FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Электронная обработка материалов

2. Cod ISSN

pISSN: 0013-5739
eISSN: 2345-1718

3. Site-ul revistei

http://eom.phys.asm.md/

4. Fondatorul

DenumireaAcademia de Ştiinţe a Moldovei
Adresa5 Academiei str., MD-2028 Chisinau, Rep. of Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22738049, (+373)22738149, eom@phys.asm.md
Webwww.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 6(58), 2022 - 100
Nr. 5(58), 2022 - 100
Nr. 4(58), 2022 - 100
Nr. 3(58), 2022 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bologa Mircea, acad., prof.univ., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 7005626080
2.Dicusar Alexandr, m.c., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 7003607641
3.Conunov Galina, dr., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
4.Belkin Pavel, prof.univ.
5.Bologa Andrei, dr.hab., conf.cerc., Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Nanotechnology (Germania) - Scopus Author ID - 6701773563
6.Vereshchagin Igor, prof.univ., National Research University "Moscow Power Engineering Institute" (Rusia)
7.Verhoturov Anatolii, prof.univ., Институт водных и экологических проблем ДВО РАН (Rusia)
8.Hashimov Arif, prof.univ.
9.Gologan Viorel, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova)
10.Grabco Daria, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56195202100
11.Grigoriev Alexandr, prof.univ., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова (Rusia)
12.Grosu Fiodor, dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602592822
13.Dostanko Anatolii, acad., prof.univ.
14.Kosheli Nicolai, prof.univ., Украинский государственный химико-технологический университет (Ucraina)
15.Macdonald Digby, prof.univ., Pennsylvania State University (Statele Unite ale Americii)
16.Rogov Iosif, acad., prof.univ., Moscow State University of Applied Biotechnology, Moscow (Rusia)
17.Saushkin Boris, prof.univ., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) (Rusia)
18.Stishkov Iurii, prof.univ., Санкт-Петербургский государственный университет (Rusia)
19.Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55386796200, Scopus Author ID - 7006315935
20.Tănăsescu Florin-Teodor, prof.univ., Academia de Ştiinţe Tehnice din România (România)
21.Celis Jean-Pierre, prof.univ., Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1965

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 6apărute: 6
2019Numere planificate: 6apărute: 6
2020Numere planificate: 6apărute: 5
2021Numere planificate: 6apărute: 6
2022Numere planificate: 6apărute: 6

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 100%
RezumateRusa - 98%
Romana - 2%
Engleza - 98%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2345-1718, 2015 - 2033
2.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/25407, 2000 - 2005

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Alexandrov Serghei - Scopus Author ID - 57198371388
2.Baranov Serghei - Scopus Author ID - 7102448960
3.Barbos (Dăniţă) Zinaida - Scopus Author ID - 56912370800
4.Belevschi Stanislav - Scopus Author ID - 56734545700, Scopus Author ID - 26530902500
5.Bobanova Janna - Scopus Author ID - 6602662677
6.Bologa Mircea - Scopus Author ID - 7005626080
7.Boşneaga Iurie - Scopus Author ID - 6701893103, Scopus Author ID - 57016791400
8.Botnari Oxana - Scopus Author ID - 24437977700
9.Canarovschi Evghenii - Scopus Author ID - 25960869800
10.Cebotari Irina - Scopus Author ID - 36454567600
11.Cernica Ion - Scopus Author ID - 57217919721
12.Clochişner Sofia - Scopus Author ID - 7004068399
13.Cojevnicov Igor - Scopus Author ID - 36952799900
14.Danilciuc V. - Scopus Author ID - 57192716791
15.Demidenko I. - Scopus Author ID - 57191441704
16.Dicusar Alexandr - Scopus Author ID - 7003607641
17.Dicusar Galina - Scopus Author ID - 57222352594
18.Fomin Vladimir - Scopus Author ID - 7201683103
19.Goteleac A. - Scopus Author ID - 56734545700
20.Grabco Daria - Scopus Author ID - 56195202100
21.Grosu Fiodor - Scopus Author ID - 6602592822
22.Gunico V. - Scopus Author ID - 7005889600
23.Huber Tito - Scopus Author ID - 6603623577
24.Ialtîcenco Olga - Scopus Author ID - 12792949200
25.Iovu Mihail - Scopus Author ID - 7005017628
26.Isimov Viktor - Scopus Author ID - 7801668345
27.Iurcenco Evghenii - Scopus Author ID - 56013900700
28.Iurcenco Vasilii - Scopus Author ID - 35115881800
29.Iuşcenco Serghei - Scopus Author ID - 56734545700, Scopus Author ID - 6603092077
30.Ivaşcu Serghei - Scopus Author ID - 57216703620
31.Kazak Natalia - Scopus Author ID - 57208834746
32.Konopko Leonid - Scopus Author ID - 6602835711
33.Lelis Martynas - Scopus Author ID - 25522386200
34.Likrizon E. - Scopus Author ID - 57211487199
35.Meşalchin Alexei - Scopus Author ID - 8646524300, Scopus Author ID - 57213813403
