FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1858

3. Site-ul revistei

http://jss.usch.md/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
AdresaPiaţa Independenţei 1, Cahul, MD-3909 Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)29925949, , journal.ss@usch.md
Webwww.usch.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(12), 2020 - 120
Nr. 1(11), 2020 - 120
Nr. 2(10), 2019 - 120
Nr. 1(9), 2019 - 120

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2015

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 80%
Engleza - 20%
RezumateRomana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2345-1890, 2016 - 2033
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2345-1890, 2020 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Caşu Igor - Scopus Author ID - 56149787900

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ER-RIFAIY , A., Université Moulay Ismail de Meknes, Maroc Organizațiile sociale în Maroc. Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale". 2019, nr. 2(10), 50-42. ISSN 2345-1858.
2 IOSIF, L., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România, RADU, O. Integrarea pe piața muncii și accesul persoanelor cu dizabilități la locul de muncă . Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale". 2020, nr. 2(12), 86-79. ISSN 2345-1858.
3 MOROZ, O., Мариупольский государственный университет, Ucraina National minorities in the cross-border cooperation between Slovenia and Italy. Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale". 2020, nr. 2(12), 50-40. ISSN 2345-1858.
4 NEZDOYMINOV, S., Odessa National Economic University, Ucraina, GALASYUK, S., Odessa National Economic University, Ucraina Туристический потенциал одесской области как фактор трансграничного сотрудничества в еврорегионе «Нижний Дунай». Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale". 2020, nr. 2(12), 39-24. ISSN 2345-1858.
5 PAHOMENKO, S., Мариупольский государственный университет, Ucraina Рефлексии Латвии на российскую гибридную агрессию в Украине: кейс политики памяти. Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale". 2020, nr. 1(11), 47-32. ISSN 2345-1858.
6 ZAPOROZHCHENKO, A., Universitatea Umanistică de Stat din Ismail, Ucraina Problems of the formation of post-soviet states in the context of globalization processes (using the example of Ukraine). Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale". 2018, nr. 2(8), 14-5. ISSN 2345-1858.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(11) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/BSS_%201_%202020.pdf
Numărul 2(12) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Buletinul-%C5%9Etiin%C5%A3ific-%C5%9Etiin%C5%A3e-Sociale-2-2020-1.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: