IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice02
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice21/30315/28
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 371
57 publicatii cu CZU (15.4%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 47 ORCID (42%),
19 Google Scholar ID (17%),
10 Scopus Author ID (8.9%)
Brevete Tabelul(4)
H-index autori
Proiecte Tabelul(5)
Lista publicaţiilor - 371. Descărcări - 4714. Vizualizări - 248424.
Articole în reviste din RM - 303. Publicaţii la conferinţe din RM - 66. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 35
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 210
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 44
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 14
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 66
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2019 - 1

Toleranţa ca principiu al actului jurnalistic
Stepanov Georgeta
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 3-6.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Politica externa de neutralitate permanentă: abordare teoretico-practică
Beniuc Valentin
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare
2018. Chişinău. Î. S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografi a Centrală”. 85-98.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesor Ion SANDU la 80 de ani. Au gust amintirile din august
Lescu Mihail
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Despre istoria neamului Bantaș in cadrul nobilimii din Rusia
Ţvircun Victor
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. "Notograf Prim" SRL. 84-85.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe moderne în cercetarea pedagogică din Republica Moldova
Ţvircun Victor , Callo Tatiana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 12

Cadrul conceptual de organizare şi funcţionare al serviciului militar in contextul reformei forţelor armate ale Republicii Moldova
Coropcean Ion
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(16) / 2016 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 14 February, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Campaniile mediatice TV: viziune de ansamblu
Stepanov Georgeta , Botnariuc Marina
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 203-206.
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la dezvoltarea dreptului national. Doctorul habilitat în drept Gheorghe Costachi la 75 de ani
Cuşnir Valerii
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea și analiza principiilor generale ale serviciului militar
Coropcean Ion
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(15) / 2016 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 22 July, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorul mediatic și geopolitica
Lescu Mihail
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 274-278.
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma fiscală a pieței de capital din Moldova
Kuciuk Valeriu , Rahmani Udi
Legea şi Viaţa
Nr. 11(299) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 19 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reperele cantemirologiei. Prezent şi perspective. Prelegere publică cu ocazia conferirii titlului onorific doctor honoris causa al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Ţvircun Victor
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 21 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul serviciului militar in societate
Coropcean Ion
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(15) / 2016 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 22 July, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The legal basis for imposing taxes
Kuciuk Valeriu , Rahmani Udi
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(186) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения
Сосна Александр , Бачу И.
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 2. 2016. Comrat, Republica Moldova. Tipogr. "A & V Poligraf. 126-132.
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Феномен трудовой миграции и его влияние на политический климат в Республике Молдова
Брага Лилия
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 67-76.
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнокультурные особенности адаптации и интеграции молдавских мигрантов за рубежом
Блажко Владимир
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 77-83.
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Professional Education and Economic Needs of the Black  See Region 
Ţvircun Victor
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 14-16.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectacularizarea politicii ca stratagemă mediatică
Moraru Victor
Интеллектуальная культура Беларуси: истоки, традиции, методология исследования
Ediția a 1-a. 2015. Минск, Республика Беларусь. Минск «Право и экономика». 419-420.
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victor Moraru, profesor universitar, doctor habilitat – titular al Ordinului „Steaua Italiei” în grad de Cavaler
Cuşnir Valerii
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 16 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 371