FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1467

3. Site-ul revistei

https://stiinta.usmf.md/ro/revista-mjhs/Arhiva-MJHS

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Adresabiroul 407, blocul Administrativ,USMF, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004
Telefon / fax / e-mail(+373)79579474, , editor.mjhs@usmf.md
Webwww.usmf.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3(25), 2020 - 500
Nr. 2(24), 2020 - 150
Nr. 1(23), 2020 - 150
Nr. 4(21), 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Belîi Adrian, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor şef
2.Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific - Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104
3.Anestiadi Vasile, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific
4.Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific - Scopus Author ID - 10639022600
5.Gudumac Eva, acad., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific
6.Balica Ion, dr.hab., conf.univ., IMSP Spitalul Clinic Republican (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57214802057
7.Bendelic Eugeniu, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 37001587400
8.Beţiu Mircea, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202891812
9.Botnaru Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8559045300
10.Catereniuc Ilia, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
11.Cebotari Sergiu, dr., Centrul de Chirurgie a Inimii (Republica Moldova)
12.Cerneţchi Olga, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56276484000, Scopus Author ID - 57209054938
13.Ciobanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 35104631800
14.Ciocanu Mihail, dr.hab., IMSP Spitalul Clinic Republican (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57221865406
15.Ciubotaru Anatol, dr.hab., prof.univ., Centrul de Chirurgie a Inimii (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603915988
16.Corcimaru Ion, m.c., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
17.Costin Sava, m.o., dr., prof.univ., IMSP Institutul de Cardiologie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7003379106
18.Croitor Gheorghe, dr.hab., conf.univ., (Republica Moldova)
19.Curocichin Ghenadie, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 37037001200
20.Gavriliuc Mihail, dr.hab., prof.univ., Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman” (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6504791783
21.Ghicavîi Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202836840
22.Gramma Rodica, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
23.Groppa Liliana, prof.univ., Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6507066070
24.Groppa Stanislav, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57194540948
25.Gudumac Valentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204126291
26.Gurman Gabriel, prof., Universitatea Ben Gurion Israel (Israel)
27.Guţu Eugen, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8557205300
28.Holban Tiberiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193832267
29.Matcovschi Sergiu, dr.hab., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
30.Mereuţă Ion, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
31.Nacu Anatolie, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 36712080600
32.Opopol Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16316541300
33.Popa Florian, (Republica Moldova)
34.Popescu Irinel, prof., Institutul de boli digestive şi transplant hepatic Fundeni, Bucureşti (România)
35.Popovici Mihail, acad., dr.hab., IMSP Institutul de Cardiologie (Republica Moldova)
36.Prisacari Viorel, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506882701
37.Rojnoveanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 14065270200
38.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
39.Safta Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602394062
40.Ţîbîrnă Gheorghe, acad., dr.hab., IMSP Institutul Oncologic (Republica Moldova)
41.Tagadiuc Olga, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57212761286
42.Tănase Adrian, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
43.Tinică Grigore, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)
44.Todiraş Mihail, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 23478879100, Scopus Author ID - 57191822440
45.Topalo Valentin, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602265106
46.Ţurcan Svetlana, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55944602000
47.Valica Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193321163
48.Vorojbit Valentina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
49.Vovc Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 23974655300
50.Zaporojan Valerii, prof.
51.Zota Eremei, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2014

