IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Tehnică a Moldovei
RORGoogleScholarEU Research participant IDWikipediaISNIGRIDWikiDataORCID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (25520): ZnO (58), photoluminescence (54), grammar (42)

Reviste/manifestări ştiinţifice4106
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice77/839524/1403
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 8491
2275 publicatii cu CZU (26.8%)
1790 publicatii cu DOI (21.1%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 696 ORCID (17.9%),
408 Google Scholar ID (10.5%),
581 Scopus Author ID (14.9%)
Brevete Tabel(281)
H-index autori
Proiecte Tabel(123)
Monografii Tabel(6)
Contribuții în monografii Tabel(26)
Lista publicaţiilor - 8499. Descărcări - 106602. Vizualizări - 6198096.
Articole în reviste din RM - 1728. Publicaţii la conferinţe din RM - 5440. Publicaţii peste hotare - 1323.
Publicații în H-index RM, Scopus - (24).
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 2
 • 1.2.Contribuții în monografii - 2
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 2.2.Contribuții în monografii - 20
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 65
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 236
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 273
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 631
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 217
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 281
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 466
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 652
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 124
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 778
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 249
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3669
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 650
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 116
 • 5.6.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM indexate în Scopus - 32
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 294
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 250
 • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
 • 8.4.Studiu/sondaj - 2
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.5.Cursul universitar - 1
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 2

2024 - 6

A review on prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella spp. and campylobacter spp: one health perspective
Cretu Valentina , Burduniuc (Popa) Olga , Starchiuc Nicolae
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
2024. Chişinau, Moldova. . 125-125.
Disponibil online 4 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Composition and Surface Optical Properties of GaSe:Eu Crystals before and after Heat Treatment
Sprincean Veaceslav , Qiu Haoyi , Tjardts Tim , Lupan Oleg , Untila Dumitru , Aktas Oral Cenk , Adelung Rainer , Leontie Liviu , Cârlescu Aurelian , Gurlui Silviu , Caraman Mihail
Materials
Vol. 17, / 2024 / ISSN 1996-1944
Disponibil online 4 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea practicilor de utilizare a antibacterienelor de către medicii veterinari din Republica Moldova
Sîrbu Cristina , Starciuc Nicolae , Burduniuc (Popa) Olga
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
2024. Chişinau, Moldova. . 127-127.
Disponibil online 4 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodology of organizing astronomical observations of asteroids and comets within the extracurricular activities of students
Tercu Jan Ovidiu , Chistol Vitalie
Physics Education
Vol. 59, / 2024 / ISSN 0031-9120
Disponibil online 25 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and properties of β-Ga2O3 nanowires and nanosheets on doped GaS:Mn substrates
Sprincean Veaceslav , Qiu Haoyi , Lupan Oleg , Tjardts Tim , Petersen Deik , Veziroglu Salih , Adelung Rainer , Caraman Mihail
Materials Science in Semiconductor Processing
Vol. 172, / 2024 / ISSN 1369-8001 / ISSNe 1873-4081
Disponibil online 30 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The microbial status of bee families Apis melifera during the winter period
Bugneac Veronica , Starchiuc Nicolae
One Health and Risk Management
Vol. 5, Nr. 1 / 2024 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 1096

Analiza costurilor de producție la întreprinderea de telecomunicații
Popescu Iulita
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 33-36.
Disponibil online 19 September, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza evoluției pieței funciare agricole prin prisma tranzacțiilor de vânzare-cumpărare
Zaharco Silvia , Zubco Efim
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Automatizarea procesului tehnologic de sortare a unui set de obiecte după culori
Teslari Florin , Răileanu Corneliu , Bânzaru Valentin , Enachi Vladislav
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 57-60.
Disponibil online 19 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domain specific language for geometric calculations
Rotaru Ion , Grama Alexandru , Al Haj Ahmed , Coretchi Mihai , Zadorojnii Maxim-Andrei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 213-217.
Disponibil online 22 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domain specific language for unit testing
Chiper Andreea , Smocvin Denis , Guzun Cezar , Luchianov Vladimir , Telug Anatolie
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 160-165.
Disponibil online 19 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domain-specific language for analyzing medical results
Zaica Maia , Lupașcu Felicia , Brânza Cristian , Popescu Nichifor
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 118-122.
Disponibil online 19 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exfolierea materialelor 2D SnS, SnS2 ȘI SnSe prin metode și tehnici cost-efective
Batiri Mihail
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 307-310.
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fraclang - a domain specific language for building fractals
Botnari Ciprian , Guzun Grigore , Cucoș Emanuil , Mirovski Artiom
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 156-159.
Disponibil online 19 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
General purpose language
Procopii Maria , Ciumac Alexei , Otgon Dorin , Manole Andreea , Dobrojan Alexandru
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 171-174.
Disponibil online 22 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementation of a source meter control system with python using SCPI and VISA
Sereacov Alexandr , Bîrnaz Adrian
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 284-289.
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența inteligenței artificiale în domeniul arhitecutrii și design
Scobioală Vlad , Jugurt Gheorghe
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.3. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 17-20.
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiunea dintre Entity Framework și baze de date
Covrig Victor
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 352-355.
Disponibil online 29 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiunea dispozitivelor din ecosistema companiei Apple
Fortună Igor
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 16-18.
Disponibil online 18 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IT solution for evaluating the blue-green infrastructure of Bucharest metropolitan area
Petrisor Alexandru-Ionuț , Tache Antonio-Valentin , Popescu Oana-Cătălina
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1(R) / 2023 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 8499