IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice4/9
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 28
18 publicatii cu CZU (64.3%)
5 publicatii cu DOI (17.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 2 ORCID (13.3%),
,
H-index autori
Proiecte Tabel(1)
Contribuții în monografii Tabel(3)
Lista publicaţiilor - 28. Descărcări - 504. Vizualizări - 9530.
Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.2.Contribuții în monografii - 3
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2022 - 4

Agenda motrice a elevului: între tentative și realizări
Palamarciuc-Berlinschii Lilia , Berlinschii Iurii
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 7. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Editura USEFS. 240-245.
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a sistemelor de răspundere disciplinară a judecătorilor din Europa
Gavrilenco Natalia
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. Tipogr. „Print-Caro”. 300-304.
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antreprenoriatul digital - instrument eficient în condițiile actuale de criză
Garbatovschi Valeria
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. Tipogr. „Print-Caro”. 222-228.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea profesorului debutant în colectivul pedagogic
Garbatovschi Valeria
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(134) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Developing the pluri/ inter cultural competence through phraseological units
Strătilă Diana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 4. 2021. Chişinău. Tehnica-UTM. 352-357.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educarea spiritului antreprenorial la viitorii specialiști
Ciobanu Valeria
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. Print-Caro SRL. 143-147.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența Republicii Moldova în promovarea educației civice
Gavrilenco Natalia
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. Print-Caro SRL. 148-158.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facilitarea accesului la o instanță a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare
Gavrilenco Natalia , Gavrilenco Natalia
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2021. Chişinău. Tipografia Artpoligraf. 393-400.
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pandemiei COVID-19 asupra sistemului educaţional
Ciobanu Valeria
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(126) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-63. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovațiile digitale în cadrul disciplinelor juridice
Gavrilenco Natalia
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS. 2021. Chisinau, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 154-156.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente digitale în învățământul preșcolar
Damaschin Valeria
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 447-455.
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova in cadrul parteneriatului estic
Curoş Liudmila , Tulbu-Frunze Cristina
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. Tipogr. „Print-Caro”. 265-273.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind necesitatea adaptării curriculare în învățământul profesional tehnic
Ceban Eudochia , Ceban Eudochia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(128-129) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Arta teatrală în contextul actului educaţional
Rusu Irina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barierele în comunicare – factor de care depinde asigurarea calității actului de formare continuă a cadrului didactic
Tulbu-Frunze Cristina
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 208-218.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-45. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea spiritului antreprenorial – premisă pentru integrarea socială a tinerilor
Ciobanu Valeria
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia „Print-Caro”. 72-76.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația juridică: factor-cheie în asigurarea securității umane
Gavrilenco Natalia
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 248-252.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facilitarea accesului la justiție a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare
Gavrilenco Natalia
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia „Print-Caro”. 66-71.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pandemiei „COVID-19” asupra sistemului educațional
Ciobanu Valeria
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 219-223.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-193. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’importance de l’etude de la culture française dans la maitrise de la langue
Bîcu Nastea
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 309-315.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28