IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“, Piatra-Neamţ
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice0/0
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 12
9 publicatii cu CZU (75%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 1 ORCID (50%),
,
H-index autori
Lista publicaţiilor - 12. Descărcări - 90. Vizualizări - 3905.
Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2023 - 1

Aspecte ale dezvoltării atitudinii de cercetare/investigare a mediului geografic la liceeni
Dumitrașcu Doina Maria
International Congress„Research – Innovation – Innovative Entrepreneurship“
2023. Chişinău. CEP UPSC. 137-144.
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Competența de elaborare a unui demers investigativ la disciplina geografie din perspectiva educației intelectuale
Dumitrașcu Doina Maria
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 182-188.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța dezvoltării gândirii spațiale geografice la liceeni în cadrul competenței de investigare
Dumitrașcu Doina Maria
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 269-276.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța utilizării hărții geografice în dezvoltarea abilităților de investigare la disciplina geografie
Dumitrașcu Doina Maria
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. CEP UPS „I.Creangă”. 66-69.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-27. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Abordări metodologice ale dezvoltării competenței de investigare geografică la liceeni în contextul științelor pământului
Dumitrașcu Doina Maria
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. Universitatea de Stat din Tiraspol. 268-274.
Disponibil online 27 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterul teleologic al competenței de investigare - provocare a educației prin geografie
Dumitrașcu Doina Maria
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021. Chisinau, Republic of Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 21-24.
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenței de investigare prin intermediul proiectelor educaționale
Dumitrașcu Doina Maria
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 350-355.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările dezvoltării emoționale ale nativilor și imigranților digitali, parteneri în procesul de dezvoltare a competenței de investigare geografică a orizontului local
Dumitrașcu Doina Maria
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 67-73.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volunteered geographic information impetus pentru dezvoltarea competenței de investigare geografică la liceeni
Dumitrașcu Doina Maria
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. Tipografia UST. 140-145.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Curriculum la disciplina geografie – cadrul legal de formare a competenței de investigare
Dumitrașcu Maria
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. CEP UPS „I.Creangă”. 122-129.
Disponibil online 27 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interogațiile investigative: tehnică eficientă de dezvoltare a competențelor specifice geografiei. Studiu de caz
Dumitrașcu Maria
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 371-376.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul virtual personal de învățare – factor favorizant al dezvoltării competenței de investigare la disciplina geografie
Dumitrașcu Doina Maria
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. Garomont-Studio. 71-74.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12