Titlul culegeriiEdiția/volumul culegerii/anul publicăriiEdituraISSN / ISBN / DOI
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștere2020Tipogragia «Grafema Libris»ISBN: 978-9975-52-224-3
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEditia 5, 2020Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-52-222-9
Viitorul ne aparţineEdiţia a X-a, 2020Tipogr. "Biotehdesign"ISBN: 978-9975-3389-4-3
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEditia 4, 2019Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-105-4
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-058-3
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiţia 3, 2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-074-3
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiția 2, 2017Institutul Patrimoniului Cultural
Viitorul ne aparţineEdiția VII-a, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiția 1, 2016Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-133-48-7
Viitorul ne aparțineEdiția VI-a, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-48-069-7
Viitorul ne aparţineEdiția V-a , 2015Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1