IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
RORGRIDWikipediaEU Research participant IDWikiDataISNIORCIDORCIDGoogleScholarGoogleScholar
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Cuvinte-cheie (11597): education (43), competence (37), family (32)

Reviste/manifestări ştiinţifice5102
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice67/517273/654
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 3913
1806 publicatii cu CZU (46.2%)
65 publicatii cu DOI (1.7%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (162 ORCID,
162 Google Scholar ID,
28 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(10)
H-index autori
Proiecte Tabelul(17)
Lista publicaţiilor - 3913. Descărcări - 32423. Vizualizări - 1601089.
Articole în reviste din RM - 1017. Publicaţii la conferinţe din RM - 2821. Publicaţii peste hotare - 75.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 22

Alexei Marinat – un adevărat martir al istoriei
Melnic Svetlana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea prin inovare- un pilon în atingerea sustenabilității
Suslenco Alina
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 291-300.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii asupra problemei autenticităţii și modei în literatura franceză a secolului al XX-lea
Foghel Ecaterina
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea comunicării manageriale în instituțiile de educație timpurie
Sacaliuc Nina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 81-87.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diaspora în contextul dezvoltării economice a țărilor de origine
Filip Nelli , Branaşco Natalia
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 19-24.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcțiile didactice ale mijloacelor digitale
Negara Corina , Cabac Valeriu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grigore Vieru, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”
Bantoş Ana
Limba Română
Nr. 1-2(267-268) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative managerial strategies – a surefire way to achieve competitiveness
Corbu Viorel , Suslenco Alina
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ASEM. 157-162.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ion Ungureanu, răzbunarea scriiturii sau Drumul lung către noi înşine
Bantoş Ana
Limba Română
Nr. 1-2(267-268) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lăcrămioarele lui Stelian Dumistrăcel
Bantoş Ana
Limba Română
Nr. 3-4(269-270) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea profesională a elevilor prin alegerea biologiei ca specialitate și carieră
Pîrgari Rovim
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 189-194.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicistica-parte integrantă a creației lui Serafim Saka
Antoni Cristina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 196-198.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redimensionarea sistemului managerial prin utilizarea noilor tehnologii informaționale
Suslenco Alina , Cozniuc Octavian
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 119-127.
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regăsirea de sine în literatură: flux şi reflux (VII). Oblomovismul, în răspăr
Bantoş Ana
Limba Română
Nr. 3-4(269-270) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resizing the management system of small and medium enterprises in a (post) pandemic context
Cozniuc Octavian , Suslenco Alina
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ASEM. 163-169.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sizing the education system in a pandemic (post) context: challenges and prospects for achieving sustainability
Suslenco Alina
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ASEM. 149-156.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un mare adorator, dar şi un mare simpatizat al Universităţii bălţene
Popa Gheorghe
Limba Română
Nr. 3-4(269-270) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte în predarea impactului poluării asupra sănătății
Şaragov Vasilii
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.2. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 23-23.
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unități frazeologice „condimentate”: studiu comparativ în limbile germană și română .
Chira Oxana
Philologia
Nr. 1(136) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilitatea instrumentelor politicii macroprudenţiale aplicate sectorului bancar al Republicii Moldova
Cociug Victoria , Postolache (Dogotari) Victoria
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 340-348.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 3913