IBN
    
    
  


    
Close
Lista publicaţiilor în perioada: 1994-2023, Moldova, Republica - 10
Revista: Slavic Review

2020 - 10

Rolul cunoștințelor în viața tinerilor

1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea spiritului antreprenorial – premisă pentru integrarea socială a tinerilor

Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facilitarea accesului la justiție a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare

Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul procesului de educație militară ca element important al educației naționale

Marele Stat Major al Armatei Naţionale
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interculturalitatea – element important al educației

Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultural diplomacy as a process of cross-cultural communication

American University of Moldova
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorile tradiționale – factor major de asigurare a securității societale a Republicii Moldova

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea cunoașterii ca formă a integrării sociale reflectată în literatura română modernă

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cunoaşterea – implicarea – participarea: piloni ai activismului social

Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prefață

Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

-19-0 of 10