FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Magazin bibliologic

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-1476

3. Site-ul revistei

http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/15-resurse-informationale/editii-periodice-de-specialitate/26-magazin-bibli

4. Fondatorul

DenumireaBiblioteca Naţională a Republicii Moldova
Adresa
Telefon / fax / e-mail, ,
Webwww.bnrm.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3-4, 2020 - 100
Nr. 1-2, 2020 - 100
Nr. 3-4, 2019 - 100
Nr. 1-2, 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Motulski Roman, prof., Национальная библиотека Беларуси (Belarus)
2.Anghelescu Hermina, prof., School of Library and Information Science, Wayne State University (Statele Unite ale Americii)
3.Knoll Adolf, Biblioteca Națională a Republicii Cehe (Cehia)
4.Postică Gheorghe, dr.hab., prof.univ., (Republica Moldova)
5.Eşanu Andrei, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM (Republica Moldova)
6.Cimpoi Mihai, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
7.Matei Valeriu, m.o., Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova (Republica Moldova)
8.Colesnic Iurie, (Republica Moldova)
9.Stanca Sorina, (România)
10.Osoianu Vera, (Republica Moldova)
11.Ţurcan Nelly, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
12.Harjevschi Mariana, dr., (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

0

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 4apărute: 1
2017Numere planificate: 4apărute: 2
2018Numere planificate: 4apărute: 2
2019Numere planificate: 4apărute: 2
2020Numere planificate: 4apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 4%
Romana - 95%
Engleza - 2%
RezumateRomana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ANDRESOO, J., National Library of Estonia, Estonia Bibliotecile în spațiul virtual: credibilitatea este totul. De ce avem nevoie?. Magazin bibliologic. 2018, nr. 3-4, 76-70. ISSN 1857-1476.
2 ANGHELESCU, H., School of Library and Information Science, Wayne State University, Statele Unite ale Americii Libraries and Librarians in a Changing World: Th reats and Opportunities (Biblioteci și bibliotecari în lumea care se schimbă: amenințări și oportunități). Magazin bibliologic. 2020, nr. 1-2, 75-69. ISSN 1857-1476.
3 CHIHAIA, L., Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Iași, România Biblioteca Națională în viziunea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. Magazin bibliologic. 2018, nr. 1-2, 53-47. ISSN 1857-1476.
4 HARBUZARU, M., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Tipăriturile slavone din Biblioteca Mănăstirii Sinaia. Magazin bibliologic. 2018, nr. 1-2, 68-60. ISSN 1857-1476.
5 MOTOC, R., Asociaţia ProBasarabia şi Bucovina, filiala Galaţi, România Biblioteca Mavrocordaților. Magazin bibliologic. 2018, nr. 1-2, 59-54. ISSN 1857-1476.
6 ПОЛОВИНЧАК, Ю., Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского Национальной академии наук Украины, Ucraina Библиотеки в трансляции национального нарратива: вызовы информационной эпохи. Magazin bibliologic. 2018, nr. 1-2, 86-80. ISSN 1857-1476.
7 POPOVICI, I., Școala Gimnazială Nr. 1 Dângeni, Botoșan, România Cărți din Republica Moldova la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” din Botoșani. Magazin bibliologic. 2020, nr. 1-2, 55-54. ISSN 1857-1476.
8 RADULESCU, R., Biblioteca Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, România „Centrul Biblioteconomic Național: conținut de calitate și schimbări de perspectivă”. Magazin bibliologic. 2020, nr. 1-2, 104-102. ISSN 1857-1476.
9 ROBU, V., dr., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România, CARANFIL, N. Mai sunt motivaţi adolescenţii români să se implice în activităţile şcolare? Câteva dovezi şi consideraţii practice. Magazin bibliologic. 2018, nr. 3-4, 61-57. ISSN 1857-1476.
10 ŞTEFĂNESCU, E., Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Iași, România Programul instituţional de conservare: modele, priorități, posibilități. Cazul BCU „Mihai Eminescu”, Iaşi. Magazin bibliologic. 2018, nr. 3-4, 56-52. ISSN 1857-1476.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-2, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MB%201-2%202020.pdf
Numărul 3-4, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MB%203-4_2020%20%285%29.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: