IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
EU Research participant IDGoogleScholarORCID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice023
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice23/33466/158
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 781
538 publicatii cu CZU (68.9%)
87 publicatii cu DOI (11.1%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 80 ORCID (59.3%),
22 Google Scholar ID (16.3%),
10 Scopus Author ID (7.4%)
Brevete Tabelul(3)
H-index autori
Proiecte Tabelul(5)
Lista publicaţiilor - 781. Descărcări - 10120. Vizualizări - 244753.
Articole în reviste din RM - 336. Publicaţii la conferinţe din RM - 415. Publicaţii peste hotare - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 14
 • 1.2.Contribuții în monografii - 76
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 130
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 49
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 96
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 29
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 386
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7

2022 - 62

A comparative analysis of “mens rea” of the assault on civil servants
Drăniceru Mihai
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actele Curții Constituționale: tipologie și particularități de reglamentare
Costachi Gheorghe , Butucea Eugeniu
Teoria și practica administrării publice
Ediția a 26-a. 2022. Chişinău. CEP USM. 195-199.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea administrativă: concept și particularități
Costachi Gheorghe , Cernean Iurie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrei Smochină — om și profesor: personalitate notorie a învățământului juridic superior
Frunză Iurie
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprofundarea problemelor de securitate umană în condițiile globalizării
Sprincean Serghei , Cozonac Renata , Mitrofanov Ghenadie
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 400-405.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-48. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calității studiilor doctorale prin cercetare științifică deschisă
Cuşnir Valerii , Cojocaru Radion
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, R. 2022. Chişinău. „ArtPoligraf”. 34-35.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calității studiilor doctorale prin cercetare științifică deschisă
Cuşnir Valerii , Cojocaru Radion
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 165-174.
Disponibil online 22 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea siguranței persoanei și securității umane ca condiție a succesului de democratizare
Sprincean Serghei , Sohoțchi Tudorița-Sanda , Crețu Ion
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2022. Chişinău. CEP USM. 406-412.
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-58. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea siguranţei persoanei şi securităţii umane prin democratizare sociopolitică
Sprincean Serghei , Sohoțchi Tudorița-Sanda , Crețu Ivan
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 395-400.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-44. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea veridicităţii declaraţiilor prin mijloace de drept penal: premisă esenţială privind calitatea actului de justiţie
Nastas Andrei , Cernomoreţ Sergiu , Faigher Anatolie
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ÎS FEP „Tipografi a Centrală". 284-294.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte culturologice ale funcționării și dezvoltării industriei muzicale globale
Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 117-119.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte sociopsihologice ale capitalului social la tineri ca resursă de consolidare a societății
Gaşper Lucia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 292-295.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflictele înghețate din spațiul post-sovietic: repercursiuni asupra securităţii naţionale a statelor implicate
Bencheci Marcel , Boroda Dumitru , Cernețchi Eduard , Kurtskhalia Sandro
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. Institutul naţional de informaţii şi securitate „Bogdan, întemeietorul Moldovei”. 243-256.
Disponibil online 11 August, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația dintre cultura organizațională și reziliență în perioada postpandemie COVID-19
Juc Victor , Ceacîr (Nistiriuc) Irina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991– garant al exercitării drepturilor și libertăţilor tuturor cetăţenilor
Smochină Andrei , Smochina Carolina
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ÎS FEP „Tipografi a Centrală". 28-38.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova: aspiraţii versus realităţi prin reliefarea unor componente ale interesului naţional
Juc Victor
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ÎS FEP „Tipografi a Centrală". 9-27.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia digitală și accesul populației la servicii medicale
Bădileanu Marina , Ciumac Svetlana , Georgescu Luminița-Izabell
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(188) / 2022 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia afirmării internaţionale a Republicii Moldova prin prisma activităţii partidelor politice
Diacon Maria
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ÎS FEP „Tipografi a Centrală". 76-89.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția indicelui vieții culturale în Republica Moldova
Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 127-128.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hărțuirea pe criteriu de sex ca formă de discriminare
Ţurcan-Donţu Arina , Donţu Ion
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
2022. Chişinău. CEP USM. 118-128.
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 781