IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (9613): education (93), educaţie (51), family (48)
Reviste/manifestări ştiinţifice359
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice56/1036267/915
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 4525
2278 publicatii cu CZU (50.3%)
148 publicatii cu DOI (3.3%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (150 ORCID,
28 Google Scholar ID,
19 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(13)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 4525. Descărcări - 54636. Vizualizări - 2162221.
Articole în reviste din RM - 2098. Publicaţii la conferinţe din RM - 2359. Publicaţii peste hotare - 68.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 225

Eficienţa procesului de învăţământ în raport cu succesul şi performanţa şcolară a elevilor
Gheorghiţă Margareta
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea și dezvoltarea abilităților ecologice la nivelul învățământului preșcolar
Stoica (Boltașu) Georgiana
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021. Chisinau, Republic of Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 85-88.
Disponibil online 30 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea terminologiei din domeniul fizicii în manualele școlare (clasele a VI-a – a IX-a)
Zgardan-Crudu Aliona
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea autonomă a limbii şi a limbajelor terminologice
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea experiențială la vârsta preșcolară
Enache Amalia
Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. Academia de Stiinte a Moldovei. 219-222.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea creativității pedagogice în procesul de predare-învățare orientat spre formarea de competențe
Iarovoi Rodica
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 23-28.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea holistică în procesul educației artistice
Toma Nina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 133-138.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea interdisciplinară a educației sociale și financiare
Cazacu Emanoil Remus
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(48) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale diferențierii instruirii elevilor din gimnaziu
Maravela Doina-Laurenția , Golubiţchi Silvia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 139-144.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea metodico-științifică în unitatea școlară
Istrate-Stefanescu Adriana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activități logopedice pentru copii cu CES
Pintilii Alina
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.1. 2021. Chișinău. Tipografia UST. 359-365.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activități practice referitor la utilizarea manualului digital la fizică, clasa VII-a
Balmuş Nicolae , Bocancea Viorel , Postolachi Igor
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2. 2021. Chişinău. Universitatea de Stat din Tiraspol. 15-19.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amenajările ritualice din necropola sarmatică de la Petrești (secolele II-III d. Hr.)
Batog Nicolae
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 34-35.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anatol Eremia – o viață la straja patrimoniului lingvistic național
Stegărescu Lilia
Limba Română
Nr. 4(264) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 21 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argument pentru educația financiară
Cazacu Emanoil Remus
Univers Pedagogic
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta gestionării conflictelor și crizelor familiale
Culea Uliana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(48) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea sustenabilităţii familiei din perspectiva preîntâmpinării conflictelor familiale
Raileanu Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(125) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale evaluării formative în învățământul preuniversitar
Georgescu Patricia-Maria
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. "Print-Caro" SRL. 353-361.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de prevenire în combaterea fenomenului de violență la lecțiile de „Dezvoltare personală” în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana , Saranciuc Beatricie-Valensia
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind cercetarea psihologică
Georgescu Maria , Cucer Angela
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. "Print-Caro" SRL. 177-186.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 4525