FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025

3. Site-ul revistei

http://studiamsu.eu/stiinte-ale-educatiei/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat din Moldova
Adresastr. A.Mateevici, 60 MD 2009, Chisinau, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22577404, (+373)22577440, usm.revista.sum@gmail.com
Webwww.usm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 5(135), 2020 - 100
Nr. 9(129), 2019 - 100
Nr. 5(125), 2019 - 100
Nr. 9(119), 2018 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Guţu Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
2.Cojocaru Vasile, dr.hab., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
3.Cojocariu Venera-Mihaela, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău (România)
4.Bîrnaz Nina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
5.Bodrug-Lungu Valentina, dr.hab., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
6.Racu Jana, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
7.Andriţchi Viorica, dr.hab., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
8.Panico Vasile, Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
9.Cojocaru Natalia, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
10.Neacşu Mihaela-Gabriela, dr.
11.Cristea Sorin, Universitatea din Bucureşti (România)
12.Platon Carolina, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
13.Dandara Otilia, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
14.Muraru Elena, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
15.Şleahtiţchi Mihail, dr., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
16.Goraş-Postică Viorica, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
17.Şevciuc Maia, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
18.Potâng Angela, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
19.Callo Tatiana, dr.hab., prof.univ., Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (Republica Moldova)
20.Darii Ludmila, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
21.Blîndul Valentin-Cosmin, dr., Universitatea din Oradea (România)
22.Paiu Mihai, dr., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
23.Bucun Nicolae, dr.hab., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
24.Tolstaia Svetlana, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
25.Bradea Adela, Universitatea din Oradea (România)
26.Şoitu Laurenţiu, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
27.Vicol Marta-Iuliana, dr., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi (România)
28.Ţurcanu Carolina, dr., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
29.Bazel Laura, dr., Carmel College (Israel)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1996

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 2apărute: 2
2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 8%
Romana - 76%
Engleza - 16%
RezumateRusa - 11%
Romana - 89%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2345-1025, 2015 - 2033
2.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=2056, 2015 - 2017
3.Electronic Journals Library of the Regensburg University, http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jour_id=231245, 2007 - 2017
4.CiteFactor Academic Scientific Journals, http://www.citefactor.org/journal/index/12876/studia-universitatis-moldaviae#.VhuwlG5wbCN, 2007 - 2017
5.WorldCat, http://www.worldcat.org/search?q=Studia+Universitatis+Moldaviae&qt=results_page ,2007 - 2017

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Chihai Jana - Scopus Author ID - 57192380657
2.Coropceanu Eduard - Scopus Author ID - 55936998100
3.Eşanu Andrei - Scopus Author ID - 57210730102
4.Nacu Anatolie - Scopus Author ID - 36712080600
5.Paladi Aliona - Scopus Author ID - 6507791670

