IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (13343): education (147), educaţie (82), communication (78)

Reviste/manifestări ştiinţifice384
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice60/1139372/1219
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 5579
3065 publicatii cu CZU (54.9%)
337 publicatii cu DOI (6%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 432 ORCID (34.4%),
74 Google Scholar ID (5.9%),
35 Scopus Author ID (2.8%)
Brevete Tabel(17)
H-index autori
Proiecte Tabel(32)
Monografii Tabel(5)
Contribuții în monografii Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 5579. Descărcări - 100317. Vizualizări - 3004614.
Articole în reviste din RM - 2254. Publicaţii la conferinţe din RM - 3206. Publicaţii peste hotare - 119.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 3
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 2
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 17
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 5
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 434
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 973
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 579
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 245
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 14
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 23
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 627
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2579
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 3
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 79

2022 - 370

Metacogniția ca componentă a comporamentului inteligent
Silistraru Nicolae , Vetrilă Sorina
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbunătățirea competențelor de comunicare ale elevilor din ciclul liceal, la ora de educație fizică
Florea Mihaela , Ciorbă Constantin
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 165-170.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A note on two Diophantine equations 3x+22y=z2 and 3x+33y=z2
Ţarălungă Boris , Musinschi Lidia
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Bons Offices. 214-214.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordare teoretică a relației dintre inteligența emoțională și factorii de personalitate în adolescență
Plesea Andreea Cristina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. Tipogr. UPS "Ion Creangă". 247-251.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea comunicării din perspectiva teoriei organizaționale
Sadovei Larisa
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea literaturii prin utilizarea instrumentelor tic
Cozma Mona-Elena
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. Tipogr. UPS "Ion Creangă". 42-48.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea personajului literar în baza strategiei ERRE
Lașcu Cristina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
About the STEAM projects recommended in the national curriculum in mathematics for secondary school
Vascan Teodora , Pogreban Aliona
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. Tipografia UST. 182-187.
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activități de intervenție psihologică în diminuarea stresului la adolescenți
Racu Iulia , Stanciu Mirela
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 125-129.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amenajările funerare medievale timpurii din aşezarea de la Hansca
Postică Gheorghe
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. Bons Offices SRL. 102-103.
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza acțiunilor de realizare a punctelor în jocul de rugby la nivel de seniori
Ciorbă Constantin , Tăbîrţă Vasile
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. Bons Offices. 55-60.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea testului (u) Mann - Whitney la prelucrarea rezultatelor experimentale privind studierea cursului universitar „Teoria Grafurilor”
Bostan Marina
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Bons Offices. 72-77.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of graph theory in physics
Postolachi Igor , Balmuş Nicolae , Bostan Marina
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. Tipografia UST. 449-457.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of visual methods of teaching ratios and proportions
Repeşco Vadim
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. Tipografia UST. 155-159.
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archäologische Untersuchungen zu den Eliten in der ostkarpatischen Waldsteppe von dem Ende des 3. bis zum zweiten Hälfte des 1. Jh. v. Chr.
Iarmulschi Vasile , Munteanu Octavian
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale
Dorobanțu Dina-Roxana
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței interculturale elevilor din clasele gimnaziale
Dorobanțu Dina-Roxana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de formare a culturii pedagogice în contextul profesionalizării cadrelor didactice și globalizării educației (pregătire inițială)
Cuzneţov Larisa
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte determinative ale nivelului de dezvoltare socială a preșcolarilor de 5-6 ani
Davidescu Liliana Maria , Petrovschi Nina
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 22-29.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodice ale stilului dansului (H)ostropăț în repertoriul formațiilor din Republica Moldova
Talpă Svetlana
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 5579