36.Mîrzac Viorica - Scopus Author ID - 55513793200
37.Nikolaeva Albina - Scopus Author ID - 7006384788
38.Olesciuk Valentin - Scopus Author ID - 6701552532
39.Paladii Irina - Scopus Author ID - 57195775715
40.Palistrant Serghei - Scopus Author ID - 57016768200
41.Para Gheorghe - Scopus Author ID - 6603623577
42.Paramonov Anatolii - Scopus Author ID - 57201685624
43.Parşutin Vladimir - Scopus Author ID - 6603768371
44.Petrenko Vladimir - Scopus Author ID - 55636319933, Scopus Author ID - 55636319932
45.Pîrţac Constantin - Scopus Author ID - 56509524900
46.Policarpov Albert - Scopus Author ID - 7004050105
47.Popa (Bivol) Mihaela - Scopus Author ID - 36490105100, Scopus Author ID - 57220194906
48.Popov Ivan - Scopus Author ID - 57002451600
49.Prisăcaru Andrian - Scopus Author ID - 55369714900
50.Rusu Emil - Scopus Author ID - 7004106510
51.Sergheev Serghei - Scopus Author ID - 35771417700
52.Şikimaka Olga - Scopus Author ID - 16310474600
53.Silkin Serghei - Scopus Author ID - 6603276389
54.Sprincean Cătălina - Scopus Author ID - 57195770239
55.Stoicev Petru - Scopus Author ID - 57016821400
56.Vilotici Dragisha - Scopus Author ID - 6508137180
57.Vilotici Marko - Scopus Author ID - 35335527900
58.Vrabie Elvira - Scopus Author ID - 6506766919

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 КУВШИНОВ, В., Севастопольский государственный университет, Rusia, АБДАЛИ, Л., University of Kufa , Irak, МОРОЗОВА, Н., Севастопольский государственный университет, Rusia, КРИТ, Б., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Rusia, АЛЬ-РУФАИ, Ф., Wasit university , Irak, ИССА, Х., University of Thi-Qar, Irak Экспериментальные исследования приемных поверхностей плоских солнечных коллекторов. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 1(57), 81-75. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
2 АДАМЧУК, Ю., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ЧУЩАК, ., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, БОГУСЛАВСКИЙ, Л., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, СИНЧУК, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Закономерности образования карбидов титана и вольфрама из продуктов электровзрывного разрушения проводников. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 6(57), 59-50. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
3 АЛЕКСЕЕНКО, V., Институт сильноточной электроники Сибирского отделения PAH, Rusia, ЖЕРЛИЦЫН, А., Институт сильноточной электроники Сибирского отделения PAH, Rusia, КОНДРАТЬЕВ, С., Институт сильноточной электроники Сибирского отделения PAH, Rusia Влияние параметров разряда на эффективность электроразрядного разрушения электронных печатных плат. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 1(56), 31-27. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
4 ГРАБКО, Д., dr.hab., ШИКИМАКА, О., dr., ПЫРЦАК, К., БАРБОС, З., ПОПА, М., PRISĂCARU, A., dr., ВИЛОТИЧ, Д., Universite de Novi Sad, Serbie, Serbia, ВИЛОТИЧ, М., Universite de Novi Sad, Serbie, Serbia, АЛЕКСАНДРОВ, С., Institute for Problems in Mechanics RAS, Rusia Нано- и микромеханические параметры стали AISI 316L. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 1(56), 58-50. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
5 САТТАРОВ, О., Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета, Uzbekistan, МАВЛЯНОВ, А., Ташкентский государственный технический университет имени А.Р.Беруни, Uzbekistan, АН, А., Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета, Uzbekistan Влияние атомов марганца на магнитные свойства кремния. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 4(58), 50-46. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
6 АНЯКИН, Н., Национальный Технический Университет Украины, Киев, Ucraina, ЖУК, Р., Национальный Технический Университет Украины, Киев, Ucraina, ПРОЦЕНКО, Е., Национальный Технический Университет Украины, Киев, Ucraina, КОВАЛЕНКО, В., Национальный Технический Университет Украины, Киев, Ucraina, СТЕПУРА, А., Национальный Технический Университет Украины, Киев, Ucraina, ЯО, Д., Джензянский университет технологий, China, ЗАНГ, K., Джензянский университет технологий, China Создание равномерных покрытий импульсным лазерным осаждением. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 6(57), 35-25. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
7 АНИСОВИЧ, А., Физико-технический институт НАНБ, Belarus, ФИЛАТОВА, И., Институт физики им. Б.И.Степанова НАНБ, Belarus, ГОНЧАРИК, С., Институт физики им. Б.И.Степанова НАНБ, Belarus, ГОЛОГАН, В., dr.hab., БОБАНОВА, Ж. Изменение гальванического покрытия меди при воздействии холодной плазмы воздуха. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 1(56), 49-44. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
