IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sesiunea "Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti" Ştiinţe ale naturii și exacte, Ediția a XXIV
Chișinău, Moldova, 15 februarie 2020
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești, Ştiinţe ale naturii și exacte
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Volumul II
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2020
ISBN: 978-9975-142-89-2
CZU: 082=135.1=111=161.1 S 50
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 8 mai 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (14)Filologie (33)Chimie (17)Biologie (14)Istorie (22)Economie (10)Drept (16)Psihologie (37)Sociologie (10)Administrare publică (8)Ştiinţe agricole (1)Pedagogie (11)Studiul artelor, culturologie (8)Ştiinţe politice (1)