IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Fizică Aplicată
RORWikiDataGRIDEU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice14
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice12/137117/677
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 1361
343 publicatii cu CZU (25.2%)
525 publicatii cu DOI (38.6%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 127 ORCID (37.4%),
67 Google Scholar ID (19.7%),
256 Scopus Author ID (75.3%)
Brevete Tabel(101)
H-index autori
Proiecte Tabel(31)
Contribuții în monografii Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 1361. Descărcări - 10229. Vizualizări - 1825147.
Articole în reviste din RM - 170. Publicaţii la conferinţe din RM - 763. Publicaţii peste hotare - 428.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 50
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 18
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 36
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 63
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 217
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 305
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 28
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 30
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 180
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 226
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 302
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 43
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 38
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 57

2024 - 3

Sinteza și structura cristalină a unui compus mononuclear al cd(II) cu liganzii 2,2'-dipiridină și 4,4'-diaminodifenilmetan
Craciun Nicoleta Irina , Melnic Elena , Fonari Marina , Chişca Diana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1. 2024. Chişinău. CEP UPSC. 74-78.
Disponibil online 20 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și structura unui polimer coordinativ 2d al co(ii) cu 4,4'-bipiridina și acidul piridin-2,5-dicarboxilic
Burlac Samira , Melnic Elena , Chişca Diana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1. 2024. Chişinău. CEP UPSC. 68-73.
Disponibil online 20 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, structura și analiza suprafeței hirshfeld a compusului coordinativ de pivalat de co(II) cu 1,10-fenantrolină
Beleaev (Nirca) Ecaterina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1. 2024. Chişinău. CEP UPSC. 62-67.
Disponibil online 20 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 16

A {CoIII2DyIII4} Single-Molecule Magnet with an Expanded Core Structure
Stati Dumitru , Van Leusen Jan , Naushad Ahmed , Kravtsov Victor , Kogerler Paul , Baca Svetlana
Crystal Growth and Design
Vol. 23, / 2023 / ISSN 1528-7483
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amplified spontaneous emission from CdSe/CdS/CdZnS quantum dot films
Pavlenko Vladimir , Beloussov Igor
Journal of Luminescence
Vol. 257, / 2023 / ISSN 0022-2313
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An Unprecedented Arctic Ozone Depletion Event During Spring 2020 and Its Impacts Across Europe
Petkov Boyan Hristozov , Vitale Vito , Di Carlo Piero , Noi Autori , Aculinin Alexandr
Journal of Geophysical Research: Atmospheres
Nr. 3(126) / 2023 / ISSN 2169-897X / ISSNe 2169-8996
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chromenol derivatives as novel antifungal agents: Synthesis, in silico and in vitro evaluation
Zveaghintseva Marina , Styngach Evgenia , Pogrebnoi Serghei , Smetanscaia Anastasia , Valica Vladimir , Uncu Livia , Kravtsov Victor , Melnik E. , Petrou Anthi , Glamoclija Jasmina , Sokovic Marina , Carazo Alejandro , Mladenka Premysl , Poroikov Vladimir , Geronikaki Athina , Makaev Fliur
Pharmaceutics
Vol. 15, / 2023 / ISSN 1999-4923
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co-crystals of polynuclear aromatic hydrocarbons and 9H-carbazole with 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone acceptor: Varieties in crystal packing, Hirshfeld surface analysis and quantum-chemical studies
Fonari Marina , Rigin Sergei , Lesse Daniel , Timofeeva Tatiana
Journal of Molecular Structure
Nr. 1278 / 2023 / ISSN 0022-2860
Disponibil online 27 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea legăturilor intermoleculare de hidrogen în compușii multicomponenți ai [Co(NH3)6]3+ cu acid 3-sulfobenzoic prin analiza suprafeței Hirshfeld
Beleaev (Nirca) Ecaterina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 56-60.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiuni intermoleculare din cocristalele organice ale acidului 2-nitroteriftalic și diferiți liganzi piridinici
Țapu Dumitrița , Melnic Elena , Chişca Diana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 40-46.
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Low-temperature sintering of ZnO:Al ceramics by means of chemical vapor transport
Kolibaba Gleb , Rusnac Dumitru , Costriucova Natalia , Şikimaka Olga , Monaico Eduard
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Vol. 34, / 2023 / ISSN 0957-4522 / ISSNe 1573-482X
Disponibil online 27 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magnetic and crystal structure of the antiferromagnetic skyrmion candidate GdSb0.71Te1.22
Plokhikh Igor , Fabelo Oscar , Prodan Lilian , Worle Michael , Pomjakushina Ekaterina , Cervellino Antonio , Tsurkan Vladimir , Kezsmarki Istvan , Zaharko Oksana
Journal of Alloys and Compounds
Vol. 936, / 2023 / ISSN 0925-8388
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modeling of the adsorption of methylene blue onto clayey carbonate diatomite
Zelentsov Veaceslav , Bolotin Oleg , Datsko Tatiana
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia 30. 2023. Iași, România. . 40-42.
Disponibil online 21 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photoluminiscence method as a tool for investigation optical properties of coordination compounds with Eu (III)
Ghenea Vladislav
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. (CEP UPSC. 334-337.
Disponibil online 29 October, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plasticity and resistance indices in cu/soft substrate and cu/hard substrate coated systems
Grabco Daria , Pyrtsac Constantin , Şikimaka Olga
Romanian Journal of Physics
Nr. 1-2(68) / 2023 / ISSN 1221-146X
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și caracterizarea structurală a clusterului heterometalic { Co3Yb3} izobutirat în baza n-butildietanolaminei
Stati Dumitru
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 47-49.
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și structura unui compus binuclear al Mn(II) cu dianilinglioxima și acidul izoftalic
Ureche Dumitru , Bulhac Ion , Bouroş Paulina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 53-55.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stability of Cu2ZnSnSe4/CdS heterojunction based solar cells under soft post-deposition thermal treatments
Atlan Fabien , Becerril-Romero Ignacio , Giraldo Sergio , Rotaru Victoria , Sanchez Yudania , Gurieva Galina , Schorr S. , Arushanov Ernest , Perez-Rodriguez Alejandro , Izquierdo-Roca Víctor , Guk Maxim
Solar Energy Materials and Solar Cells
Nr. 249 / 2023 / ISSN 0927-0248
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Макроскопический размерный эффект состава и свойств покрытий сплавами металлов группы железа с вольфрамом при индуцированном соосаждении:механизм формирования и следствия
Дикусар Александр , Белевский С.
Электронная обработка материалов
Nr. 2(59) / 2023 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 152

Осиротел экситонный мир. Памяти академика Святослава Москаленко
Болога Мирча
Электронная обработка материалов
Nr. 1(58) / 2022 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 1 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1361