8 ВОРОБЕЦ, В., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, КОЛБАСОВ, Г., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, МЕДИК, И., Национальный университет «Киево-Могилянская Академия», Ucraina, ГАРАЩЕНКО, А., Национальный университет «Киево-Могилянская Академия», Ucraina, КАРПЕНКО, С., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, ОБЛОВАТНАЯ, С., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, АНТОНЮК, Н., Национальный университет «Киево-Могилянская Академия», Ucraina Синтез, фото- и электрокаталитические свойства наноструктурных пленок Y-TiO2. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 1(58), 21-15. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
9 АВДЕЙЧИК, С., ООО «Молдер», г. Гродно, Belarus, ГОЛЬДАДЕ, В., Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины, Belarus, СТРУК, В., Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Belarus, АНТОНОВ, А., Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Belarus, ИКРОМОВ, А., Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, Uzbekistan Реализация феномена наносостояния в материаловедении функциональных нанокомпозитов на основе промышленных полимеров. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 1(57), 18-7. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
10 АПОСТОЛОВА, Р., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, ШЕМБЕЛЬ, Е., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina Синтез и электрохимическое поведение в редокс-реакции с литием K,Na-V-оксидных соединений. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 1(57), 36-29. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
11 БАХАДЫРХАНОВ, М., Ташкентский государственный технический университет имени А.Р.Беруни, Uzbekistan, ИСАМОВ, С., Ташкентский государственный технический университет имени А.Р.Беруни, Uzbekistan, ЗИКРИЛЛАЕВ, Н., Ташкентский государственный технический университет имени А.Р.Беруни, Uzbekistan, ILIEV, K., Ташкентский государственный технический университет имени А.Р.Беруни, Uzbekistan, MAVLONOV, G., Ташкентский государственный технический университет имени А.Р.Беруни, Uzbekistan, КОВЕШНИКОВ, С., Ташкентский государственный технический университет имени А.Р.Беруни, Uzbekistan, ИБОДУЛЛАЕВ, Ш., Ташкентский государственный технический университет имени А.Р.Беруни, Uzbekistan Функциональные возможности кремния с нанокластерами атомов марганца. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 2(56), 20-14. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
12 ШЕХАНОВ, Р., Ивановский государственный химико-технологический университет, Rusia, ГРИДЧИН, С., Ивановский государственный химико-технологический университет, Rusia, БАЛМАСОВ, А., Ивановский государственный химико-технологический университет, Rusia Электроосаждение и физико-химические свойства покрытий сплавами цинк-никель из оксалатно-аммонийных электролитов. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 2(56), 13-9. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
13 БАРАНОВ, М., НТУ Харьковский Политехнический Институт, Ucraina Расчетная оценка относительной диэлектрической проницаемости проводниковых немагнитных материалов при воздействии на них переменного тока проводимости. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 5(58), 26-19. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
14 БЕКЕТОВА, E., Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь,, Rusia, НЕЧАЕВА, О., Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь,, Rusia, ДИКАНСКИЙ, Ю., Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь,, Rusia Особенности деформации капель магнитных эмульсий в переменном электрическом поле. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 6(58), 51-42. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
15 КУСМАНОВ, С., Kostroma State University, Rusia, ТАМБОВСКИЙ, И., Kostroma State University, Rusia, ГОРОХОВ, И., Kostroma State University, Rusia, БЕЛКИН, П., Kostroma State University, Rusia Влияние электролитно-плазменного полирования на шероховатость поверхности сталей после их катодного насыщения азотом и углеродом. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 2(57), 6-1. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
16 БЕСПАЛОВА, Ж., Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова, Rusia, ПЯТЕРКО, И., Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова, Rusia, ДЕМЬЯН, В., Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова, Rusia Влияние подготовки поверхности на коррозионно-защитные свойства оксидных слоев, сформированных на магниевом сплаве МА8 методом микродугового оксидирования. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 6(58), 28-19. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
17 ШУАИБОВ, А., ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Ucraina, МИНЯ, А., ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Ucraina, МАЛИНИНА, ., ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Ucraina, ГРИЦАК, Р., ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Ucraina, МАЛИНИН, А., ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Ucraina, БИЛАК, Ю., ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Ucraina, ВАТРАЛА, М., ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Ucraina Характеристики и параметры плазмы перенапряженного наносекундного разряда в воздухе между электродом из алюминия и электродом из халькопирита (СuInSe2). Электронная обработка материалов. 2021, nr. 5(57), 51-34. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
18 ВОВЧЕНКО, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ДЕМИДЕНКО, Л., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, БЛАЩЕНКО, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, СТАРКОВ, И., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Факторы влияния на энергетическую эффективность экзотермических превращений при управляемом высоковольтном электрохимическом взрыве. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 2(58), 60-52. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
19 ПРОЦЕНКО, В., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, БУТЫРИНА, Т., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, БОГДАНОВ, Д., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, КОРНИЙ, С., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, ДАНИЛОВ, Ф., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina Электрохимический синтез композиционных покрытий Ni/TiO2 из низкотемпературного эвтектического растворителя и электрокаталитические свойства осадков. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 6(57), 13-1. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
20 КОЧЕТОВА, С., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, БОГДАНОВИЧ, Л., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, ПИСАНЕНКО, А., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, ДЕВЯТКИН, С., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Электрохимическое поведение оксидов кобальта и молибдена в карбамидных расплавах при 1350С. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 5(56), 92-87. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
21 ШИРЯЕВА, С., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова, Rusia, ГРИГОРЬЕВ, А., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова, Rusia, БРУСНИЦИНА, А., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова, Rusia О влиянии электростатического и аэродинамического полей на закономерности реализации неустойчивости первых трех азимутальных мод жидкой струи. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 3-4(56), 60-53. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
22 БУРДО, О., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, ГАВРИЛОВ, А., Academy of bioresources and nature management “Vladimir Vernadskiy CFU”, Ucraina, СИРОТЮК, И., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, РУЖИЦКАЯ, Н., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, ГОНЧАРОВ , Д., Черноморский масложировой комбинат, Ucraina Электродинамические аппараты для концентрирования растворов. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 4(57), 75-66. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
23 БУРКОВ, A., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia, КОНЕВЦОВ, Л., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia, ДВОРНИК, M., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia, ВЛАСОВА, Н., Институт материаловедения ХабНЦ ДВО РАН, Rusia Влияние размера зерна карбида вольфрама в анодном материале ВК8 на формирование легированного слоя стали 35. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 5(57), 19-13. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
24 КУЗЬКО, A., Southwest State University, Rusia, ЧЕКАНОВ, В., МИРЭА – Российский технологический университет (филиал), г. Ставрополь, Rusia Анизотропия проводимости магнитной жидкости в постоянных магнитных полях. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 2(56), 34-28. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
25 КОШЕЛЬ, Н., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, КОШЕЛЬ, С., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina, ГЕРАСИКА, Н., Институт транспортных систем и технологий („Трансмаг“), Ucraina, ЛЕВЧЕНКО, Е., Институт транспортных систем и технологий („Трансмаг“), Ucraina, ЧЕРВАКОВ, О., Украинский государственный химико-технологический университет, Ucraina Физико-химические свойства водных растворов бората диэтаноламина. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 4(58), 28-19. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
