IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (9924): education (36), competence (31), family (29)
Reviste/manifestări ştiinţifice581
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice65/524224/567
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 3402
1535 publicatii cu CZU (45.1%)
37 publicatii cu DOI (1.1%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (42 ORCID,
112 Google Scholar ID,
18 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(10)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 3402. Descărcări - 21165. Vizualizări - 1316383.
Articole în reviste din RM - 981. Publicaţii la conferinţe din RM - 2358. Publicaţii peste hotare - 63.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 40

Специфика изучения синтаксических единиц в практике школьного преподавания
Бабюк Александра
Славянские чтения
Nr. 16-17(22-23) / 2021 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Economia verde”: oportunități și provocări socialeconomice
Branaşco Natalia
Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. Academia de Stiinte a Moldovei. 194-200.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Green economy”: social-economic opportunities and challenges
Branaşco Natalia
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. . 41-42.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodelor numerice la rezolvarea ecuațiilor polinomiale
Ţîcău Vitalie, Țîcău Stela
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. Tehnica- UTM. 122-123.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea socială în caz de incapacitate temporară de muncă
Tarlapan Cristina
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.2. 2021. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 131-133.
Disponibil online 28 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de aplicare a vectorilor pentru simularea operatiilor cu multimi in C++
Ţîcău Vitalie
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. . 130-131.
Disponibil online 2 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corporate social responsibility - national and international practices
Garbuz Veronica
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. Serviciul Editorial-Poligrafic al ASEM. 340-348.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demographic transformations in the Moldavian RSS in the years 1946–1947
Pădureac Lidia
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. . 168-169.
Disponibil online 5 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competentelor digitale la studentii de la specialitatile non-IT in conditiile instruirii la distanta la unitatea de curs "Tehnologii informationale si comunicationale"
Popov Lidia
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. . 127-128.
Disponibil online 2 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of artistic education: Praxiologicalissues
Bularga Tatiana
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 2. 2021. România, Iaşi. Editura PERFORMANTICA. 20-26.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eugeniu Coșeriu: vocația universalității
Trinca Lilia
Limba Română
Nr. 4(264) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea gustului estetic al elevilor din ciclul primar, un obiectiv al didacticii moderne
Postolachi Iulia
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 1. 2021. România, Iaşi. Editura PERFORMANTICA. 44-51.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea computațională ca scop al instruirii la informatică
Cabac Valeriu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Galaction VEREBCEANU – 70 de ani de la naștere
Corcinschi Nina, Popa Gheorghe
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gheorghe Mihai Bârlea: Când mi-e bine, când mi-e rău, gândul mi-i la Chișinău
Bantoş Ana
Limba Română
Nr. 1(261) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente de verificare a informației false distribuite pe Web
Gorea Adela
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learning Microsoft Excel software using video sequences
Popov Lidia, Ticau Vitalie
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. Tehnica- UTM. 119-120.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări în cultura organizaționalăa întreprinderii ca urmare a atingerii sustenabilității
Suslenco Alina
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 2. 2021. România, Iaşi. Editura PERFORMANTICA. 60-72.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Gheorghe Dodiţă. Reafirmarea adevărului ca valoare supremă
Bantoş Ana
Limba Română
Nr. 2(262) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Re-engineering business processes as an instrument to ensure the economic security of the enterprise
Postolache (Dogotari) Victoria
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. . 183-184.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 3402