IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Americană din Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice34
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice8/3318/21
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 56
50 publicatii cu CZU (89.3%)
29 publicatii cu DOI (51.8%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 15 ORCID (88.2%),
3 Google Scholar ID (17.6%),
2 Scopus Author ID (11.8%)
H-index autori
Proiecte Tabel(4)
Lista publicaţiilor - 56. Descărcări - 1067. Vizualizări - 25521.
Articole în reviste din RM - 35. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 25
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2023 - 2

Globalizare și engleză ca lingua franca în Africa
Şinghirei Valentina
Parteneriatul Estic:spre o comunitate a democrației și prosperității
1. 2023. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 202-213.
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Mmoldova și Transnistria: probleme de origine și modalități de soluționare a conflictului
Oleinic Ludmila
Moldoscopie
Nr. 1(98) / 2023 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 26 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 14

Social-emotional learning culture through group activities
Şinghirei Valentina
Moldoscopie
Nr. 2(97) / 2022 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyberbullying: an occurring problem amongst teenagers
Molisteanu Pavel
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. CEP UPC. 245-252.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența stresului asupra securității psihologice a copilului în utilizarea tehnologiilor inovative
Popescu Cristina
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. CEP UPC. 230-235.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituționalizarea calității de membru al Uniunii Europene a Republicii Moldova
Oleinic Ludmila
Moldoscopie
Nr. 2(97) / 2022 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Issues regarding the transnistrian conflict resolution in the context of the russianukrainian war
Oleinic Ludmila
Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective
1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere". 154-159.
Disponibil online 24 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of logistical support in humanitarian aid operations. Case study in the Sahel region, Mali
Lîsîi Aliona , Sandu Gabriel-Cătălin , Bujor Oleg
Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective
1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere". 206-214.
Disponibil online 24 June, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul competenței de a învăța să înveți la etapa universitară
Railean Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea de către stat a relaţiilor comerciale externe
Bujor Oleg , Lîsîi Aliona , Milcu Daniela
Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective
1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere". 166-170.
Disponibil online 24 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova: între republica prezidențială și republica parlamentară
Armaşu Vitalie
Moldoscopie
Nr. 2(97) / 2022 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of neutrality in language policy
Şinghirei Valentina
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. Tipogr. „Print-Caro”. 55-69.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some issues of specialized language: economics and business management
Şinghirei Valentina
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia VII. 2022. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 91-101.
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Political stability and national security of the Republic of Moldova in the conditions of the regional proximity conflict
Oleinic Ludmila
Moldoscopie
Nr. 2(97) / 2022 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-33. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogia educației steam pentru predarea – învățarea științelor reale în învățământul preuniversitar
Railean Elena
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. Tipografia UST. 338-342.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiile doctorale în Republica Moldova: noi mecanisme, noi provocări
Manic Stelian , Cuciureanu Gheorghe , Manic Ludmila
Moldoscopie
Nr. 1(96) / 2022 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 12

Activitatea civică de folosit în evenimentele extracurriculare a studenților
Şinghirei Valentina
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. Print-Caro SRL. 71-81.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza schimbărilor în conceptul studiilor doctorale. Abordări prin prisma politicilor promovate la nivel european
Manic Stelian , Cuciureanu Gheorghe , Manic Ludmila
Moldoscopie
Nr. 4(95) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Approaching the national security of the Republic of Moldova from the perspective of foreign and defense policy
Oleinic Ludmila
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Are open textbooks effective for learning? Investigating the issue of human-computer interaction in pedagogical design of open textbook affordable for a diversity of learning environments
Railean Elena , Elci Atilla , Ivanova Malinka Spasova , Alias Maizam , Bîrnaz Nina
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1828. 2021. Bristol, UK. IOP Publishing Ltd. 1-11.
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 56