IBN
Close
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
Anul publicării: 2019
Membrii comitetului științific
NrNumele, prenumele, patronimicGrad/titlu ştiinţific/academicOrganizaţiaȚara
1Crotenco Iurie dr.hab, prof.univInstitutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Republica Moldova
2Beniuc Valentin Anastasie dr.hab, conf.univ.Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Republica Moldova
3Ţîrdea Teodor Nicolae dr.hab, prof.univUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Republica Moldova
4Sprincean Serghei Leonid dr., conf.cerc.Academia de Ştiinţe a MoldoveiRepublica Moldova
5Cruglaşov Anatolii
6Horga Ioan Universitatea din OradeaRomânia
7Roşca Ludmila Aşur dr.hab, conf.univ.Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Republica Moldova