IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
EU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (4696): management (29), management (15), crime (15)

Reviste/manifestări ştiinţifice59
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice36/520121/189
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 781
541 publicatii cu CZU (69.3%)
229 publicatii cu DOI (29.3%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 107 ORCID (47.3%),
15 Google Scholar ID (6.6%),
18 Scopus Author ID (8%)
Brevete Tabel(5)
H-index autori
Proiecte Tabel(10)
Monografii Tabel(2)
Contribuții în monografii Tabel(2)
Lista publicaţiilor - 782. Descărcări - 23402. Vizualizări - 672386.
Articole în reviste din RM - 519. Publicaţii la conferinţe din RM - 204. Publicaţii peste hotare - 58.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 128
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 174
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 210
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 28
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 25
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 157
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 19
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 26
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice

2024 - 5

Metasistemologia educațională: o nouă direcție de cercetare la frontiera dintre pedagogie și management educațional
Railean Elena
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. I. 2024. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 166-170.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methods of cervical cancer prevention in the context of improving quality of life
Kaushan Korina , Spinei Larisa , Ceban Oxana
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. . 110-111.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personal development – implications in the educational system
Gribincea Tatiana
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. . 189-189.
Disponibil online 11 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sistemului de management organizațional în serviciile fiscale din România
Scutari (Anghel) Sofia , Tolan Anca Elena
Vector European
Nr. 1 / 2024 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de sănătate a populației și impactul ei asupra speranței de viață
Cauşan Corina , Spinei Larisa , Gorobievschi Svetlana
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. . 111-113.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 64

Abilitatea decizională a managerilor sistemului educațional preuniversitar al Republicii Moldova
Gribincea Tatiana
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 4. 2023. Chişinău. CEP UPSC. 248-257.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accepţiuni privind răspunderea în dreptul penal internaţional
Mîtcu Dinu
Drepturile persoanei în lumina jurisprudenței naționale : În honorem profesor Andrei Smochină
2023. Chişinău. Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan. 82-94.
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza situației în domeniul procedurii civile de instituire a măsurilor de ocrotire judiciară
Corjan Angela , Voinscaia Violetta
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 11 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analize şi variabile criminologice ale etiologiei personalităţii şi victimelor criminalităţii violente din cadrul familiei
Mizdran Mihai , Mariţ Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(249) / 2023 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 9 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis and impact of APIA activity on development and support of agricultural sector in Romania
Copăceanu Cristina , Mazăre Silvia
Journal of Social Sciences
Vol. 6, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis, classification and typology of criminals
Tatar Olga , Mihalache Iurie
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 164-168.
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu experimental anonim, bazat pe 20 de puncte – întrebări, dedicat kinetoterapeuților practicieni din România și Republica Moldova, cu experiență de minim 1 an în câmpul muncii, cu scopul analizării problemelor profesional personale
Potapenco Roman
Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine
Nr. 5(S) / 2023 / ISSN 2587-3709
Disponibil online 6 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anteproiect de constituție – actualitate din perspectiva unui secol
Avornic Gheorghe , Grecu Raisa
100 de ani de la adoptarea constitutiei Romaniei de la 1923. Evolutii context si perspective europe in Romania si Republica Moldova
2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 88-98.
Disponibil online 30 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea drepturilor fundamentale garantate constituțional. abordări doctrinar-normative
Avornic Gheorghe , Ternovschi Alexandr
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 10 December, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conotații doctrinare privind tentativa de infracțiune. aspecte de drept comparat
Antoci Albert , Popescu Petru , Lîsîi Cătălin
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(249) / 2023 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 8 November, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing the concept of sustainable agriculture in the economy of Romania
Mazăre Silvia , Copăceanu Cristina
Cogito
Vol. 15, / 2023 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 18 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală în organizația școlară în contextul noilor paradigme educaționale
Gribincea Tatiana , Ionescu (Ciulei) Florentina
Moldoscopie
Nr. 2(99) / 2023 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 15 February, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educational metasystemology perspective in management of Artificial Intelligence paradigm within teacher training
Railean Elena , Pavalachi Doina , Ceobanu Ciprian Marius
Proceedings of the International Conference on Virtual Learning
Vol. 18. 2023. București. National Institute for R and D in Informatics. 147-158.
Disponibil online 4 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emergenţa principiului umanismului în normele din partea specială a codului penal al Republicii Moldova
Grecu Raisa
Drepturile persoanei în lumina jurisprudenței naționale : În honorem profesor Andrei Smochină
2023. Chişinău. Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan. 95-103.
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaziunea fiscală transfrontalieră a corporaţiilor internaţionale: cauze, gestiune, contracarare
Trofimov Victoria , Mariţ Alexandru
Vector European
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-56. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 782