IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția a 4-a
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bogatu E.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 122
ISBN: 978-9975-152-62-4
CZU: 082:378=135.1=111=161.1 Ş 38
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 21 ianuarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (7)Filologie (18)Economie (7)Filosofie (48)Drept (1)Pedagogie (44)Studiul artelor, culturologie (9)Psihologie (19)Sociologie (16)Ştiinţe politice (4)Administrare publică (1)Tehnică (1)Istorie (2)Geografie (1)Medicină (3)