IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Tehnică a Moldovei
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (10952): ZnO (27), photoluminescence (23), zinc oxide (18)
Reviste/manifestări ştiinţifice339
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice70/660205/586
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (181 ORCID,
218 Google Scholar ID,
168 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(224)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 3781. Descărcări - 29943. Vizualizări - 2019541.
Articole în reviste din RM - 1324. Publicaţii la conferinţe din RM - 2075. Publicaţii peste hotare - 382.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 103

Încălzirea centralizată în Republica Moldova
Leu Vasile, Cernei Mihai, Brumă Inesa
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021. Chişinău. tipografia “Bons Offices SRL”. 299-305.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A study on application of the golden and Fibonacci geometry in design of fashion accessories
Ilieva Julieta, Kazlacheva Zlatina I., Dineva Petya, Indrie Liliana, Florea-Burduja Elena
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Ediția 1, Vol. 1031. 2021. Bristol, UK. IOP Publishing Ltd. 1-8.
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activarea în strat magnetofluidizat a apei de amestec pentru betoane și mortare
Gonciaruc Valeriu, Rusu Ion, Bologa Mircea, Vrabie Elvira, Policarpov Albert, Lucașenco Victor
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021. Chişinău. tipografia “Bons Offices SRL”. 405-410.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advancing sustainable development through environmental commitment of apparel producers
Gheorghiţă Maria, Oberşt Ala
Journal of Social Sciences
Nr. 4(1) / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 3 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternative approaches to traditional cheese preservation methods
Popescu Liliana
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. . 180-181.
Disponibil online 5 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ambianța artistică a anilor ’70, sec. XX în Republica Moldova prin prisma picturii figurative
Platon Liliana, Cebanița Ilie
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021. Chişinău. tipografia “Bons Offices SRL”. 150-155.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza economică a soluțiilor de climatizare prin metoda costului global
Guţul Vera
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021. Chişinău. tipografia “Bons Offices SRL”. 282-287.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza hazardelor naturale din municipiul Chișinău
Rudic Otilia, Vornic Ariana
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021. Chişinău. tipografia “Bons Offices SRL”. 191-196.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza impactului clădirilor de mari dimensiuni asupra structurii urbane existente a sectorului administrativ Râșcani
Rudic Otilia, Ogorodnic Mihaela
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021. Chişinău. tipografia “Bons Offices SRL”. 185-190.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza posibilităților amenajării cimitirelor private în Republica Moldova
Ciobanu Nicolae, Ţurcanu Iurie, Coțofan Anastasia
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021. Chişinău. tipografia “Bons Offices SRL”. 23-30.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza standardelor europene de performanţă energetică a clădirilor privind sistemele de ventilare şi condiţionarea aerului
Colda Iolanda, Guţul Vera, Guţul Vera
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021. Chişinău. tipografia “Bons Offices SRL”. 230-238.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea condiţiilor necesare la transportarea produselor sensibile la timp şi temperatură
Belova Elena, Guţul Vera
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021. Chişinău. tipografia “Bons Offices SRL”. 214-218.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Batic-arta țesăturilor pictate manual
Mîrza Simona
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021. Chişinău. tipografia “Bons Offices SRL”. 136-141.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Batik
Badan-Dogaru Natalia, Plămădeală Stela, Zagaevschi Elena
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021. Chişinău. tipografia “Bons Offices SRL”. 95-99.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind folosirea deşeurilor reciclabile pentru îmbunătăţirea capacităţii mecanice şi a stabilizării pământurilor argiloas
Dobrescu Cornelia-Florentina, Braguţa Eugeniu, Buraga Andrei
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021. Chişinău. tipografia “Bons Offices SRL”. 392-398.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificarea, proprietățile și utilizarea metalelor în industrie
Maţcan-Lîsenco Inga
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021. Chişinău. tipografia “Bons Offices SRL”. 130-135.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparison of Thermal Annealing versus Hydrothermal Treatment Effects on the Detection Performances of ZnO Nanowires
Lupan Oleg, Magariu Nicolae, Khaledialidusti Rasoul, Mishra Abhishek Kumar, Hansen Sandra, Kruger Helge, Postica Vasilie, Heinrich Helge, Viana Bruno, Ono Luis K., Cuenya Beatriz Roldan, Chow Lee, Adelung Rainer, Pauporte Thierry
ACS Applied Materials and Interfaces
Nr. 8(13) / 2021 / ISSN - / ISSNe 1944-8244
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepția organizării și administrării pieţii de gaze naturale a Republicii Moldova
Tonu Valentin
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021. Chişinău. tipografia “Bons Offices SRL”. 323-328.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepția organizării străzilor pietonale în orașul Chișinău din Republica Moldova
Dumitrașcu Alexandra, Tulbure Valeria
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021. Chişinău. tipografia “Bons Offices SRL”. 108-112.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații despre decantoarele lamelare/tubulare pentru sedimentarea materiilor în suspensie în stațiile de epurare a apelor uzate
Vîrlan Vasile, Ungureanu Dumitru
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021. Chişinău. tipografia “Bons Offices SRL”. 329-334.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 3781