IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice4/8
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 47
34 publicatii cu CZU (72.3%)
2 publicatii cu DOI (4.3%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 8 ORCID (22.9%),
4 Google Scholar ID (11.4%),
4 Scopus Author ID (11.4%)
Brevete Tabel(5)
H-index autori
Lista publicaţiilor - 47. Descărcări - 560. Vizualizări - 23162.
Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 39.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 11
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 28

2022 - 12

Învățarea online cu caracter interactiv a microbiologiei
Grumeza Maria
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 169-174.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activități de predare interactive cu ajutorul aplicației mentimeter la asistenți medicali
Panas Silvia , Coșcodan Lucia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 217-223.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta ca sursa de exprimare
Grigoriu Elena
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a. 2022. Bălți. Tipografia din Bălţi. 88-95.
Disponibil online 14 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culegere de itemi- reper metodologic de evaluare a competențelor profesionale specifice, prin prisma tehnologiilor informaționale digitalizate
Danilov Aliona
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. Tipografia UST. 215-221.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactica formării competențelor profesionale în învățământului profesional medical dua
Negrean Mariana , Cheptanari Svetlana , Creciun Galina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. CEP USM. 380-387.
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica întrebare - răspuns în cadrul orelor de istorie. Intenția de soluționare a problemelor
Guja Veronica
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Educație și gândire critică
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 57-58.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea produselor cosmetice care cauzează alergii
Rotaru Violeta , Rapcea Andreia , Matei Patricia , Perciun Natalia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 215-216.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea critică și creativă în fundamentarea competențelor profesionale
Dumitraş Tatiana
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Educație și gândire critică
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 97-98.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghidarea metodologică a colegiilor arondate. Experiențe de parteneriat educațional
Cheptanari-Birta Nicoleta
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeManagementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 47-50.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gradul de conștientizare a pandemiei COVID-19 de elevii CEMF „Raisa Pacalo”
Vdovicenco Victor , Șilencov Dmitrii , Negrean Mariana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 239-243.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intersecții tematice în asigurarea interdisciplinarității domeniului de formare profesională
Panas Silvia
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. CEP UPS "Ion Creangă". 126-133.
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul platformelor educaționale la viitorii asistenți medicali
Carpușor Dina , Panas Silvia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 67-69.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Abordarea creativă a ghidului lucrărilor de laborator-un pas important în eficientizarea demersului didactic
Sîrbu Natalia , Chişca Diana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 113-118.
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea comunicării și satisfacției în cadrul învățământului online a elevilor asistenți medicali
Panas Silvia , Postica Ludmila
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2. 2021. Chişinău. Tipografia UST. 37-43.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența și practica medicilor de a transmite veștile rele în comunicarea cu pacienții
Postica Ludmila , Panas Silvia
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia UST. 198-204.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul platformelor educaționale în formarea mediciniștilor
Panas Silvia , Postica Ludmila
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2. 2021. Chişinău. CEP UPC. 118-126.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implimentarea studiului individual pentru formarea competenţelor specifice în procesul instructive
Danilov Aliona
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 342-349.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente de activizare a elevilor pe parcursul lecției
Ivancov Ludmila
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 361-365.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logica experimentului – inovare didactică în studierea disciplinelor chimice
Sîrbu Natalia , Chişca Diana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 226-232.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul de personalitate la studenții asistenții medicali
Panas Silvia
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 6-9.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47