IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Tehnică a Moldovei
RORGoogleScholarEU Research participant IDWikipediaISNIGRIDWikiDataORCID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Cuvinte-cheie (15567): ZnO (34), grammar (27), photoluminescence (23)

Reviste/manifestări ştiinţifice367
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice70/728344/913
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 5321
1460 publicatii cu CZU (27.4%)
874 publicatii cu DOI (16.4%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 372 ORCID (14.8%),
307 Google Scholar ID (12.2%),
302 Scopus Author ID (12%)
Brevete Tabelul(225)
H-index autori
Proiecte Tabelul(83)
Lista publicaţiilor - 5321. Descărcări - 48761. Vizualizări - 3605963.
Articole în reviste din RM - 1519. Publicaţii la conferinţe din RM - 3163. Publicaţii peste hotare - 639.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 462

Élaboration un produit dessert à partir de fromage de vache à haute valeur nutritive
Guțu Crina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 572-575.
Disponibil online 27 July, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbrăcăminte textilă inteligentă: confort și funcționalitate
Rotaru Olesea
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 480-484.
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale prin sporirea nivelului de transparență în sistemul de achiziții publice centralizate a dispozitivelor medicale
Gorceag Gheorghe
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 258-260.
Disponibil online 25 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îndulcitori artificiali şi naturali – argumente pro şi contra
Mititelu Doina-Maria , Șuleac Vlada
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 562-566.
Disponibil online 27 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« Éco-voiture » -le choix pour un avenir plus propre et une vie plus saine
Taban Valeriu
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 558-558.
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A great writer in the background of an epoch
Porubin Lilia , Jechiu Ala
Journal of Social Sciences
Nr. 5(2) / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Method of Hardware Implementation of Membrane Computing Architectures for Mobile Robot Control
Ababii Victor , Sudacevschi Viorica , Cărbune Viorel , Munteanu Silvia , Alexei Victoria , Lasco Victor
Conference on Development and Application Systems DAS 2022
Ediţia a XVI-a. 2022. New Jersey, SUA. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. 52-56.
Disponibil online 10 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice în aplicarea tehnicii ORM
Cerbu Olga , Turețchi Gabriel
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 116-125.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Absorbția și luminiscența fundamentală a monocristalelor stratificate de sulfură de galiu
Cristea Ecaterina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 206-208.
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acoperișuri verzi – probleme și soluții pentru clădiri durabile
Ţurcanu Iurie , Covrig Andrei , Codreanu Constantin
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 84-88.
Disponibil online 29 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiuni și obligațiuni – de la risc la profit
Marjinean Cristina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 375-378.
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actul Unic European
Ursu Vlad
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 227-229.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aerosol Spray Deposited Wurtzite ZnMgO Alloy Films with MgO Nanocrystalline Inclusions
Morari Vadim , Rusu Emil , Ursaki Veacheslav , Nielsch Kornelius , Tiginyanu Ion
IFMBE Proceedings
Ediția 5. 2022. Chişinău. Pontos. 32-39.
Disponibil online 29 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AI contribution in achieving good health and well-being goals
Țaranu Alexandra
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 601-603.
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al2O3/ZnO Heterostructure- Based Sensors for Volatile Organic Compounds in Safety Applications
Lupan Oleg , Santos-Carballal David , Magariu Nicolae , Mishra Abhishek Kumar , Ababii Nicolai , Kruger Helge , Wolff Niklas , Vahl Alexander , Bodduluri Mani Teja , Kohlmann Niklas , Kienle Lorenz , Adelung Rainer
ACS Applied Materials and Interfaces
Nr. 25(14) / 2022 / ISSN - / ISSNe 1944-8244
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algorithm of anti-scientific myths refutation by scaling of the typical tasks and experiments in chemistry
Baerle Iulia , Baerle Alexei
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 203-204.
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoritmi pentru controlul și reglarea automată a sistemelor electromecanice distribuite programabile pentru stațiile de tratare a apelor uzate
Moldovan Artiom
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 118-122.
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza patrimoniului modernist-socialist în Republica Moldova prin patru studii de caz
Rusu Dumitru
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 53-53.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza condițiilor climatice în diferite plaiuri viticole în contextul dezvoltării durabile a viticulturii
Godoroja Mariana , Nicolaescu Gheorghe , Voinesco Cornelia , Mogîldea Olga , Procopenco Valeria , Vacarciuc Liviu , Dosca Ion , Neamţu Cristina , Chimacovschi Aliona , Griza Ina
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 209-212.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza defectelor specifice procesului de fălțuire identificate la o mașină de fălțuit combinată
Vasiliev Nicoleta
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 427-431.
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 5321