IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice11
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice24/29858/234
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 699
141 publicatii cu CZU (20.2%)
51 publicatii cu DOI (7.3%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 71 ORCID (39.2%),
53 Google Scholar ID (29.3%),
79 Scopus Author ID (43.6%)
Brevete Tabel(84)
H-index autori
Proiecte Tabel(15)
Monografii Tabel(1)
Contribuții în monografii Tabel(7)
Lista publicaţiilor - 699. Descărcări - 11915. Vizualizări - 1712967.
Articole în reviste din RM - 296. Publicaţii la conferinţe din RM - 326. Publicaţii peste hotare - 76.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 2.2.Contribuții în monografii - 7
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 7
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 146
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 50
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 83
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 30
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 35
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 14
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 56
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 50
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 194
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 23
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 25

2023 - 1

Структура и разнообразие прокариотного сообщества карбонатного чернозема в длительном полевом опыте с органическими удобрениями
Индоиту Диана
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 243-249.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Impact of yeast sediment beta-glucans on the quality indices of yoghurt
Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Boiştean Alina , Chiselitsa Natalia , Siminiuc Rodica
Food Systems
Vol. 4, / 2021 / ISSN 2618-9771 / ISSNe 2618-7272
Disponibil online 26 June, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 15

Biosinteza manoproteinelor și caracterele morfo-culturale ale Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 la acțiunea nanoparticulelor TiO2
Usatîi Agafia , Bejenaru (Fulga) Ludmila , Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Chiseliţa Natalia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-1008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carotenoid biosynthesis potential and morphological characters of Rhodotorula gracilis yeast under the action of Fe3O4 nanoparticles
Beshliu Alina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cianobacteria spirulina platensis - matrice pentru sinteza nanoparticuleor de seleniu
Tașca Ion , Cepoi Liliana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 340-344.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme anti-cancer exercitate de astaxantină
Plîngău Ecaterina , Rudi Ludmila
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-1075
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metal Uptake from Complex Industrial Effluent by Cyanobacteria Arthrospira platensis
Zinicovscaia Inga , Cepoi Liliana , Povar Igor , Chiriac Tatiana , Rodlovskaya Elena N. , Culicov Otilia Ana
Water, Air, and Soil Pollution
Vol. 229, / 2018 / ISSN 0049-6979
Disponibil online 8 August, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea activității antioxidante în procesul de acumulare a seleniului în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis
Djur (Maxacova) Svetlana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea mediului nutritiv pentru cultivarea tulpinii Penicillium funiculosum – sursă de catalază
Sîrbu Tamara
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul activităţii catalazei şi producerii de proteine la Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 sub influenţa nanoparticulelor ZnO
Usatîi Agafia , Chiseliţa Natalia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptivitatea unor soiuri de soia la tratarea cu preparatul rizolic şi acţiunea diverselor doze asupra recoltei de boabe şi calităţii ei
Todiraş Vasile , Onofraş Leonid , Iacobuţă Maria , Vozian Valeriu , Prisacari Svetlana , Lungu Argentin
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul nanobacteriilor în calculii biliari și renali
Leșco Anastasia , Trofim Alina , Frunze Nina , Melentiev Eugenia
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-992
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of selected metals biosorption by Arthrospira platensis using neutron activation analysis
Zinicovscaia Inga , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Yushin Nikita , Vergel Konstantin
Desalination and Water Treatment
Vol. 108, / 2018 / ISSN 1944-3994 / ISSNe 1944-3986
Disponibil online 21 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-1071
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia asistată de microunde în extragerea astaxantinei din microalga Haematococcus pluvialis
Plîngău Ecaterina , Rudi Ludmila
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 337-340.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii de obținere a biomasei de dunaliella salina
Maftei Elena , Rudic Valeriu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 333-337.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Effects of Operational Parameters on the Iron(III) Uptake by Micro-Algae Dunaliella salina
Cazacu (Anghel) Lilia , Duka Gh. , Cepoi Liliana , Iatsko I. , Rudi Ludmila , Erhan Raul Victor
Clean - Soil, Air, Water
Vol. 46, / 2018 / ISSN 1863-0650
Disponibil online 8 August, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-1134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea nanoparticulelor de argint (AgNP) la cultivarea spirulina platensis
Rotari Ion , Chiriac Tatiana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 344-348.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 58

Accumulation of biomass and synthesis of lipids by Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 cultivated on complex medium added with cyanobacterial polysaccharides
Burtseva Svetlana , Chiselita Oleg , Byrsa Maxim , Chiselitsa Natalia
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Vol. 24, / 2017 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 29 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunea antioxidantă a unor extracte din biomasa de spirulină
Balan (Batîr) Ludmila , Djur (Maxacova) Svetlana , Bîrsa Maxim , Roşca Mariana , Rotari Mihaela , Rudi Ludmila
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-1117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea metaboliţilor tulpinii fungice Penicillium Verrucosum CNMN FD 19 asupra seminţelor de grîu
Sîrbu Tamara
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 362-365.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 699