IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
RORISNIGRIDWikiDataWikipedia
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice539
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice26/87134/232
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 1514
526 publicatii cu CZU (34.7%)
23 publicatii cu DOI (1.5%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 53 ORCID (20.2%),
32 Google Scholar ID (12.2%),
4 Scopus Author ID (1.5%)
Brevete Tabelul(3)
H-index autori
Proiecte Tabelul(10)
Lista publicaţiilor - 1514. Descărcări - 20801. Vizualizări - 670850.
Articole în reviste din RM - 596. Publicaţii la conferinţe din RM - 899. Publicaţii peste hotare - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 30
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 37
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 149
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 380
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 5
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 82
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 817
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 12

2022 - 39

A Complex Characterization of Pumpkin and Quince Purees Obtained by a Combination of Freezing and Conventional Cooking
Nistor Oana Viorela , Mocanu Gabriel-Dănuț , Andronoiu Doina Georgeta , Barbu Viorica Vasilica , Ceclu Liliana
Foods
Nr. 14(11) / 2022 / ISSN 2304-8158 / ISSNe 2304-8158
Disponibil online 3 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări contemporane cu privire la formele și tipurile de motivații specifice procesului de învăţământ
Craciun Alisa , Axentii Ioana
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 97-100.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea autoritaților administrative locale din județul Cahul privind lichidarea consecințelor inundațiilor din primavara anului 1940
Cornea Sergiu , Șeremet Daniela
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 6-24.
Disponibil online 23 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza cheltuielilor publice alocate pentru sectorul „Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă” în perioada anilor 2019-2022 prin prisma respectării dreptului cultural în Republica Moldova
Şchiopu Irina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Nr. 11(02) / 2022 / ISSN 2587-4446 / ISSNe 2587-4454
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argument în favoarea necesității studierii evoluției fondului forestier al Republicii Moldova
Frangopol Cătălina
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 188-191.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atribuțiile procurorului în procedura de revizuire
Dandeș Veaceslav
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capstone: un model de finalizare a programelor universitare de administrație publică
Cornea Valentina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea în multiplele ei manifestări
Axentii Victor
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 17-21.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexiune între constrângerea administrativă și răspunderea administrativă în dreptul vamal
Bodlev Sergiu
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 195-199.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecourile folclorului în literatura română
Balţatu Ludmila
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 306-311.
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edificii religioase din episcopia Cetății Albe și Ismail (1918-1940)
Gheleţchi Ion
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 233-237.
Disponibil online 1 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația ecologică a liceenilor prin proiecte extracurriculare
Secrii Natalia , Nedelcu Ana
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 151-154.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea integrarii școlare a copilului cu cerințe educaționale
Manea Adriana Denisa , Barbă Maria
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 30-35.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ensuring employees’ health and safety at work by implementing the ISO 45001 standard
Todos Irina
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation of self-knowledge competence in primary school students in the discipline of personal development
Vrabie Silvia , Artimenco Miroslava
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău. 79-88.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea și aplicarea metodelor active de învățare bazate pe modelarea ontologică
Vîșcu Irina
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 136-140.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența educației asupra migrației în Uniunea Europeană
Pasat Aurel-Octavian
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 149-157.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența tehnologiilor digitale asupra dezvoltării competenței de comunicare la studenți
Popovici Ilona
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(50) / 2022 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invățarea constructivistă în contextul integrării noilor tehnologii
Axentii Ioana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 13-17.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Involvement of school and family in the school inclusion of children with autism spectrum disorders (ASD)
Vrabie Silvia
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău. 393-401.
Disponibil online 26 October, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1514