26 ЧЕРНЫЙ, В., Национальный университет пищевых технологий, Ucraina, ПЕТРИЧЕНКО, С., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, МИСЮРА, Т., Национальный университет пищевых технологий, Ucraina, ПОПОВАА, Н., Национальный университет пищевых технологий, Ucraina, ЗАВЬЯЛОВ , В., dr.hab., Национальный университет пищевых технологий, Ucraina Экстрагирование из янтарного сырья в условиях электроискрового воздействия. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 5(57), 65-58. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
27 КУЗНЕЦОВ, Ю., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Rusia, МАРКОВ, М., Petersburg Nuclear Physics Institute, NRC “Kurchatov Institute”, Rusia, КРАВЧЕНКО, И., Universitatea Agrară de Stat din Rusia - Academia de Agricultură Timiriazev din Moscova, Rusia, ВЕЛИЧКО, С., Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Rusia, ЧУМАКОВ, П., Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Rusia, КУЛАКОВ, К., Российский государственный аграрный заочный университет (ФГБОУ ВПО РГАЗУ), Rusia Технологические аспекты определения температуры в металле при формировании покрытий методом гетерофазного переноса и микродугового оксидирования. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 1(57), 74-70. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
28 ЕГОРОВА, Л., Universitatea Națională de Automobile și Autostrăzi din Harkov, Ucraina, ЛАРИН, В., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina, ДАЦЕНКО, B., Universitatea Națională de Automobile și Autostrăzi din Harkov, Ucraina Химическое травление сплава БрБ2 в растворах электролитов. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 1(58), 29-22. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
29 ЮДАЕВ, И., Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Rusia, ДАУС, Ю., Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Rusia Характер изменения электропроводных свойств растительных тканей сорняков при электроимпульсном повреждении. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 5(57), 87-78. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
30 ДЕЕВА, В., Томский политехнический университет, Rusia, СЛОБОДЯН, С., Томский политехнический университет, Rusia Оценка влияния развития эрозии на движение среды внутри микроэлектрода. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 2(58), 20-12. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
31 ДМИТРИШИН, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Определение границ области «сильной неоднородности» электрического поля в различных диэлектриках секции высоковольтного импульсного конденсатора. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 4(57), 65-61. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
32 ФАЗУЛЛИН, Д., Казанский Федеральный Университет, Rusia, МАВРИН, Г., Казанский Федеральный Университет, Rusia, ДРЯХЛОВ, В., ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Rusia Стабилизация динамического слоя композиционных мембран УФ-излучением. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 3(58), 69-62. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
33 ДУБИНОВ, А., Саровский физико-технический институт, Rusia, ЛЮБИМЦЕВА, В., Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Rusia Плазменно-капиллярный эффект в зазоре, образованном двумя вертикально установленными цилиндрическими стержнями. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 4(58), 54-51. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
34 ДУНАЕВ, А., Ивановская государственная сельскохозяйственная академия, имени Д.К. Беляева, Rusia Особенности взаимодействия высокочастотного разряда фреона R-23 (CHF3) с арсенидом галлия и кремнием. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 2(58), 67-61. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
35 ГАДЖИЕВА, Ф., Бакинский Государственный Университет, Azerbaijan Новые гибридные полимерные нанокомпозиты на основе ПВДФ+CdS/ZnS: структура и диэлектрические свойства. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 1(56), 66-59. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
36 ГАЙДАР, Г., Институт ядерных исследований НАН Украины, Ucraina Влияние термической обработки на термоэлектрическую добротность кремния, легированного методом ядерной трансмутации. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 6(56), 66-61. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
37 ГАЛАНИН, С., Институт дизайна и технологий Костромского государственного университета, Rusia, ЖИРОВА, Т., Институт дизайна и технологий Костромского государственного университета, Rusia Гальванопластические покрытия на сложнопрофилированных моделях из токопроводящего и токонепроводящего пластика. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 3-4(56), 16-9. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
38 ТАРЕЛЬНИК, В., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina, ГАПОНОВА, О., Сумский Государственный Университет, Ucraina, ЛОБОДА, В., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina, КОНОПЛЯНЧЕНКО, Е., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina, МАРЦИНКОВСКИЙ, В., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina, СЕМИРНЕНКО, Ю., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina, ТАРЕЛЬНИК, Н., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina, МИКУЛИНА, М., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina, САРЖАНОВ, Б., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina Повышение экологической безопасности формирования износостойких покрытий на поверхностях деталей типа тел вращения из стали 12Х18Н10Т с применением комбинированной технологии на основе электроискрового легирования. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 5(56), 127-115. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
39 ЯПОНЦЕВА, Ю., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, ЗАЙЧЕНКО, V., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, КУБЛАНОВСКИЙ, В., Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, ГОРОБЕЦ, О., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina, ТРОЩЕНКОВ, Ю., Институт магнетизма НАН Украины, Ucraina, ВИШНЕВСКИЙ, А., M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, Kyiv, Ucraina Влияние постоянного магнитного поля на электроосаждение сплавов CoMo, CoRe и CoMoRe из цитратного электролита. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 5(58), 18-8. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
40 ЮЛЕНЕЦ, Ю., Saint-Petersburg State Institute of Technology, Rusia, МАРКОВ, А., Saint-Petersburg State Institute of Technology, Rusia, ГРАЧЕВ, С., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Rusia Влияние условий модифицирования в плазме высокочастотного разряда на обратимость свойств поверхности пленок полиэтилена. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 3-4(56), 65-61. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
41 ГРАЩЕНКОВ, С., Псковский государственный университет, Rusia О силе электростатического взаимодействия между двумя проводящими дисками. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 1(57), 43-37. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
42 ЛАНИН, В., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, ГРИЩЕНКО, Ю., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, ХАЦКЕВИЧ, ., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus Высокочастотная пайка СВЧ микроблоков из диамагнитных сплавов. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 6(56), 85-81. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
43 ГРУЗДЕВ, А., Московский политехнический университет, Rusia, МОРГУНОВ, Ю., Московский политехнический университет, Rusia, САУШКИН, Б., Московский политехнический университет, Rusia, ХОМЯКОВА, Н., Московский политехнический университет, Rusia Электроэрозионная прошивка отверстий малого диаметра при наложении ультразвука. Часть 2. Технологии многоэлектродной обработки отверстий. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 1(56), 37-32. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
44 НИКОЛАЕВА, А., dr.hab., КОНОПКО, Л., dr., ХУБЕР, Т., Universitatea Harvard, Statele Unite ale Americii, ПОПОВ, И., ПАРА, Г., dr., БОТНАРЬ, О. Квантовый размерный эффект и осцилляции Шубникова–де Гааза в поперечном магнитном поле в полупроводниковых нитях Bi0.92Sb0.08. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 6(57), 86-79. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
45 СМИРНОВ, А., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina, ХВОЩАН, О., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Исследование влияния технологических условий эксплуатации электроразрядных установок на предпробойные характеристики электрического разряда. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 5(58), 84-71. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
46 ЯНОВСКИЙ, A., Stavropol State Agrarian University, Rusia, СИМОНОВСКИЙ, A., Stavropol State Agrarian University, Rusia Теплообмен при кипении магнитной жидкости в магнитном поле на горизонтальной поверхности с точечным подводом тепла. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 6(58), 60-52. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
47 ЯКУНОВ, A., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, ЛЕСОВАЯ, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Регистрация влияния миллиметровых волн на клетки дрожжей с помощью динамических спеклов. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 3-4(56), 94-89. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