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ALBU, G., Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti din România, România The influence of school on students’ motivation throughout their life.. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 9(109), 31-25. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
2 AXINTE, R., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Paradigme, teorii, modele de intervenție ale consilierii pentru carieră. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 5(115), 60-57. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
3 BADARNE, G., Kaye College, Israel The effects of ICT integrated learning on motivation  and self-efficacy to learn biolog. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 5(125), 86-79. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
4 BLÎNDUL, V., dr., Universitatea din Oradea, România, BRADEA, A., Universitatea din Oradea, România Câteva aspecte privind dezvoltarea psihosocială  a adolescenților. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 9(109), 122-118. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
5 BONDARCHUK, O., University of Management Education NAES , Ucraina Psychological safety of the educational environment in secondary schools as a factor of innovative activities motivation for the ukrainian teachers. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 9(119), 220-216. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
6 БОНДАРЕВСКАЯ, И., Институт социальной и политической психологии НАПН Украины, Ucraina Гражданская идентичность личности в новостном медиапространстве. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 9(119), 108-104. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
7 BORZA, M., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, SOPONARU, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Atitudinea și comportamentul studenților față de valorile de mediu: o perspectivă psihosocială. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 9(119), 113-109. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
8 КАЗАКОВА, С., Государственное высшее учебное заведение «Университет менеджмента образования», Ucraina Особенности личностных характеристик предпринимательской активности руководителей учреждений профессионально-технического образования. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 9(119), 160-157. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
9 CHAREKISHVILI, L., Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia Census data concerning gender in Georgia. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 5(115), 118-113. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
10 DUMITRU, I., Universitatea din Piteşti, România, COTEL, A., Universitatea din Bucureşti, România Relaţia dintre satisfacţia faţă de schema corporală, anxietatea somatică, cognitivă, comportamentală şi problemele interpersonale la tinerele femei care au intervenţii estetice. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 9(119), 40-36. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
11 DARVISHOV, N., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Psychological structure of decision making process of individuals with substance addiction. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 9(119), 35-32. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
12 DUMITRU TĂBĂCARU, C., Universitatea din Piteşti, România Impact of non-formal education on the efficacy of school learning. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 9(119), 233-229. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
13 DURNEA, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Participarea paremiologiei la educaţie. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 9(109), 149-145. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
14 FRUMOS, F., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, CUCOŞEL, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Interogații epistemologice despre pedagogie: cât ajută teoria despre educație la ameliorarea educației?. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 9(109), 24-17. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
15 КАСЬЯН, А., Запорожский национальный университет, Ucraina Гендерные особенности ролевого конфликта личности: теоретическое обоснование. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 9(119), 156-152. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
16 RAILEAN, E., dr., КАТЫШЕВ, П., Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г.Москва, Rusia, ОЛЕНЕВ, С., Кемеровский государственный университет, Кемерово, Rusia Открытый учебник в контексте глобальных возможностей, проблем и рисков. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 9(129), 216-210. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
17 KOVALENKO, A., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, BEZVERKHA, K., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Features of the social identity of ukrainians. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 9(119), 165-161. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
18 LUPAȘCU, G., Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Suceava, România Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale la elevii claselor gimnaziale. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 9(119), 252-250. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
19 MARINESCU, M., Universitatea din Oradea, România, BOTEA, M., Universitatea din Oradea, România Considerații generale privind predarea noțiunilor de prim ajutor în școală. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 9(109), 132-129. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
20 PALUPI, L., Airlangga University, Indonezia Psychological wellbeing of elderly people in Indonesia: javanese psychological wellbeing perspective. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 9(119), 180-177. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
21 ПИНЧУК, Н., University of Management Education NAES , Ucraina Гендерные аспекты развития технически одаренной личности в подростковом возрасте. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 9(119), 258-253. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
22 РАССКАЗОВА, Е., Классический частный университет, Запорожье, Ucraina Особенности систематизации групп взрослого населения как целевой аудитории неформального образования. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 5(115), 124-119. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
23 RĂŢOI, R., Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Suceava, România Dezvoltarea capacităților antreprenoriale la elevii claselor primare. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 9(119), 266-264. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
24 ŞANDOR, V., Fundaţia Generaţia, România Psihanaliză și cercetare Eseu despre cercetarea în psihanaliză . Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 9(119), 285-282. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
25 ŞOITU, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Continuitatea dintre milenii. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 5(105), 8-3. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
26 STAN, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Normativitatea pedagogică în contextul educaţiei timpurii. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 5(105), 112-107. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
27 TKALYCH, M., Украинский государственный институт трудоустройства, Ucraina Work – life balance of personnel in ukrainian organizations: background and context. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 9(119), 199-194. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.
28 ВОЗНЕСЕНСКАЯ, Е., Институт социальной и политической психологии НАПН Украины, Ucraina Медиатизированный социальный оптимизм молодежи: исследования в контексте медиатравматизации. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 9(119), 206-200. ISSN 1857-2103 ISSNe 2345-1025.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 5(125) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte%20ale%20Educatiei_5_2019.pdf
Numărul 9(129) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte%20ale%20Educatiei_9_129_2019_1.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: