IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Odessa National Academy of Telecommunications n.a. A.S. Popov
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice2/2
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 10
3 publicatii cu CZU (30%)
1 publicatii cu DOI (10%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 1 ORCID (7.7%),
,
H-index autori
Lista publicaţiilor - 10. Descărcări - 22. Vizualizări - 7038.
Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 1

Innovative partnership and smart regional transformation in the context of the electronic government concept
Artemenko-Didenko Anna , Yatsenko Volodymyr
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 7. 2021. Chişinău. Tipografia «Print-Caro». 171-173.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Calculation the service waiting probability with self-similar network traffic
Lozhkovskyi Anatolii
Journal of Engineering Sciences
Vol. 26, Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Call technology in teaching english language
Chugunova N.
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 48-51.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Explicit solutions of the differential systems and mathematical modelling in electrodynamics
Dmitrieva Irina
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 16-17.
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern progress of broadcasting technologies
Gofaizen Oleg
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. . 25-25.
Disponibil online 28 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

The Explicit Solution and Computer Modeling of the Spatial Electrodynamic Problem
Dmitrieva Irina , Larin Dmitriy
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 377-380.
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Features of tariffs determination for telecommunications services on the basis of the simulation the cost of their providing
Granaturov V. , Kaptur Vadim , Politova I.
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. . 462-465.
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование кадровой политики менеджмента международной корпорации
Бакова Ирина , Марулова Надежда
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 92-96.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Стратегические перспективы и сценарии развития инфо-коммуникационной сферы в Украине
Бакова Ирина , Тардаскина Татьяна
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 March, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Менеджмент информационных рисков с использованием ABC-анализа
Копытин Юрий
Securitatea informaţională
Ediția 7. 2010. Chisinau, Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 50-52.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10