48 ИМАНОВА, С., Гянджинский государственный университет, Azerbaijan Изучение магнитоэлектрических свойств композитов на основе магнитных частиц Fe2O3 и бентонита с применением теории перколяции. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 5(58), 43-37. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
49 ИСМАЙИЛОВА, Р., Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Azerbaijan, КУЛИЕВ, М., Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Azerbaijan Особенности зарядового состояния нанокомпозитов СВМПЭ+α-SiO2. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 1(56), 43-38. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
50 ЖАКИН, А., Southwest State University, Rusia Поверхностные электроны: теория и ЭГД приложение. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 6(58), 72-61. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
51 МАКАРОВ, В., Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Rusia, СИБИРЕВА, О., Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Rusia, ПЕСИН, М., Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Rusia, НИКИТИН, С., Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Rusia, КАРМАНОВ, В., Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Rusia Особенности применения совмещенной скоростной электроэрозионно-лазерной обработки отверстий малых диаметров в деталях газотурбинных двигателей с керамическим покрытием. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 5(56), 135-128. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
52 КОРОБЕЙНИКОВ, С., Новосибирский государственный технический университет, Rusia, ЛОМАН, В., Новосибирский государственный технический университет, Rusia Оценка ингибиторов окисления для соединения алюминиевых проводников. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 5(56), 142-136. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
53 КОСЕНКОВ, В., Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Ucraina Влияние параметров конической полости разрядной камеры на эффективность электрогидравлической штамповки. Электронная обработка материалов. 2022, nr. 3(58), 61-55. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
54 БЕЛЕВСКИЙ, С., dr., ДАНИЛЬЧУК, В., ГОТЕЛЯК, A., ЛЕЛИС, М., Литовский энергетический институт, Каунас, Lituania, ЮЩЕНКО, С., ДИКУСАР, А., dr.hab. Электроосаждение Fe-W сплавов из цитратного электролита. Роль материала анода. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 1(56), 26-14. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
55 НЕНАСТИНАA, T., Universitatea Națională de Automobile și Autostrăzi din Harkov, Ucraina, ВЕДЬ, М., НТУ Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, САХНЕНКО, Н., НТУ Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, ПРОСКУРИНА, В., НТУ Харьковский Политехнический Институт, Ucraina Влияние условий электролиза на состав и микротвердость покрытий тройными сплавами кобальта. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 3-4(56), 8-1. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
56 ТЕСАКОВА, М., Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, Rusia, ПАРФЕНЮК, В., Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, Rusia Электрохимическое получение проводящих полипорфириновых пленок на основе 5,10,15,20-тетракис(4-гидроксифенил)порфина. Электронная обработка материалов. 2020, nr. 3-4(56), 73-66. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
57 ШАФРАНЬОШ, М., ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Ucraina, ZAPOTOKOVÁ, M., Прешовский университет, г. Прешов , Slovacia, СУХОВИЯ, М., ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Ucraina, ПЕТРУЛЯК, В., ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Ucraina, ШАФРАНЬОШ, И., ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Ucraina Электронная ионизация молекул цитозина. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 2(57), 47-42. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.
58 СЕЛЕЗОВ, И., Институт гидромеханики НАН Украины , Ucraina, ШЕПТИЛЕВСКИЙ, А., Nikolaev National Agrarian University, Ucraina Распространение электрического импульса в конечном интервале идеальной электропроводности и его полное поглощение в конце интервала. Электронная обработка материалов. 2021, nr. 5(57), 57-52. ISSN 0013-5739 ISSNe 2345-1718.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(58) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/EOM_1_2022.pdf
Numărul 2(58) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/EOM_2_2022.pdf
Numărul 3(58) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/EOM_3_58_2022.pdf
Numărul 4(58) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/EOM_4_2022.pdf
Numărul 5(58) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/EOM_5_2022.pdf
Numărul 6(58) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/EOM_6_58_2022.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: