IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
EU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (2070): Productivity (39), varieties (31), Quality (22)

Reviste/manifestări ştiinţifice15
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice15/8380/332
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 889
509 publicatii cu CZU (57.3%)
50 publicatii cu DOI (5.6%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 109 ORCID (41.3%),
3 Google Scholar ID (1.1%),
26 Scopus Author ID (9.8%)
Brevete Tabelul(87)
H-index autori
Proiecte Tabelul(16)
Lista publicaţiilor - 889. Descărcări - 15406. Vizualizări - 833917.
Articole în reviste din RM - 460. Publicaţii la conferinţe din RM - 368. Publicaţii peste hotare - 61.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 48
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 201
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 207
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 14
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 24
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 46
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 322
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 6
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 17

2022 - 17

CEE-D_PS: Amorphous and crystalline preparation of β-cyclodextrin complexes loaded with dehydroabietiic acid and chromenol-triazole hybrid
Zveaghintseva Marina , Styngach Evgenia , Pogrebnoi Serghei , Lupaşcu Lucian , Barba Alic , Duca Gheorghe , Valica Vladimir , Uncu Livia , Kravtsov Victor , Terteac Dumitru , Brînzan Alexandru , Makaev Fliur
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 0-0.
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul acizilor organici în merele imature
Crucirescu Diana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 462-465.
Disponibil online 27 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystalline multicomponent compounds involving hexaammine cobalt(III) cations
Darii Mariana , Beleaev Ecaterina , Kravtsov Victor , Bourosh Pavlina , Chumakov Yurii , Hauser J , Decurtins Silvio , Liu Shixia , Sultanova Olga , Baca Svetlana
New Journal of Chemistry
Nr. 23(46) / 2022 / ISSN 1144-0546
Disponibil online 18 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EEC-D-PS40_Study of the evolution of polyphenolic content and antioxidant activity of local grape varieties at different maturation periods
Şmigon (Vicol) Crina , Morari Boris , Taran Nicolae , Duca Gheorghe
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 0-0.
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EEC-D-PS6_The acidifier from unripe apples - source of natural acidity
Crucirescu Diana
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 0-0.
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importance of walnut (Juglans regia L.) within Republic of Moldova
Pîntea Maria , Cozmic Radu , Borozan Emilian
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Moldova State University. 54-55.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa factorilor climatici asupra productivității unor specii de arbuşti fructiferi
Sava Parascovia , Caraman Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţii pentru determinarea falsificării brînzeturilor topite
Golubi Roman , Voitco Elena , Rabotnicova Liudmila , Crucirescu Diana , Arnaut Svetlana
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 359-366.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigations of apricot flower biology
Pîntea Maria
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 331-333.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Local plum varieties of Republic of Moldova for breeding and practical purposes
Pîntea Maria , Cozmic Radu , Terentii Petru
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Moldova State University. 56-57.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Old local plum varieties - donors of important traits for Prunus domestica l. breeding
Pîntea Maria , Terentii Petru
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 328-330.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propolis extracts from central zone of Moldova as an accessible and alternative therapeutic raw material
Pogrebnoi Serghei , Eremia Nicolae , Bilan Dmitri , Lupaşcu Lucian , Bolocan (Secara) Natalia , Duca Gheorghe , Armaşu Svetlana , Terteac Dumitru , Cebanu Vitalie , Tincu Serghei , Znagovan Alexandru , Mihailova (Neicovcena) Iulia , Coșeleva Olga , Slănină Valerina , Makaev Fliur
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 166-166.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resin acids as raw material for fabrication of antifungal micro- and nanoparticles of dehydroabietic acid loaded with cyclodextrin and chromenol hybrid
Zveaghintseva Marina , Styngach Evgenia , Pogrebnoi Serghei , Lupaşcu Lucian , Valica Vladimir , Uncu Livia , Kravtsov Victor , Terteac Dumitru , Brînzan Alexandru , Makaev Fliur
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 165-165.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of the evolution of polyphenolic content and antioxidant activity of local grape varieties at different maturation periods
Şmigon (Vicol) Crina , Morari Boris , Taran Nicolae , Duca Gheorghe
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 162-162.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The acidifier from unripe apples - source of natural acidity
Crucirescu Diana
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 171-173.
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea subproduselor secundare de origine alimentară ca ingredient durabil pentru produse lactate inovative
Barbaroș Maria-Marcela
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 349-352.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние агротехнических параметров на физико-химические и органолептические показатели красных сухих вин с охраняемым географическом указанием, произведенных в виноградно-винодельческом географическом ареале «Codru»
Таран Николай , Пономарева Н. , Немцяну Сильвия , Гросу Ольга , Чубук Марьяна , Голенко Лидия
Виноградарство и виноделие «Магарач»
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2312-3680
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 42

Afinitatea de altoire a unor soiuri autohtone d e viţă-de-vie Vitis vinifera, altoite pe diferite soiuri de portaltoi aflate în cultură în Republica Moldova
Ungureanu Semion , Mihov Dumitru , Vutcarău Vasile
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(85) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternative method for tartaric stabilization of grape juice
Golubi Roman , Găină Boris
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 41. 2021. Tokyo, Japan. Otsuki Press. 985-988.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumentarea necesității producerii acidifiantului din mere și obținerea acestuia.
Crucirescu Diana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 413-416.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 889