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 3
2020Numere planificate: 4apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 100%
RezumateRusa - 3%
Romana - 97%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Aftene Daniela - Scopus Author ID - 57216930963
2.Arnaut Oleg - Scopus Author ID - 57202158759
3.Belic Olga - Scopus Author ID - 56326853800
4.Bivol Elena - Scopus Author ID - 57208187068
5.Bodrug Nicolae - Scopus Author ID - 6603105607
6.Botnaru Victor - Scopus Author ID - 8559045300
7.Buruiana Sanda - Scopus Author ID - 57219472541
8.Cabac-Pogorevici Irina - Scopus Author ID - 57214674972
9.Capros Hristiana - Scopus Author ID - 57219469258
10.Cazac Victor - Scopus Author ID - 57214229597
11.Ceban Emil - Scopus Author ID - 56041536100
12.Cebanu Serghei - Scopus Author ID - 57220030355
13.Cerneţchi Olga - Scopus Author ID - 56276484000, Scopus Author ID - 57209054938
14.Cerniţanu Mariana - Scopus Author ID - 57210021343
15.Cheptea Dumitru - Scopus Author ID - 57225887985
16.Chesov Dumitru - Scopus Author ID - 55151579100
17.Chesov Ion - Scopus Author ID - 54415499700, Scopus Author ID - 57204521358
18.Chihai Jana - Scopus Author ID - 57192380657
19.Chiosa-Chiaburu Doina - Scopus Author ID - 57203968539
20.Chişlari Lia - Scopus Author ID - 57214230205
21.Ciobanu Elena - Web of Science ResearcherID - P-2844-2018
22.Ciobanu Nicolae - Scopus Author ID - 57216204216
23.Ciolac Dumitru - Scopus Author ID - 57194540948
24.Cobeţ Valeriu - Scopus Author ID - 6603686790
25.Codreanu Ion - Scopus Author ID - 36628092600
26.Cojocaru Doriana - Scopus Author ID - 57240317200
27.Cojocaru Radu - Scopus Author ID - 57219548768
28.Cojocaru Victor - Scopus Author ID - 55189475800
29.Cojocaru-Toma Maria - Scopus Author ID - 57191841435
30.Corlăteanu Alexandru - Scopus Author ID - 56289644400
31.Covanţev Serghei - Scopus Author ID - 57044729400
32.Crivorucica Igor - Scopus Author ID - 57221870828
33.Crivorucica Veaceslav - Scopus Author ID - 57221865037
34.Curocichin Ghenadie - Scopus Author ID - 37037001200
35.Deseatnicova Elena - Scopus Author ID - 55829111100
36.Dolghii Andrei - Scopus Author ID - 24449970200
37.Dondiuc Iurie - Scopus Author ID - 36131216800
38.Donos Ala - Scopus Author ID - 57189097498
39.Efremova Daniela - Scopus Author ID - 57221870753
40.Eşanu Andrei - Scopus Author ID - 57210730102
41.Gasnaș (Catereniuc) Daniela - Scopus Author ID - 57216928630
42.Gasnaş Alexandru - Scopus Author ID - 57216923531
43.Gavriliuc Pavel - Scopus Author ID - 57195546105
44.Gheorghiţa Stela - Scopus Author ID - 37092991000
45.Ghicavîi Vitalie - Scopus Author ID - 57218936761
46.Ghidirim Gheorghe - Scopus Author ID - 10639022600
47.Grabovschi Ion - Scopus Author ID - 57205682296
48.Grib Liviu - Scopus Author ID - 6505939033
49.Groppa Liliana - Scopus Author ID - 6507066070
50.Groppa Stanislav - Scopus Author ID - 57194540948
51.Gudumac Valentin - Scopus Author ID - 57204126291
52.Holban Tiberiu - Scopus Author ID - 57193832267
53.Iapăscurtă Victor - Scopus Author ID - 57208244854
54.Iarovoi Liviu - Scopus Author ID - 57217016183
55.Iavorschi Constantin - Scopus Author ID - 57203115614
56.Iliadi-Tulbure Corina - Scopus Author ID - 57225090695
57.Jian Mariana - Scopus Author ID - 57210419953
58.Lazăr Cornelia - Scopus Author ID - 57212759282
59.Leahu Pavel - Scopus Author ID - 57204774447
60.Lesnic Evelina - Scopus Author ID - 57203720300
61.Loghin-Oprea Natalia - Scopus Author ID - 57202628961
62.Macagonova Olga - Scopus Author ID - 57016859500
63.Malic Alina - Scopus Author ID - 57203731430
64.Mazur-Nicorici Lucia - Scopus Author ID - 57202628540
65.Mazuruc Natalia - Scopus Author ID - 57193815436
66.Melnic Eugen - Scopus Author ID - 56447023800
67.Mihu Ion - Scopus Author ID - 42161778800
68.Mişin Igor - Scopus Author ID - 14822263300
69.Mişina Ana - Scopus Author ID - 15923316100
70.Mitriuc Diana - Scopus Author ID - 57218878029
71.Munteanu Oxana - Scopus Author ID - 26435358100
72.Musteaţă Vasile - Scopus Author ID - 7801671470
73.Nacu Viorel - Scopus Author ID - 55082995700
74.Nicov Irina - Scopus Author ID - 57210021896
75.Niguleanu Adriana - Scopus Author ID - 57203713040
76.Obreja Galina - Scopus Author ID - 57200197247
77.Pantea Valeriana - Scopus Author ID - 57211133811, Scopus Author ID - 57211988666
78.Paraschiv Angela - Scopus Author ID - 57210363922
79.Parii Sergiu - Scopus Author ID - 57222732656
80.Penina Olga - Scopus Author ID - 37862005100
81.Plăcintă Gheorghe - Scopus Author ID - 57217018913
82.Popa Ana - Scopus Author ID - 57222732927
83.Popa Serghei - Scopus Author ID - 7005366714, Scopus Author ID - 57203949313
84.Popescu Ana - Scopus Author ID - 57222735814
85.Porosencov Egor - Scopus Author ID - 57214818955
86.Poştaru Cristina - Scopus Author ID - 57211639179
87.Raica Marius - Scopus Author ID - 12798952000
88.Revenco Ninel - Scopus Author ID - 57219970548
89.Revenco Valeriu - Scopus Author ID - 56074673200
90.Robu Maria - Scopus Author ID - 57205616225
91.Rojnoveanu Gheorghe - Scopus Author ID - 14065270200
92.Rotaru Larisa - Scopus Author ID - 57192712924
93.Rotaru Natalia - Scopus Author ID - 6603208096
94.Rotaru Tudor - Scopus Author ID - 57218878501
95.Russu Eugen - Scopus Author ID - 57214356791
96.Russu-Deleu Raisa - Scopus Author ID - 57223164196
97.Rusu Doina - Scopus Author ID - 55147120900
98.Sagaidac Irina - Scopus Author ID - 57031928100
99.Şandru Serghei - Scopus Author ID - 56180089300
100.Sîrbu Dumitru - Scopus Author ID - 57211515082
101.Sîrcu Victoria - Scopus Author ID - 57044764300
102.Sofroni Dumitru - Scopus Author ID - 6504534542
103.Solomon Oleg - Scopus Author ID - 57201686508
104.Şor Elina - Scopus Author ID - 37066554000
105.Şoric Gabriela - Scopus Author ID - 57222732845
106.Spinei Larisa - Scopus Author ID - 7801524516
107.Spînu Constantin - Scopus Author ID - 36091786900
108.Stepco Elena - Scopus Author ID - 56031310200
109.Tagadiuc Olga - Scopus Author ID - 57212761286
110.Tcaciuc Eugen - Scopus Author ID - 57208329950
111.Timercan Tatiana - Scopus Author ID - 57211133048
112.Todiraş Mihail - Scopus Author ID - 23478879100, Scopus Author ID - 57191822440
113.Topalo Valentin - Scopus Author ID - 6602265106
114.Ţurcan Lucia - Scopus Author ID - 57202833682
115.Ţurea Valentin - Scopus Author ID - 57219950221
116.Ulinici Mariana - Scopus Author ID - 57224955234
117.Uncu Livia - Scopus Author ID - 56968198700
118.Uncuţa Diana - Scopus Author ID - 57201747598
119.Ungureanu Sergiu - Scopus Author ID - 55779866500
120.Valica Vladimir - Scopus Author ID - 57193321163
121.Vataman Anatolie - Scopus Author ID - 57208213152
122.Vetricean Sergiu - Scopus Author ID - 57211993370
123.Voloșciuc Irina - Scopus Author ID - 57214931484
124.Vudu Lorina - Scopus Author ID - 57194478077
125.Zota Eremia - Scopus Author ID - 57221866815

