FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Computer Science Journal of Moldova

2. Cod ISSN

pISSN: 1561-4042

3. Site-ul revistei

http://www.math.md/publications/csjm/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Adresastr. Academiei 5, Chisinau, MD2028
Telefon / fax / e-mail(+373)22728414, (+373)22738027, csjmol@math.md
Webwww.math.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(88), 2022 - 100
Nr. 3(87), 2021 - 100
Nr. 2(86), 2021 - 100
Nr. 1(85), 2021 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Gaindric Constantin, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 15131258500
2.Lozovanu Dmitrii, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 14052357700
3.Verlan Tatiana, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15131258500
4.Andrienko G., Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information System (Germania)
5.Ciobanu Gabriel, Institute of Computer Science of the Romanian Academy (România)
6.Filip Florin-Gheorghe, acad., Academia Româna (România) - Scopus Author ID - 7004454733
7.Mahanti PrabhatKumar, University of New Brunswick (Canada)
8.Muntean Traian, University de la Mediterranee (Universitatea Mediterana) (Franţa)
9.Tuba Milan, prof.univ., University Megatrend Belgrade (Serbia)
10.Colesnicov Alexandru, dr., conf.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15131258500
11.Ciubotaru Constantin, dr., conf.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
12.Cojocaru Svetlana, m.c., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 15131258500
13.Magariu Galina, dr., conf.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15131258500
14.Bolun Ion, dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
15.Gerdt Vladimir, Joint Institute of Nuclear Research (Rusia) - Scopus Author ID - 6603858716
16.Leporati Alberto, University of Milano-Bicocca (Italia)
17.Margenstern Maurice, Université Paul Verlaine - Metz (Franţa)
18.Păun Gheorghe, Institutul de Matematică al Academiei Române (România)
19.Teodorescu Horia-Nicolai, Institutul de Informatică Teoretică, Academia Română, filiala Iași (România) - Scopus Author ID - 7004299552
20.Tufiş Dan, acad., Institute for Artificial Intelligence, Romanian Academy (România)
21.Ufnarovski Victor, conf.cerc., Centre for Mathematical Sciences, Lund University (Suedia)
22.Voloshin Vitaly, prof.univ., Troy University (Statele Unite ale Americii)
23.Guţuleac Elena, dr., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1993

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 3apărute: 3
2018Numere planificate: 3apărute: 3
2019Numere planificate: 3apărute: 3
2020Numere planificate: 3apărute: 3
2021Numere planificate: 3apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.Web of Science Master Journal List, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1561-4042, 2017 - 2034
2.Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=1561-4042, 2017 - 2034
3.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/21100935898, 2018 - 2034
4.ZENTRALBLATT MATH, https://zbmath.org/journals/?q=se:00002171, 1997 - 2034
5.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1561-4042, 2009 - 2033
6.MATHEMATICAL REVIEWS, http://www.ams.org/mathscinet/

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Burţeva Liudmila - Scopus Author ID - 26029310500
2.Buzatu Radu - Scopus Author ID - 57193768153
3.Cojocaru Svetlana - Scopus Author ID - 15131258500
4.Colesnicov Alexandru - Scopus Author ID - 15131258500
5.Gaindric Constantin - Scopus Author ID - 15131258500
6.Guţuleac Emilian - Scopus Author ID - 15925466100
7.Malahov Ludmila - Scopus Author ID - 15131258500
8.Moldovyan Nikolay - Scopus Author ID - 6603837461
9.Şcerbacov Victor - Scopus Author ID - 57016575500
10.Verlan Tatiana - Scopus Author ID - 15131258500
11.Zaporojan Sergiu - Scopus Author ID - 6504670852

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ABBASABADEI, S., Islamic Azad University, Arak , Iran, KARIMI, K., Islamic Azad University, Arak , Iran, TORKESTANI, J., Islamic Azad University, Arak , Iran, ZARAFSHAN, F., Islamic Azad University, Ashtian, Iran Process Modeling and Extraction of Patterns of Computer Crimes Using Data Mining. Computer Science Journal of Moldova. 2020, nr. 1(82), 58-45. ISSN 1561-4042.
2 ABDUL KADAR, M., International Islamic University of Chittagong, Bangladesh Implementation of Internet of Things (IoT)-based Aquaculture System Using Machine Learning Approaches. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 3(87), 339-320. ISSN 1561-4042.
3 AL-AHMADI, H., University of Jeddah, Arabia Saudită Hospital-Scale Chest X-Ray Database Visualization Using RAWGraph Technique. Computer Science Journal of Moldova. 2020, nr. 2(83), 139-123. ISSN 1561-4042.
4 ALLAGAN, J., Elizabeth City State University, Statele Unite ale Americii, JONES, K., Elizabeth City State University, Statele Unite ale Americii Chromatic Spectrum of Ks-WORM Colorings of Kn‡. Computer Science Journal of Moldova. 2020, nr. 2(83), 186-170. ISSN 1561-4042.
5 ALEXANDRU, A., Institute for Computer Science, Romanian Academy, Iasi Branch, România Properties of Finitely Supported Self - Mappings on the Finite Powerset of Atoms. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 1(85), 58-41. ISSN 1561-4042.
6 AYTAC, A., Ege University Izmir, Turcia, TURACI, T., Pamukkale University, Turcia On the bondage, strong and weak bondage numbers in Complementary Prism Graphs. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 1(85), 75-59. ISSN 1561-4042.
7 BERGSTRA, J., University of Amsterdam, Olanda Quantitative Expressiveness of Instruction Sequence Classes for Computation on Single Bit Registers. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 2(80), 161-131. ISSN 1561-4042.
8 BLONDEAU, S., Academy De Limoges, Franţa BeyondBenford R Package to compare Benford’s and BDS’s Distributions. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 2(86), 256-241. ISSN 1561-4042.
9 CHAABANE, L., University of M’sila, Algeria A Novel Hybrid Algorithm for Minimizing Total Weighted Tardiness Cost. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 2(80), 241-230. ISSN 1561-4042.
10 EMELICHEV, V., Полесский государственный университет, Belarus, NIKULIN, Y., University of Turku, Finlanda On one type of stability for multiobjective integer linear programming problem with parameterized optimality. Computer Science Journal of Moldova. 2020, nr. 3(84), 268-249. ISSN 1561-4042.
11 HAFEEZ, S., National University of Sciences and Technology (NUST), Pakistan, KHAN, M., Anhui University of Science and Technology, China Total energy of signed digraphs. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 1(85), 134-105. ISSN 1561-4042.
12 HUSSAIN, A., Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan, CHEEMA, S., University of Newcastle, Australia A new multi-offspring crossover operator for genetic algorithm to facilitate the traveling salesman problem. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 3(81), 354-318. ISSN 1561-4042.
13 JAHANBANI, A., University of Technology Shahrood, Iran New Bounds For Degree Sequence Of Graphs. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 2(80), 203-188. ISSN 1561-4042.
14 KARAMZADEH, A., Shahid Rajaee Teacher Training University, Iran, REZA MAIMANI, H., Shahid Rajaee Teacher Training University, Iran, ZAEEMBASHI, A., Shahid Rajaee Teacher Training University, Iran On the signed Italian domination of graphs. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 2(80), 229-204. ISSN 1561-4042.
15 KHOEILAR, R., Azarbaijan Shahid Madani University, Iran, KHEIBARI, M., Azarbaijan Shahid Madani University, Iran, CHELLALI, M., University of Blida1, Soumaa, Algeria, SHEIKHOLESLAMI, S., Azarbaijan Shahid Madani University, Iran A sharp upper bound on the independent 2-rainbow domination in graphs with minimum degree at least two. Computer Science Journal of Moldova. 2020, nr. 3(84), 388-373. ISSN 1561-4042.
16 KURES, M., Institute of Mathematics, Brno University of Technology, Cehia Cube-root-subgroups of SL2 over imaginary quadratic integers. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 2(86), 240-227. ISSN 1561-4042.
17 LEFEBVRE, M., Ecole Polytechnique de Montreal, Canada On a modified M/M/m/n queueing model. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 1(85), 40-29. ISSN 1561-4042.
18 LIU, Y., Universitatea din Auckland, Noua Zeelandă, NICOLESCU, R., Universitatea din Auckland, Noua Zeelandă, SUN, J., HENDERSON, A., Universitatea din Auckland, Noua Zeelandă A Sublinear Sudoku Solution in cP Systems and its Formal Verification. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 1(85), 28-3. ISSN 1561-4042.
19 LOTFI, N., Cyprus Science University, Turcia, TAMOUK, J., Eastern Mediterranean University, Turcia A Hybrid Method based on SA and VNS Algorithms for Solving DAP in DDS . Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 2(86), 205-184. ISSN 1561-4042.
20 MARUF OZTURK, M., Department of Computer Engineering Faculty of Engineering Isparta, Turcia To what extent is tuned neural network pruning beneficial in software effort estimation?. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 3(87), 365-340. ISSN 1561-4042.
21 MEDUNA, A., Universitatea Tehnică din Brno, Cehia, KRCMAR, R., Universitatea Tehnică din Brno, Cehia, KOVARI, A., Universitatea Tehnică din Brno, Cehia, BENICKOVA, Z., Universitatea Tehnică din Brno, Cehia On Operations over Language Families. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 3(81), 282-255. ISSN 1561-4042.
22 MILEVA, A., University Goce Delcev, Macedonia, STOJANOVA, A., University Goce Delcev, Macedonia, BIKOV, D., University Goce Delcev, Macedonia, XU, Y., Ningbo University, China Investigation of Some Cryptographic Properties of the 8x8 S-boxes Created by Quasigroups. Computer Science Journal of Moldova. 2020, nr. 3(84), 372-346. ISSN 1561-4042.
23 MOLDOVYAN, A., St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of Russian Academy of Sciences, Rusia, MOLDOVYAN, D., St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of Russian Academy of Sciences, Rusia, MOLDOVYAN, N., St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of Russian Academy of Sciences, Rusia Post-quantum commutative encryption algorithm. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 3(81), 317-299. ISSN 1561-4042.
24 NADER JAFARI, R., Shahed University Tehran, Iran Author-Initiated Retraction: “A remark on the weak Tur´an’s Theorem”. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 3(81), 368-368. ISSN 1561-4042.
25 NICA, A., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, ȚIPLEA, F., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România On Anonymization of Cocks’ Identity-based Encryption Scheme. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 3(81), 298-283. ISSN 1561-4042.
26 NIKITCHENKO, M., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, SHKILNIAK, O., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, SHKILNIAK, S., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, MAMEDOV, T., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Completeness of the First-Order Logic of Partial Quasiary Predicates with the Complement Composition. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 2(80), 187-162. ISSN 1561-4042.
27 RABEFIHAVANANA, L., Université d'Antananarivo, Madagascar, ANDRIATAHINY, H., Université d'Antananarivo, Madagascar, RABEHERIMANANA, T., Université d'Antananarivo, Madagascar Error correcting codes from sub-exceeding functions. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 1(79), 55-34. ISSN 1561-4042.
28 RAMANE, H., Department of Mathematics, Karnatak University, India, GUDODAGI, G., Department of Mathematics, Karnatak University, India Computation of general Randi´c polynomial and general Randi´c energy of some graphs. Computer Science Journal of Moldova. 2020, nr. 1(82), 79-59. ISSN 1561-4042.
29 SHIRDEL, G., University of Qom, Iran, MORTEZAEE, A., University of Qom, Iran, GOLPAR-RABOKY, E., University of Qom, Iran On α- spectral theory of a directed k-uniform hypergraph. Computer Science Journal of Moldova. 2020, nr. 2(83), 219-201. ISSN 1561-4042.
30 SINGH, O., University of Rajasthan, India, GARG, P., University of Rajasthan, India, KANSAL, N., University of Rajasthan, India Some properties of maximum deficiency energy of a graph. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 1(85), 95-76. ISSN 1561-4042.
31 SKOBELEV, V., V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences of Ukraine, Ucraina, SKOBELEV, V., V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences of Ukraine, Ucraina Analysis of Faults in Cyber-Physical Systems by Finite Discrete-Time Markov Chains. Computer Science Journal of Moldova. 2020, nr. 3(84), 284-269. ISSN 1561-4042.
32 SWAMY, N., Tumkur University, India, SOORYANARAYANA, B., Dr. Ambedkar Institute Of Technology, India, AKSHARA, P., Tumkur University, India Magic Sigma Coloring of a Graph. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 2(86), 270-257. ISSN 1561-4042.
33 VENUGOPAL, G., Symbiosis International (Deemed University) (SIU), India, PRAMOD, D., Symbiosis International (Deemed University) (SIU), India, JATINDERKUMA, R., Symbiosis International (Deemed University) (SIU), India Analyzing Complex Words in Hindi using Parameters of Classical Readability Formulae (Part 1). Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 3(87), 387-366. ISSN 1561-4042.
34 YALCIN, N., Harran University, Turcia Generalized ABC Energy of Weighted Graphs. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 3(87), 424-407. ISSN 1561-4042.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(85) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CSJM_1_85_2021.pdf
Numărul 2(86) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CSJM_2_86_2021.pdf
Numărul 3(87) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CSJM_3_2021.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: