IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Tehnologică de Stat din Maikop
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice0/0
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 5
1 publicatii cu CZU (20%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori ,
,
Brevete Tabelul(0)
H-index autori
Proiecte Tabelul(0)
Lista publicaţiilor - 5. Descărcări - 2. Vizualizări - 957.
Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

IoT application in smart cities with an accent on traffic and transportation
Čekerevac Zoran , Prigoda Lydmila , Bogavac Milanka
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 226-235.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Применение высокоэнергетической фитодобавки в рационе новотельных коров
Колесник Ю.
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 187-190.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Нетрадиционные зерновые корма в кормлении мясных цыплят
Тлецерук И. , Юрина Наталья , Юрин Денис
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. Print Caro. 731-736.
Disponibil online 17 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новое устройство для отбора проб молока
Галичева Мария , Головань Валентин , Юрин Денис
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. Print Caro. 406-409.
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование технологии получения молока высокого качества
Галичева Мария , Головань Валентин , Юрин Денис
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. Print Caro. 410-412.
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5