IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (6930): competence (25), education (23), competenţă (21)
Manifestări ştiinţifice organizate45
Reviste ştiinţifice fondate5
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (20 ORCID ) 0.04%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 2384. Descărcări - 10448. Vizualizări - 669921.
Articole în reviste din RM - 916. Publicaţii la conferinţe din RM - 1442. Publicaţii peste hotare - 26.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 57

Andrei Mudrea. Artă și context
Bantoş Ana
Limba Română
Nr. 6(260) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Applications of chalcogenides as electron transport layers and doping materials in perovskite solar cells
Popa Mihail
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. Springer Nature Switzerland AG. 173-176.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Applications of chalcogenides as hole transport layers and dopants in perovskite solar cells
Popa Mihail
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. Springer Nature Switzerland AG. 177-180.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea transparenţei procesului decizional prin intermediul tehnologiilor informaţionale. Studiul de caz al municipiului Bălţi
Ciobanu Ion, Latco Alexandr
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 336-339.
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale Chișinăului în evocările lui Gala Galaction
Vrabie Diana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartografierea securității alimentare a Republicii Moldova
Oleiniuc Maria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciclul epistolar Negru pe alb de Constantin Negruzzi: epicitate și discurs fervent
Abramciuc Maria
Limba Română
Nr. 2-3(256-257) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificarea şi tipologia personalității infractorului
Faigher Anatolie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 434-444.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creangă în exegeza literară
Băicean Iraida
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing learners’ soft skills in the time of a pandemic
Condrat Viorica
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor artistico-plastice la elevii mici prin metoda proiectelor
Briţchi Aliona
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. Performantica. 110-115.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea inovațională a industriei agroalimentare în epoca digitală
Amarfii-Railean Nelli
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatorii de mediu în evaluarea regională a impactului antropic
Capcelea Victor, Capcelea Arcadie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 278-284.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industrial revolution 4.0: a new paradigm for economic growth
Perciun Rodica, Amarfii-Railean Nelli
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(13) / 2020 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iraida Costin-Băicean. Ion Creangă și proza Basarabeană. Chișinău: Cunivas, 2020, 277 p.
Abramciuc Maria, Băicean Iraida
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul consolidarii competențelor antreprenoriale și digitale
Amarfii-Railean Nelli
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 86-92.
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloacele alternative/atipice de apărare ale pârâtului în procesul civil
Dumitrașcu Dumitru
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.II. 2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 156-159.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul narativ Creangă
Costin Iraida
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera de artă şi activitatea artistică: remanieri conceptuale cu deschideri spre educaţie
Morari Marina
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 49-57.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de investiții ca factor decizional în activitatea financiară eficientă a unei întreprinderi
Movilă Irina, Culinici Roman
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. Performantica. 333-341.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2384