Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice

Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova
2020
Editura: GRIIS-Moldova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6, 2017
Editura: Tipogr. "PrintCaro"
ISBN: 978-9975-56-463-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5, 2014
Editura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011
Editura:
ISBN: 978-9975-78-994-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------