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ALBU, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Sănătatea sportivilor juniori: factorii de risc și măsuri de prevenEie (monografie). Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 4(21), 71-69. ISSN 2345-1467.
2 SEVERIN, G., BODOLEA, C., Spitalul Clinic Judetean, Cluj-Napoca, România, BELÎI, A., dr.hab. Determinarea criteriilor de diagnostic ale disfuncției neurocognitive postoperatorii: studiu de cohortă, prospectiv, analitic. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 4(17), 20-8. ISSN 2345-1467.
3 YEPANCHINTSEVA, O., Институт сердца, Ucraina, IVANYUK, N., Институт сердца, Ucraina, BORKHALENKO, Y., Институт сердца, Ucraina, ZHARINOV, O., Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Ucraina, TODUROV, B., Институт сердца, Ucraina Revascularizarea coronariană la pacienţii cu disfuncţie ventriculară stângă ischemică: articol de sinteză. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 1(18), 83-75. ISSN 2345-1467.
4 DRUZHYNA, O., Институт сердца, Ucraina Eficiența utilizării intraoperatorii de salvage de sânge autolog la pacienți în etate şi geriatrici în timpul operațiilor de by-pass coronarian cu circulație extracorporală. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 4(17), 27-21. ISSN 2345-1467.
5 ROMANENKO, I., Ukrainian Scientific and Practical Center of Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine, Ucraina, GOLIANOVSKY, O., Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Ucraina Starea microbiocenozei căilor reproductive la femeile cu iminenţă de avort în primul trimestru de sarcină: studiu descriptiv, pe serie de cazuri. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 2(19), 89-82. ISSN 2345-1467.
6 GOLUBKOVA, A., Уральский государственный медицинский университет, Rusia, PLATONOVA, T., Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций, Rusia, OLSHVANG, O., Уральский государственный медицинский университет, Rusia, SMIRNOVA, S., Уральский государственный медицинский университет, Rusia, KOVYAZINA, S., Медицинский центр в Екатеринбурге «УГМК – Здоровье», Rusia, PARASCHIV, A., dr. Rujeola în megapolis. Principalele particularităţi ale procesului epidemic în diferite strategii de prevenire și control al situaţiei în condiţii moderne. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 1(18), 74-68. ISSN 2345-1467.
7 GURMAN, G., Universitatea Ben Gurion Israel, Israel Modestia in lumea medicală. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 3(17), 7-5. ISSN 2345-1467.
8 POŞTARU, C., MELNIC, S., POSTNIKOV, M., Самарский государственный медицинский университет, Rusia, UNCUŢA, D., dr.hab. Prevalenţa anomaliilor dentomaxilare la copiii cu necesităţi speciale: studiu prospectiv, descriptiv. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 1(18), 67-58. ISSN 2345-1467.
9 BENDELIC, A., RAICA, M., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România Histopathological and immunohistochemical peculiarities of varicose veins of the lower limbs. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 3(17), 51-44. ISSN 2345-1467.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(23) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MJHS_23%281%29_2020.pdf
Numărul 2(24) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MJHS_2%2824%29%20Edi%C8%9Bia%20special%C4%83%20COVID-19%20-%20aspecte%20clinice.pdf
Numărul 3(25) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MJHS%203%2825%29.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: