IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Academic College of Education
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice2/6
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 11
8 publicatii cu CZU (72.7%)
3 publicatii cu DOI (27.3%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 4 ORCID (66.7%),
,
H-index autori
Lista publicaţiilor - 11. Descărcări - 197. Vizualizări - 6141.
Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 3

Assoziogramm zur förderung des schriftlichen Ausdrucks
Tiosa Iuliana
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. CEP UPS "Ion Creangă". 143-148.
Disponibil online 1 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creating a positive learning environment for special educational need
Darawsheh Ahlam , Galia Nadia
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. CEP UPS "Ion Creangă". 138-143.
Disponibil online 1 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The development of peace values within a multicultural approach
Darawsha Ahlam , Galia Nadia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Impacts of COVID-19 on education sector: case study of the 48 arab secto
Darawsha Ahlam , Galia Nadia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Challenges of inclusive education in the context of blended learning
Darawsha Ahlam , Galia Nadia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facilitators of reading comprehension
Darawsheh Ahlam , Autor Nou
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 1. 2020. Chişinău. CEP UPS "Ion Creangă". 157-163.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The increase of creative imagination within building language abilities
Darawsha Ahlam
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 341-347.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Dance curriculum design for early childhood in a religious community
Zichrony Sari-Katz , Guţu Zoia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-48. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dancing the “Day of atonement”. The use of visual texts for teaching choreographic principles and imparting jewish values
Zichrony Sari-Katz
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Students’ behavior elementary school
Darawsha Ahlam
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesThe mentalities of society in transformation
Ediția 6, R. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Liberă Internațională din Moldova. 79-79.
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The experience of dance as a condition for fostering social, traditional and cultural skills among early childhood
Katz-Zichrony Sari
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 August, 2015. Descarcări-61. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11