, Rusia, LISIŢA, N., COSTIUC, E., TEZI, O. Recidivarea familială a nefroblastomului non-sindromatic la două surori non-gemelare cu interval de vârstă de 1 an. Buletin de Perinatologie. 2020, nr. 3(88), 95-84. ISSN 1810-5289.
18 TOMA, A., Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti, România Ecografia spinală la nou-născut şi sugar. aspecte normale şi patologice. Corelaţia cu rezultatele RMN. Buletin de Perinatologie. 2018, nr. 2(78), 143-142. ISSN 1810-5289.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(86) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/BP1%202020.pdf
Numărul 2(87) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/BP2%202020.pdf
Numărul 3(88) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/BP%203%20%282020%29.pdf
Numărul 4(89) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Buletin_de_perinatologie_nr_4-89.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: